Lilla fönsterskolan

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

Har du har bestämt dig för att byta fönster men funderar på vilken typ du ska välja? I den här i lilla fönsterskolan benar vi ut allt om fönstertyper, U-värde, ytbehandlingar och mer.

Budget

Priset på fönster varierar stort, beroende på vilken typ det är. Aluminiumfönster tillhör de dyrare medan PVC-fönster är betydligt billigare. Men du ska inte bara titta på priset när du köper fönster, även livslängden. Även om PVC är billigare och dessutom underhållsfria har de kort livslängd, vilket innebär att du bara efter några år måste köpa nya. Aluminiumfönster är dyra, men de är underhållsfria och har mycket lång livslängd.

Ett generellt cirkapris för ett fönster ligger från cirka 2 000 kronor, men sedan tillkommer ofta kostnad för hantverkare (om du inte byter fönstren själv, vilket är ganska svårt utan tidigare erfarenhet). En hantverkare tar mellan 400 och 600 kronor i timmen. Kostnaden för fönster varierar även en del beroende på om det ett 2-glas eller 3-glasfönster. Därtill kanske du vill ha ett fönster med ett så lågt U-värde som möjligt, vilket förbättrar fönstrets isolerande egenskaper och förhindrar värmeförluster.

Kostnad för olika typer (kan avse olika material, därför skiljer sig priserna en del):

 • 2-glasfönster: 700 – 3 500 kronor
 • 3-glasfönster: 2 000 – 5 000 kronor
 • Takfönster: 3 000 – 10 000 kronor
 • Takkupol: 4 000 – 10 000 kronor

Stil

Trä, aluminium eller plast? Fönster tillverkas i olika material och det kan vara svårt att veta vilket material man ska välja. En bra tumregel är att utgå från husets stil och karaktär. Bor du i en gammal sekelskiftesvilla passar det troligtvis inte så bra med moderna aluminiumfönster. Du bör även fundera på hur mycket underhåll och skötsel du vill lägga tid på. Här är en översikt över de vanligaste fönstertyperna:

 • Träfönster. Den vanligaste fönstertypen i Sverige och enligt många den vackraste. Träfönster har flera fördelar, bland annat är det ett förhållandevis miljösmart material eftersom trä är förnyelsebart samt biologiskt nedbrytbart. Träfönster är i regel prisvärda, ibland så billiga som PVC-fönster och de har lång livslängd – under förutsättning att du underhåller dem. Den stora nackdelen är att de kräver mycket skötsel och underhåll i form av slipning, rengöring, målning och reparationer, som att byta ut murket trä.
 • Aluminiumklädda fönster. Aluminiumklädda fönster är ett träfönster med en påknäppt aluminiumkappa på utsidan. De är billigare än ”äkta” aluminiumfönster men inte lika hållbara. Skarven på ”kappan” går i mitten av fönstret, vilket kan leda till att fukt tränger in där. Aluminiumklädda fönster är trots det ett prisvärt och i stort sett underhållsfritt alternativ.
 • Aluminiumfönster. Äkta aluminiumfönster är den dyraste fönstertypen, men samtidigt är materialet mer eller mindre underhållsfritt (det rekommenderas att du ”använder” fönstren, till exempel öppnar och stänger) och hållbarheten är mycket bra. Aluminiumfönster, till skillnad från ett aluminiumbeklätt fönster, är ett fönster med en stomme i aluminium medan aluminiumbeklädda fönster har en stomme i trä. Äkta aluminiumfönster är betydligt säkrare mot vatten och fukt.
 • PVC-fönster. PVC-fönster är en av de billigaste fönstertyperna på marknaden, du kan hitta fönster från cirka 600 kronor och uppåt. PVC är en typ av plast och fönstren är underhållsfria. Det finns dock vissa nackdelar med materialet: PVC är UV-känsligt, vilket innebär att de missfärgas av solen. De har heller inte lika lång livslängd som andra material. PVC-fönster passar sällan trähus och många tycker att de ger ett ”plastigt” intryck.

Ytbehandlingar

Förutom att du behöver bestämma vilket fönstermaterial du vill ha och det ska vara 2- eller 3-glas behöver du även fundera på tillval. Standardfönster har ingen särskild ytbehandling, men det är något du kan lägga till. Vanliga ytbehandlingar är bland annat:

 • Brandskydd. Brandskyddade fönster står emot brand i upp till 180 minuter.
 • Fallskydd. Fallskydd innebär att fönstret inte går sönder om du skulle råka ramla in i det. Boverket har särskilda regler gällande fönster på höjd, där kan fallskydd vara tvunget.
 • Personskydd. Personskydd innebär att fönstret inte går sönder i miljoner små spillror. Om det krossas håller fönstret ihop, ungefär som en bilruta.
 • Solskydd. Den här behandlingen förhindrar solens värme från att ta sig genom fönstret (så som den gör i vanliga fönster). Solskydd förhindrar inte själva ljuset från att komma in, endast värmen (cirka 30 – 40 % av värmen släpps in).
 • Anti-fog. Utmärkt i våtrum där kondens och ånga bildas – anti-fog säkerställer att fönstren inte blir immiga.
 • Självrengörande. Det finns en särskild behandling som gör fönstren självrengörande. Vid regn tvättar fönstret sig själv.
 • Inbrottsskydd. Glas med inbrottsskydd är betydligt svårare att bryta upp med en kofot, det är dessutom mycket svårare att ha sönder själva glaset.

Du behöver inte välja samma ytbehandling till alla fönster. Det kanske räcker med inbrottsskyddade fönsterglas på entrévåningen, eller solskydd i vardagsrummet.

Spröjskuriosa!

Spröjs var från början inte tänkt som något designinslag till fönster – det var nödvändigt eftersom man förr i tiden inte kunde tillverka stora glasrutor utan fick använda spröjs för att hålla ihop flera mindre rutor.

Energismarta fönster

När du väl köper nya fönster bör du passa på att välja energismarta fönster. I vanliga 2-glasfönster läcker så mycket som en tredjedel av hushållsvärmen ut, vilket resulterar i högre uppvärmningskostnader. Satsa istället på 3-glasfönster med bra U-värde. U-värde är måttet på den energi som fönstret släpper ut. Ju lägre U-värde, desto bättre isolering:

 • 2-glasfönster: U-värde på cirka 3,0
 • 3-glasfönster: U-värde på cirka 2,0
 • Energieffektiva fönster: U-värde på cirka 1,2 och lägre

U-värdet avser inte bara själva fönsterglaset utan hela fönstrets konstruktion: båge och karmar. Köper du fönster med bra isolering och lågt U-värde bevarar huset värmen bättre. Något som många glömmer bort i samband med ett fönsterbyte är den förbättrade isoleringen, den påverkar hela hemmet. Det innebär att den nuvarande ventilationen inte fungerar som den ska efter att du satt in de nya fönstren eftersom de isolerar mycket bättre än de gamla. Det är därför viktigt att utföra en ventilationskontroll efter fönsterbytet. Ibland är det aktuellt att sätta in fler fönster- eller väggventiler.

Vanliga fönsterproblem

Hur bra skick dina fönster än är i kan vissa irriterande problem uppstå ändå:

 • Kondens. Kondens på fönstrets insida kan bero på flera saker: dålig ventilation, dålig luftcirkulation eller för låg inomhustemperatur. Se till att öka ventilationen och kontrollera den befintliga tilluften och frånluften, det kan behövas fler ventiler om frånluften är otillräcklig. En fönsterbänk ovanför elementet under fönstret kan förhindra att luften cirkulerar fritt, kontrollera att det finns en glipa där luften kan ta sig upp. Växter och tunga gardiner kan också försämra luftcirkulationen och orsaka kondens. Kondens på fönstrets utsida beror ofta på felplacerade eller dåliga tätningslister, dålig cirkulation mellan fönsterbågarna eller att utrymmet mellan fönsterkarm och ytterbåge är för tight. Kontrollera att tätningslisterna är i gott skick och att de är korrekt uppsatta mellan karm och båge. Det ska även finnas ett litet mellanrum mellan bågarna så att luften kan cirkulera.
 • Imma. Imma på fönstrets insida orsakas på grund av att rutan är kallare än vad det är i rummet. Beroende på fönsterglasets temperatur kan problemet stanna vid just imma, men det kan även förvärras om det blir riktig kondens på glasets insida eftersom det ofta leder till kallras. Imma på fönstrets utsida innebär vanligtvis att fönstret har mycket god isolering. Imma på utsidan uppstår när fönsterglasets utsida är kallare än utomhusluften.              
 • Kallras. Dålig ventilation, en fuktig miljö samt kyla utomhus är sådant som ökar risken för kallras. Det innebär att luften och golvet framför fönstret känns kallt. Det är viktigt att kontrollera ventilationen efter ett fönsterbyte eftersom nya fönster har bättre isolerförmåga, därför kan fler ventiler behöva monteras.

Vanliga frågor och svar

Om fönsterglaset är kallare än inomhustemperaturen bildas imma. Kontrollera att luftcirkulationen fungerar som den ska samt att du inte täcker för eventuella radiatorer under fönstret.

Utgå från husets karaktär och stil när du väljer fönster. Fundera även på hur mycket skötsel och underhåll du kan tänka dig utföra genom åren. Träfönster kräver mer underhåll än aluminiumfönster eller PVC-fönster, men är mycket hållbara och vackra.

Det beror på vilken typ av fönster du köper. Räkna med en materialkostnad på 1 500 – 3 500 kronor per fönster samt hantverkarkostnader på mellan 400 och 600 kronor i timmen.

Minst 25 år, men ofta mycket längre om du sköter om dem regelbundet (tvättar, slipar och målar om).

Minst 40 år.

Aluminiumfönster och PVC-fönster är i stort sett underhållsfria (rengöring krävs för alla fönster om du inte väljer en självrengörande ytbehandling).

Relaterade artiklar