Byta fönster – så gör du

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Träfönster som regelbundet underhålls och renoveras kan hålla i m ånga år, men så småningom måste de bytas ut. Här går vi igenom hur du byter fönster – steg för steg.

Är fönstret ruttet?

Ett sätt att testas om fönstret är ruttet är att trycka in en kniv eller något annat vasst föremål i träet, helst i fönstrets bottenstycke. Om föremålet kommer in mer än någon millimeter kan fönstret vara ruttet och behöva bytas. Olika fönstermaterial håller olika länge. Vanliga fönster och deras beräknade livslängd:

  • Träfönster. Träfönster är en av de billigaste fönstertyperna som kräver en del underhåll och skötsel. Beräknad livslängd är cirka 25 – 30 år.
  • PVC-fönster. Har mycket lång livslängd då de är tillverkade av en hållbar typ av plats. Exakt hur länge PVC-fönster kan hålla är lite oklart eftersom fönstertypen inte funnits så länge.
  • Aluminiumfönster. Den här typen av fönster är vanligtvis tillverkade av trä men har ett yttre skikt av aluminium. Aluminium är ett i stort sett underhållsfritt fönstermaterial med livslängd på cirka 40 år.

Träfönster är den vanligaste fönstertypen i Sverige och tillverkas normalt sett av mycket kvalitativt virke, ofta kärnvirke (det innersta träet).

Så byter du fönster

Ibland kan detaljerna skilja sig beroende på om fönstret är öppningsbart eller stängt.

  1. Riv ut det gamla fönstret. Arbeta försiktigt om du vill kunna sälja eller återanvända de gamla fönstren till något projekt. Lyft av de öppningsbara bågarna och eventuellt foder.
  2. Lossa karmskruvarna. Skruva ut eller riv ur spikarna (vad fönstret är fäst med kan variera). Om fönstret är fastspikat i väggen behöver du hitta spikarna inuti drevningsspringan och såga av dessa med en särskild metallsåg.
  3. Lyft av karmen. Sedan har du kvar ett hål för ett nytt fönster.

Ett tips när du ska byta fönster är att köpa måttbeställda fönster. Även om det är billigare att köpa fabrikstillverkade fönster finns det fördelar med att köpa fönster passar i fönsterhålen. Du slipper du täta springor eller såga ut större hål i väggen. Här kan du lära dig hur du monterar ett träfönster.

Vanliga frågor och svar

Något av det viktigaste med fönster är U-värdet. Välj ett fönster med så lågt U-värde som möjligt, det innebär nämligen att fönstret är mer energismart. Kontrollera även vilken typ av underhåll och skötsel det önskade fönstermaterialet kräver. Aluminiumfönster är exempelvis nästintill underhållsfria, men kostar betydligt mer än traditionella träfönster. Sedan beror det också på tycke och smak, vilket fönster du tycker är snyggast och passar bäst till huset.

Kontrollera fönstrets U-värde, det ska vara så lågt som möjligt (då är det mer energismart). Det kan vara praktiskt att köpa måttbeställda fönster istället för fabriksfärdiga, eftersom du då får exakta mått som passar i de gamla fönsteruttagningarna.

Om du har träfönster kan du prova att sticka in ett spetsigt föremål i träet. Om föremålet glider in längre än någon millimeter är träet ofta ruttet och bör bytas. Även gamla fönster med dåligt U-värde kan vara värda att byta eftersom de ofta släpper ut mycket värme från huset.