Förhöjt väggliv

Hus med förhöjt väggliv ger många möjligheter

Har man bestämt sig för att bygga hus är bland det första man bör kontrollera vilka begränsningar som fastställs i detaljplanen för området gällande den totala byggytan, bygghöjden och utformningen på huset. Tillåter bygghöjden inte ett tvåplanshus med två våningar i full takhöjd kan man utforska möjligheterna till att bygga hus med förhöjt väggliv.

Genom att förhöja vägglivet kan man skapa en mer rymlig och ljusare övervåning i ett halvt plan, med mer golvyta som kan utnyttjas effektivt utan att bygga över den tillåtna höjden för taknock.

Fördelar med förhöjt väggliv

Mer boyta på samma byggyta

Med förhöjt väggliv skapar man mer golvyta som kan utnyttjas på ett effektivt sätt utan att bygga till huset på bredden. Har man redan byggt ett hus som uppnår den enligt detaljplanen totala tillåtna byggytan i området, kan man genom en halv extra våning med förhöjt väggliv skapa mer boyta på samma byggyta. I vissa fall kan man även köpa till dessa taklösningar till redan befintliga enplanshus. Undersök vilka möjligheter som just din fastighet erbjuder genom att kontakta hustillverkare som erbjuder hus med förhöjt väggliv.

Mer ljusinsläpp på övervåningen

Jämfört med ett hus där man bygger en halv våning utan förhöjt väggliv ger det förhöjda vägglivet större möjligheter till ljusinsläpp, både längst med långsidorna där de typiska lägre och avlånga fönstren kan byggas, men även genom mer generösa fönster längst med kortsidorna. Genom en högre takhöjd på övervåningen skapas även en känsla av rymd vilket ger betydligt fler alternativ och en större flexibilitet när det kommer till planlösningen.

Ett extra plan även där bygghöjden är begränsad

Förstås är den främsta anledningen till att man bygger hus med förhöjt väggliv istället för ett tvåvåningshus att man kan bygga till ett extra plan, som vanligtvis kallas ett halvt plan eller tre fjärdedelars plan, till en komplett undervåning och på så vis skapa extra golvyta trots att detaljplanen inte tillåter en taknockshöjd nödvändig för att bygga ett tvåplanshus. Man bör kontakta byggnadsnämnden i kommunen där man planerar att bygga sitt hus för att undersöka om andra begränsningar finns, förutom den totala byggnadshöjden, då det i detaljplanen ibland även finns regleringar gällande vägghöjd, takets lutning och utformning samt materialval, vilket kan påverka möjligheten att bygga ett hus med förhöjt väggliv.

Ett billigare kvadratmeterpris

Genom att bygga till en halv eller tre fjärdedelars våning istället för att bygga ett enplanshus kan man nå ett billigare kvadratmeterpris för sin byggnation. Är målet att få så många kvadratmeter som möjligt för pengarna kan ett hus med förhöjt väggliv vara lösningen. Detta då kostnaden för ett husbygge främst påverkas av markarbetet, arbete med grunden och den totala byggytan. Att bygga på höjden påverkar inte den totala byggnadskostnaden lika mycket.

Ett högre försäljningspris

Förutom att ett hus med förhöjt väggliv kan bli billigare att bygga per kvadratmeter kan det totala försäljningsvärdet även bli högre. Däremot är det inte sagt att ett hus med förhöjt väggliv kommer leda till ett högre försäljningsvärde per kvadratmeter, jämfört med ett enplanshus. Detta då många barnfamiljer eller de som köper hem där de planerar att bo livet ut, föredrar ett hem utan trappor. Planerar du redan vid byggnationen att en dag sälja huset är det klokt att undersöka försäljningspriserna i området och hur de skiljer sig mellan olika planlösningar.

Yta för möjligheter

En extra halv våning eller tre fjärdedelars våning kan skapa yta man kan avskilja från nedervåningen och som kan lämpa sig perfekt för ett lekrum, ett gästrum, ett hemmakontor eller en ateljé. Skapar man en extra våning med eget litet kök och eget badrum kan det bli ett perfekt självständigt boende för tonåringen som vill flytta hemifrån. Man kan ibland till och med skapa den extra våningen helt separat från den undre genom en trappa och egen entré på husets utsida. 

Detta öppnar förstås upp för möjligheter att hyra ut den extra våningen och på så vis få hyresinkomster från korttidsuthyrning eller långtidsuthyrning. Det kan även vara ett utmärkt sätt att skapa ett generationsboende. Möjligheterna är många och endast fantasin sätter gränser.

Nackdelar med förhöjt väggliv

Lägre takhöjd längst långsidorna

Den lägre takhöjden längst med husets långsidor gör att golvytan inte kan utnyttjas på samma sätt som på en våning med högre takhöjd. Man gör ofta klokt i att placera sittmöbler som soffor eller fåtöljer, alternativt bänkar längst med de längre väggarna och ser till att ha de områden där man rör sig som oftast under den högre takhöjden. Låg takhöjd tycker vissa ger en hemtrevlig och ombonad känsla, medan andra tycker att det ger en trång känsla. För att skapa luftigare rum ska man satsa på att maximera ljusinsläppet och undvika mörka gardiner eller för mörka tunga möbler på en våning med lägre takhöjd.

Planlösningen begränsas

På grund av den lägre takhöjden längst med långsidorna i ett hus med förhöjt väggliv måste man noga se över planlösningen, inte bara för att se till att alla rum får tillräckligt med ljus, men även för att en dusch inte kan placeras längst med de lägre väggarna då en dusch kräver full takhöjd. Önskar man ett badrum på övervåningen byggs badrummet ofta i husets ena kortsida, men då kan resterande rum kräva takkupor eller takfönster för att få in tillräckligt med ljus. Man kan förstås välja att inte ha badrum på övervåningen, endast bygga en mindre toalett, eller bygga badrummet i mitten av den extra våningen med ljusinsläpp genom takfönster.

Ljusinsläppet är begränsat

Trots att ett hus med förhöjt väggliv erbjuder betydligt mer ljusinsläpp än ett hus där man byggt loft under till exempel ett sadeltak, kan man sällan skapa samma ljusinsläpp på en övervåning i ett hus med förhöjt väggliv som på en våning med fullständig takhöjd. I vissa fall kan det finnas möjlighet att bygga till en eller flera takkupor eller enklare takfönster på ett hus med förhöjt väggliv för att öka ljusinsläppet på övervåningen och på så vis öppna upp för möjligheter att skapa fler rum utan att dessa blir för mörka att nyttja.

Ett tak i lägre vinkel kan ge problem

Det är vanligt att man bygger taket på hus med förhöjt väggliv i en lägre vinkel, detta för att göra innertaket högre utan att höja taknockens högsta punkt. Ett mindre sluttande tak kan ge problem i områden där det kommer rikligt med snö eller det ansamlas is på taket. Ett tak i lägre vinkel slits ofta lite hårdare än ett brantare tak och kan leda till att taket snabbare drabbas av skador som måste åtgärdas för att undvika läckage. Fundera över smarta lösningar och tåliga takmaterial för att förhindra problem vintertid om du vill bygga ett hus med förhöjt väggliv och lägre takvinkel.

Kattvind kan krävas

Är bygghöjden så pass begränsad att man längst långsidorna på övervåningen i huset med förhöjt väggliv inte kan komma upp i 1,60 cm kan man istället bygga en övervåning med kattvind. I kattvinden kan man placera förrådsutrymmen, rejäl isolering eller ventilationslösningar, men kattvinden begränsar förstås golvytan som kan utnyttjas som boyta på ett effektivt sätt. Då den maximala höjden på taknocken inte får överstiga 4,5 meter kan det bli en utmaning att skapa tillräckligt ljusinsläpp på övervåningen om man planerar att ha flera rum. Därför kan det vara bäst att man skapar endast ett stort allrum eller möjligtvis två rum med fönster i vardera kortsida för maximalt ljusinsläpp, alternativt undersöker vilka möjligheter det finns att bygga takkupor.

Risk för fallskador

Som med alla hus där man inkluderar trappor påverkar detta förstås risken för fallskador, vilket kan oroa både småbarnsfamiljen och bli ett problem i hemmet man planerar att åldras i. Innan man bygger ett hem med loft, ett extra halvt eller helt plan, bör man därför fundera över hur länge man planerar att bo i hemmet, om man en dag vill sälja huset och hur man på bästa sätt minimerar risker för fallskador om det en dag kommer att bo mindre barn i hemmet.

Trappor tar plats i hemmet

Oberoende av hur smart man planerar trapporna i hemmet tar dessa alltid upp plats, förutsatt att de inte kan placeras på husets utsida och man skapar ingången till övervåningen helt separat från våningen i markplan. Ofta vill man även av bekvämlighetsskäl ha enkel tillgång till trapporna till det övre planet och placera dessa relativt centralt i hemmet för att undvika onödigt spring mellan rummen. Man bör därför räkna på hur många kvadratmeter man förlorar genom trappor i hemmet och hur många extra kvadratmeter den extra våningen faktiskt erbjuder innan man bestämmer sig för att bygga ett hus med förhöjt väggliv.

Trappor lämpar sig inte för alla

Man behöver inte ha åldrande knän och höfter för att vilja undvika trappor i hemmet. Trappor kan bli en utmaning för vem som helst om man springer upp och ned i dessa många gånger om dagen och tvingas bära matkassar eller städattiraljer mellan våningar flera gånger i veckan. Tänk därför över planlösningen extra noga i ett hus med förhöjt väggliv, och placera de utrymmen man använder oftast i nära anslutning till varandra.

Lycka till med bygget av ditt hus med förhöjt väggliv!