Så använder du en ångspärr

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

En ångspärr är ett slags plastduk som är helt vattentät. Plasten läggs på den varma sidan av isoleringen. Den används för att förhindra att varm och fuktig luft tar sig från husets insida ut genom innertaket och väggarna. Saknas det en ångspärr tar sig den fuktiga luften ut genom tak och väggar där den sedan omvandlas till kondensvatten. Det är inte bra att få vatten inuti isoleringen eftersom det kan orsaka mögelsvamp och röta i husets bärande konstruktioner.

Förutom att det är viktigt att du använder rätt typ av ångspärr är det minst lika viktigt att placeringen och monteringen görs på rätt sätt. Det får endast finnas en ångspärr och den ska placeras på den invändiga och varmare sidan av väggarna. Ofta är det bra att sätta upp ångspärren en bit in i isoleringen, exempelvis bakom regelstommens inre del. Då riskerar den inte att punkteras varje gång du spikar i innerväggen.

Ångspärrar används framförallt för att minimera risken för fuktskador, till exempel mögelpåväxt. Den är också viktig för isoleringen eftersom ångspärren bevarar värmen i huset längre. Utan ångspärr skulle den varma luften inomhus snabbt leta sig ut genom springor och glipor. Det är inte helt ovanligt att man behöver montera upp ångspärrar i efterhand, särskilt om du bor i ett äldre hus. Ångspärrar började användas 1960, men då i papp eller aluminiumfolie, material som inte var särskilt täta. För att montera en hållbar ångspärr i efterhand måste du ta bort beklädnaden från innertaken och väggarna. För nya hus är det standard att bygga in täta ångspärrar. Då trycksätter man ångspärren för att säkerställa att den är helt tät. Idag används runt 200 millimeters isolering, vilket i sin tur avgör vilken typ av ångspärr som ska användas. En bra tumregel är att ångspärr ska användas om huset har tjockare isolering än 200 millimeter i väggar och tak. En del fritidshus och sommarstugor har sämre isolering. Under vinterhalvåret kan det därför bli kallare inomhus än utomhus. Om det då finns en ångspärr nära innerväggen riskerar kondensen att fastna på väggens insida eftersom den inte kan vädras bort, vilket den vanligtvis gör på utsidan.

Så monterar du ångspärren

Det går att sätta upp ångspärren på flera sätt, exempelvis genom att limma fast den, häfta upp den eller skruva fast den. Vilket sätt du väljer beror på vilket material underlaget har. Vanligtvis är det enklast att häfta upp ångspärren med häftpistol. De små stiften gör förvisso hål i plasten, men detta åtgärdar du enkelt genom att gå över ytan med små bitar av ångspärrtejp. Ska plasten fästas mot puts och tegel bör den istället fästas med ångspärrfog med hjälp av en fogpistol.

Ventilation – viktigt när du använder ångspärr

Det är lätt att tro att all fukt skulle stängas inne när du plastar in hela huset med ångspärr. Men dagens bostäder har så pass bra ventilationssystem att det inte är något problem. Förutom ventilationen genom ventiler i väggar och fönster finns det även regelrätta ventilationssystem som effektivt suger ut fuktig luft.

Ångspärr i badrum

Om du renoverar ett badrum ska inte ångspärr användas. I våtrum används istället ett ordentligt tätskikt. Det beror på att våtrum utsätts för betydligt mer fuktig luft än resten av huset. Kraven på fuktbeständiga material ökar därför. Skulle du använda en ångspärr i badrummet finns det stor risk att fukt tränger in genom någon liten spricka i väggens beklädnad. Det kan handla om små sprickor som uppstår när du skruvar in tvålkoppen eller sätter upp badrumsskåpet.

Bra att tänka på när du isolerar och tätar hemma

När du ska isolera ytterväggar ska en ångspärr alltid användas, även om det redan finns ett modernt tätskikt. Ångspärren hjälper nämligen till att skydda bostaden mot mögelangrepp och fuktskador. När du ska isolera golv är det viktigt att kontrollera att golvet inte har någon tidigare fuktspärr längre ner i konstruktionen. Då finns det risk att fuktig luft stängs inne mellan de olika skikten. Till betongplattor används en fuktspärr och inte en ångspärr.

Vanliga frågor och svar

Ångspärr är en plastduk som fästs på väggens insida för att motverka att fuktig luft tar sig in till isoleringen där den kan orsaka röta och mögelpåväxt.

Det går bra att spika i en innervägg, även om spiken går igenom plastduken. Det är framförallt vid uttagningen av skruven som problem kan uppstå. Du behöver då täta hålet, till exempel genom att använda ångspärrfog eller ångspärrtejp.

Nej, i våtrum ska inte ångspärr användas eftersom den riskerar att gå sönder när du exempelvis borrar hål för att sätta upp en handdukstork. I badrum används istället ett tätskikt.

Fuktspärr och ångspärr är inte samma sak, fuktspärren lägger man på betongplattor för att förhindra att fukt från plattorna tar sig upp.