schaktning

Hitta ett schaktningsföretag

Behöver du hjälp med schaktning? Här får du hjälp att hitta rätt experter och få offerter på markarbetet. Du får även veta mer om vad schaktning är, hur du kan schakta tomten själv och vad det kostar.

Få offerter på schaktning

Vad kostar det att få hjälp med schaktning?

Kostnaden för schaktning varierar beroende på markens förutsättningar samt var i Sverige arbetet utförs. Om du ska utföra schaktning i Stockholm och Göteborg kan det vara något dyrare än andra städer som exempelvis schaktning i Falkenberg eller Ulricehamn. Men det är framförallt markens egenskaper som påverkar arbetets omfattning och pris. I regel ligger pris för schaktning mellan 2 000 – 4 000 kronor per m2. Men ofta krävs också andra typer av markarbeten än endast schaktning. Till exempel kan man behöva fälla träd, spränga eller spräcka berg eller anlita geotekniker. Schaktning är en del av markarbetet när man ska bygga ett nytt hus eller förbereda en tomt. I kostnaden för schaktning ingår vanligtvis:

 • Utgrävning
 • Bortforsling av schaktmassor
 • Utjämning av marken

Schaktning krävs när man ska anlägga en byggnad eller förbereda en tomt. Beroende på hur tomten ser ut kan arbetet se lite olika ut. Om marken är mycket sluttande kan schaktningen innebära att man måste gräva ur en stor ”hylla” och fylla på slänten för att få till en jämn tomt. Är marken relativt plan från början kan schaktning innebära att tomten bara slätas ut och att man eventuellt röjer bort rötter och större stenar i marken. Schaktmassorna som bildas, alltså all jord, sten och grus, används ofta igen för att fylla i hål med. Annars forslas de bort. I korthet kan ordet schaktning definieras som att man formar jorden.

Hitta ett företag för din schaktning

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 377 experter
 • Gratis offertförfrågan
 • Digitala avtal
 • Kvalitetskontroll
 • Finns i hela landet
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
 • Dokumenthantering av projektet
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Att tänka på inför schaktningsarbetet

Innan du påbörjar ett schaktningsarbete är det viktigt att kontrollera exakt vad som krävs. Det är extra viktigt om du ska bygga ett hus. De geotekniska förutsättningarna kan vara ganska varierande i Sverige, även om vi framförallt har morän jordart, vilket är grusig och stenig mark som ligger direkt på berggrunden. Morän innebär vanligtvis bra markförutsättningar eftersom den är stabil. Det finns andra jordarter också, till exempel sandig, dyig eller lerig mark. Sådana marker är betydligt mer instabila att bygga på. Det är därför en geoteknisk undersökning är viktig inför ett byggnadsprojekt på mark som tidigare varit obebyggd.

När den geotekniska undersökningen är färdig vet man mer om markens förutsättningar och hur den förväntas bete sig i framtiden utifrån den belastning den ska utstå. Efter den undersökningen är det enklare för en firma att veta vilken typ av schaktning som krävs.

Tips när du anlitar schaktningsföretag

De flesta schaktningsföretag erbjuder helhetslösningar och kan hjälpa till med flera saker:

 • Schaktning
 • VA-arbeten
 • Dränering
 • Jordfräsning
 • Stenspräckning

Om du inte själv har kunskap om markens förhållande är det bra att anlita en geotekniker som undersöker tomten först. Innan du kontaktar företaget är det bra att mäta upp markens yta (eftersom storleken påverkar priset), det gör det enklare för företaget att lämna en offert.

Kostnad för schaktning av tomt och hus

Priset för schaktning ligger i regel mellan 2 000 och 4 000 kronor per m2. Men behöver du även hjälp med andra markarbeten, som grävning, spräckning av sten eller fällning av träd, kan kostnaden hamna på mellan 5 000 och 8 000 kronor per m2.

Om du köpt en tomt som du ska bygga hus på och du valt totalentreprenad, är det viktigt att du kontrollerar om markarbetet ingår. Det är nämligen sällan inräknat och tillkommer därför som en extra kostnad.  

Schaktning och andra typer av markarbeten kan vara svåra att utföra själv. Det krävs både kunskap och erfarenhet av att manövrera olika typer av maskiner (ibland krävs även sprängning och spräckning av större stenar eller klippblock). Väljer du totalentreprenad kan utföraren istället ansvara för alla olika delar som kan behövas och även undersöka marken innan markarbetet kommer igång.

Schaktning – hur går det till?

Det är markarbetet som säkerställer att marken som huset står på är stabil och säker. Det kan vara svårt att schakta tomten själv eftersom det är ett tungt arbete som utförs med grävmaskin. Ska du dränera eller utföra ett mindre schaktningsarbete kanske du kan göra det själv. Det finns minigrävmaskiner som du kan hyra, vilket underlättar arbetet. Kom ihåg att du i vissa fall behöver marklov för att schakta tomten. Det krävs i regel om schaktningen avsevärt kommer att förändra höjdläget på tomten.

Det finns olika sorters schaktning:

 • Schakta dränerat material. Det innebär att dränerande material, som makadam eller singel, placeras i marken. Gruset gör att vattnet rinner undan istället för att bindas i jorden där den riskerar att frysa till is (tjäle). Schaktning av dräneringsmaterial är vanligt när man förbereder inför anläggning av betongplatta.
 • Schakta för terrassering. Om du ska bygga ett sluttningshus, eller suterränghus som det också kallas, behöver man först schakta ur den sluttande marken så att det bildas olika nivåer där man sedan gjuter betongplattor (de anläggs i olika nivåer).
 • Grävning och schaktning för källare. Innan man kan påbörja den här typen av djupare grävnings- och schaktningsarbeten måste grundvattennivån undersökas noggrant.
 • Schaktning för vatten och avlopp. När matjorden är bortgrävd lägger man ner rör för vatten, avlopp och el. Samtidigt dräneras marken. Ovanpå rören lägger man ut en markduk som separerar jorden från dräneringsmaterialet som läggs ovanpå markduken.

Vanliga frågor och svar

Det är en typ av markarbete där man formar jorden. Till exempel flyttar man jordmassor från en plats till en annan eller planar ut och jämnar till en tomt.

Mellan 2 000 – 4 000 kronor per m2, för enbart schaktning. Räkna dock med ett snittpris på cirka 5 000 kronor per m2 eftersom det ofta krävs andra typer av markarbeten när du förbereder en tomt (grävning, spräckning av sten och dränering).

Det beror helt och hållet på hur tomtens förutsättningar ser ut. Är det en relativt ”enkel” mark som redan är plan och som saknar stora sten- och klippblock, rötter och annan vegetation, går arbetet relativt snabbt.

Om du ska ha tre lager isolering i plattan krävs det att du gräver ut minst 55 centimeter. Det gäller att räkna ut hur tjock betongplattan blir: betongplatta med vattenburen värme och armering, isolering, dränerande lager och schaktbotten.

Det är viktigt att kontrollera hur det ser ut under markytan innan arbetet kommer igång eftersom jorden kan ha olika egenskaper under olika perioder av året. Strömmar det vatten under markytan kan det leda till försämrad stabilitet och erosion. De tunga maskiner som används vid schaktningsarbeten kan dessutom orsaka ras, om marken skulle vara instabil.