Så använder du en ångspärr

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Ångspärr är ett slags plastduk som är helt vattentät. Den används för att förhindra att varm och fuktig luft tar sig från husets insida ut genom innertaket och väggarna. Utan ångspärr skulle den fuktiga luften ta sig ut genom tak och väggar och omvandlats till kondens – det kan leda till mögelsvamp och röta. Här går vi igenom hur du använder ångspärr på rätt sätt.

Endast en ångspärr i innervägg

Förutom att det är viktigt att du använder rätt typ av ångspärr är det minst lika viktigt att placeringen och monteringen görs på rätt sätt. Det får endast finnas en ångspärr och den ska placeras på den invändiga och varmare sidan av väggarna. Ofta är det bra att sätta den en bit in i isoleringen, exempelvis bakom regelstommens inre del. Då riskerar den inte att punkteras varje gång du spikar i innerväggen. Det finns en liknande produkt som kallas för ångbroms, den är delvis diffusionsöppen vilket innebär att den tillåter ånga att passera – dock endast utifrån och in. Ångbroms är vanligare att använda i hus som inte är uppvärmda året runt, som fritidshus.

Ångspärrar används framförallt för att minimera risken för fuktskador, till exempel mögelpåväxt. Den är också viktig för isoleringen eftersom den bevarar värmen i huset längre. Utan en ångspärr skulle den varma luften inomhus snabbt leta sig ut genom springor och glipor. Om du exempelvis har en oinredd och ouppvärmd vind är det viktigt att ångspärren placeras på vindbjälkslagets undersida. Om du senare bestämmer dig för att inreda vinden måste ångspärren placeras på den varma sidan av vindsutrymmet, det vill säga – innanför isoleringen i yttertaket.

Köp din ångspärr hos Beijer Bygg

beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Montera ångspärr i efterhand

Det är inte helt ovanligt att man behöver montera upp ångspärrar i efterhand, särskilt om du bor i ett äldre hus. De började användas 1960, men då i papp eller aluminiumfolie, material som inte var särskilt täta. För att montera en hållbar ångspärr i efterhand måste du ta bort beklädnaden från innertaken och väggarna. För nya hus är det standard att bygga in täta ångspärrar. Då trycksätter man den för att säkerställa att den är helt tät. Idag används runt 200 millimeters isolering, vilket i sin tur avgör vilken typ av ångspärr som ska användas. En bra tumregel är att den ska användas om huset har tjockare isolering än 200 millimeter i väggar och tak. En del fritidshus och sommarstugor har sämre isolering. Under vinterhalvåret kan det därför bli kallare inomhus än utomhus. Om det då finns en ångspärr nära innerväggen riskerar kondensen att fastna på väggens insida eftersom den inte kan vädras bort, vilket den vanligtvis gör på utsidan.

Så monterar du ångspärren

Det går att sätta upp ångspärren på flera sätt, exempelvis genom att limma fast den, häfta upp den eller skruva fast den. Vilket sätt du väljer beror på vilket material underlaget har. Vanligtvis är det enklast att häfta upp ångspärren med häftpistol. De små stiften gör förvisso hål i plasten, men detta åtgärdar du enkelt genom att gå över ytan med små bitar av ångspärrtejp. Ska plasten fästas mot puts och tegel bör den istället fästas med ångspärrfog med hjälp av en fogpistol.

Hitta en expert som kan montera ångspärr

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

  • Mötesplats med 88 146 experter
  • Digitala avtal
  • Rikstäckande
  • Gratis offertförfrågan
  • Dokumenthantering av projektet
  • Kvalitetskontroll
  • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Ventilation – viktigt när du använder ångspärr

Det är lätt att tro att all fukt skulle stängas inne när du plastar in hela huset med ångspärr. Men dagens bostäder har så pass bra ventilationssystem att det inte är något problem. Förutom ventilationen genom ventiler i väggar och fönster finns det även regelrätta ventilationssystem som effektivt suger ut fuktig luft.

Ångspärr i badrum

Om du renoverar ett badrum ska inte ångspärr användas. I våtrum används istället ett ordentligt tätskikt. Det beror på att våtrum utsätts för betydligt mer fuktig luft än resten av huset. Kraven på fuktbeständiga material ökar därför. Skulle du använda en ångspärr i badrummet finns det stor risk att fukt tränger in genom någon liten spricka i väggens beklädnad. Det kan handla om små sprickor som uppstår när du skruvar in tvålkoppen eller sätter upp badrumsskåpet.

Bra att tänka på när du isolerar och tätar hemma

När du ska isolera ytterväggar ska en ångspärr alltid användas, även om det redan finns ett modernt tätskikt. Ångspärren hjälper nämligen till att skydda bostaden mot mögelangrepp och fuktskador. När du ska isolera golv är det viktigt att kontrollera att golvet inte har någon tidigare fuktspärr längre ner i konstruktionen. Då finns det risk att fuktig luft stängs inne mellan de olika skikten. Till betongplattor används en fuktspärr och inte en ångspärr. När du ska isolera tak och vind ska ångspärren monteras innan du monterar isoleringen.

Vanliga frågor och svar

Ångspärr är en plastduk som fästs på väggens insida för att motverka att fuktig luft tar sig in till isoleringen där den kan orsaka röta och mögelpåväxt.

Det går bra att spika i en innervägg, även om spiken går igenom plastduken. Det är framförallt vid uttagningen av skruven som problem kan uppstå. Du behöver då täta hålet, till exempel genom att använda ångspärrfog eller ångspärrtejp.

Nej, i våtrum ska inte ångspärr användas eftersom den riskerar att gå sönder när du exempelvis borrar hål för att sätta upp en handdukstork. I badrum används istället ett tätskikt.

Fuktspärr och ångspärr är inte samma sak, fuktspärren lägger man på betongplattor för att förhindra att fukt från plattorna tar sig upp.

Ja, den behövs eftersom utan en ångspärr skulle den fuktiga och varma inomhusluften ta sig ut genom taket och sedan omvandlas till kondens.

Ja, eftersom de började användas 1960 saknar äldre hus ångspärr, något du kan montera i efterhand.

Ja, ångspärren skyddar inner- och yttervägg från fukt. Utan ångspärren kan den varmare och fuktigare inomhusluften ta sig igenom ytterväggen där den sedan omvandlas till kondens. I värsta fall leder fukten till röta och mögel.

Om du renoverar badrummet ska du inte sätta någon ångspärr där. I våtrum använder man istället ordentliga tätskikt.

En ångbroms är delvis diffusionsöppen – med andra ord tillåter den ånga att passera, men endast utifrån och in.

Relaterade artiklar