Garage

Lundqvist Trävaru

Lundqvist Trävaru hjälper till att göra verkligen av byggidéer. Det har de gjort i över 80 år.

Visa tillverkare

Lövsta trähus

Lövsta trähus erbjuder arkitektritade och kundanpassade hus av hög kvalitet. Husen byggs av massivt trä (råspont). Inspireras av ett stort utbud husmodeller i såväl klassisk som modern design.

Visa tillverkare

Mellby Garage

Visa tillverkare

Allt om att bygga garage

Ett garage kan inte bara användas för att parkera fordon, utan används idag ofta som förvaringsutrymme samt som verkstad. I vissa fall kan garaget till och med användas som social yta och bostadsyta, vilket gör att konstruktionen av ett garage med loft med största sannolikhet kan höja värdet på din bostad och visa sig vara en bra investering.

Bygglov för garage

Det första man bör tänka på när man planerar sitt nya garage är vilka regler som gäller för komplementbyggnader enligt byggnadsnämnden och detaljplanen i din kommun. Kontakta alltid byggnadsnämnden innan du börjar planera för att slippa bli besviken när din idé inte går att genomföra på sättet du föreställt dig. Det finns kommuner där inte bara byggyta och höjd på komplementbyggnader är reglerat, utan även materialval som takbeklädnad och panel på garaget. När du vet om dina möjligheter blir det enklare att sålla fram tillgängliga alternativ och jobba med dessa.

I vissa fall kan du bygga ditt garage under reglerna som gäller för ett attefallshus. Attefallshus kräver inte kräver bygglov. Att bygga attefallshus och använda som garage betyder att reglerna för attefallshus måste uppfyllas.

Observera att de nya reglerna för attefallshus som gäller från den första mars 2020 inte påverkar hur stort ditt garage får vara, då de mer generösa reglerna för attefallshus med maximal yta på 30 kvadratmeter endast gäller attefallshus som ska användas som bostad. För garage gäller fortfarande den maximala byggnadsytan 25 kvadratmeter.

Tänk också på att när du planerar att bygga ett attefallshus som ska användas som garage krävs inte bygglov, men anmälan till byggnadsnämnden och giltigt startbesked är nödvändigt.  

Vanligtvis gäller regeln med 4,5 meter från tomtgränsen och grannar om du tänker bygga ditt garage som ett attefallshus. Vill du bygga närmare grannen än så krävs grannens skriftliga medgivande. Om grannen inte ger sitt medgivande krävs bygglov.  

Om du vill bygga garaget nära bostadshuset blir kraven för brandskydd högre. Då krävs vanligtvis brandklassade fönster och dörrar på garaget plus dubbelgipsade väggar, vilket lätt blir kostbart.

Ofta kräver kommunen även att garage inte får byggas närmare än sex meter från en väg utanför tomten.

Det är inte fritt fram att bygga ditt garage även om din tomt ligger utanför detaljplanerat område, reglerna ovan gäller även för dessa tomter, med undantaget att vissa ekonomibyggnader får konstrueras utan bygglov på jordbruksfastigheter utanför detaljplanerat område.

Vill du bygga ditt garage i anslutning till bostadshuset krävs ofta bygglov. Ett bygglov tar mellan fyra veckor och tre månader att få, så börja planera i god tid! Ett tips är att undersöka om bygglovsavdelningen i din kommun tar emot besök och göra ett personligt besök på avdelningen för att diskutera ditt bygge och få direkta svar på dina frågor.

När du lämnar in din förfrågan för bygglov för ditt garage bör du ha med en teknisk beskrivning, kontrollplan, bygglovsritningar, situationsplan och bygglovsansökan.  

Slutligen, ge inte upp om du får avslag på din bygglovsansökan av en enskild

bygglovshandläggare. Det slutgiltiga beslutet vid avslag får endast tas av byggnadsnämnden. Du kan även överklaga till Länsstyrelsen om du känner att beslutet och motiveringen var felaktig.

Bygga nytt garage

Vad bör man tänka på när man planerar att bygga nytt garage? Det första att fundera över är om man vill bygga ett fristående garage eller ett garage i anslutning till bostadshuset. Samtidigt som man tänker på fördelarna och nackdelarna med de två olika lösningarna bör man även se över vilka regler som gäller för denna sorts tillbyggnader eller fristående byggnader i hemkommunen. I de flesta fall kan ett fristående garage byggas utan bygglov så länge ytan inte överstiger 25 kvadratmeter och höjden på garagets yttertak inte överstiger fyra meter.

Fundera noga över placering på tomten om du önskar ett fristående garage och kontrollera reglerna för avstånd mellan bostadshus och garage noga, samt avstånd mellan bilväg och garage samt tomtgräns och garage. Byggs garaget som attefallshus gäller regeln 4,5 meter från grannars tomtgräns. Tänk även på att du vill placera ditt garage klokt inför vinterns påfrestningar som snöskottning av uppfart, men kanske inte heller så långt från bostadshuset att du måste pulsa genom snön varje gång du kommer hem från jobbet. Fundera över behovet av plats på uppfarten för gästers bilar och hur du bäst undviker att påverka utrymme för trädgård och sociala ytor utomhus vid placeringen av ditt garage.

Sedan bör man tänka över familjens behov av utrymme och förvaring. Krävs ett garage för två bilar eller räcker det med ett mindre garage? Hur ska garaget användas? Behövs mer utrymme för förvaring eller ska garaget även nyttjas för andra ändamål, som verkstad eller hemmakontor? Då kanske man kan fundera över att bygga ett garage med loft.  

Vissa garage kan idag vara så välbyggda att de inte ser ut som garage utan en del av bostadshuset. I synnerhet då garaget ska vara anslutet till bostadshuset är det viktigt att försöka matcha bostadens yta, fönster, karmar och tak för att skapa ett harmoniskt intryck. Istället för den typiska stora garagedörren som sällan är särskilt snygg, kan man välja att installera två mindre dörrar vilket resulterar i att garaget får ett nättare utseende.

Besök hemsidor och digitala showrooms och jämför olika leverantörer av garage och tillverkare av garage. Fundera över vilken hjälp du behöver när du ska bygga ditt garage och om du vill köpa ett garage som är färdigt från byggsats eller om dina behov kräver en arkitekt och kunniga snickare.  

När placering, storlek, modell och tillverkare eller leverantör på garaget är klart är det dags att ansöka om bygglov, eller i fall då bygglov inte krävs, anmäla bygget till bostadsnämnden och invänta startbesked.

Sex anledningar att bygga ett garage med loft

Använder du ditt garage till väldigt mycket mer än som utrymme för att parkera bilen? Behöver du mer utrymme för förvaring eller lite extra bostadsyta kan ett garage med loft vara lösningen.

  1. Ett loft i garaget används oftast för förvaring. Du kan genom att bygga ett loft i garaget fördubbla ytan som kan användas för till exempel vinterförvaring av cyklar och annat skrymmande. Ett loft gör det även enkelt att komma åt det förvarade i jämförelse med förvaring på de flesta vindar.
  2. Gör om loftet i garaget till bostadsyta. Ett extra sovrum i garaget kan användas som gäststuga eller göras om till ett mysigt rum för tonåringen som vill ha mer självständighet. Loftet kan även passa som lekrum eller hemmabio där man kan höja volymen ordentligt på tv-spelet eller filmen utan att störa någon i rummet bredvid.
  3. Gör loftet till en verkstad eller till ett litet kontor. Jobbar du hemifrån men vill separera arbetslivet och hemmalivet? Då kan ett kontor i garaget passa. Loftet i garaget kan inredas för att stimulera fokus och arbete, långt från distraherande tidsfördriv och hemmets måsten.
  4. Att bygga ett loft i garaget gör också att det som förvaras i garaget kan separeras från ytan där fordon ska parkeras, vilket minskar risken för att något blir påkört och förstörs, samt minskar risken för att fordon repas.
  5. Ett loft i garaget kan öka bostadens värde tack vare de många möjligheterna för extra boyta och förvaring. Detta är särskilt intressant för stora familjer, för familjer med tonåringar, för sportande familjer eller någon som jobbar hemifrån och drömmer om ett hemmakontor eller en verkstad.
  6. För den växande familjen kan ett garage med loft vara lösningen. Ett kontor i bostaden kan flytta ut till loftet och göra plats för ett extra barnrum. Detta kan vara ett sätt att köpa tid innan man flyttar till ett större hem, eller permanent lösa behovet för mer bostadsyta.

Varför inte bygga en studio eller en ateljé? Ett hemmagym? Ett garage med loft kan användas till mycket och kan med alla alternativ och lösningar som finns tillgängliga på marknaden passa de flesta fastigheter. Endast fantasin sätter gränser.

Varför bygga fristående garage

Efter många års frustration när julpyntet ska förvaras och bristen på förvaringsutrymme gör sig påmind varje gång du parkerar på uppfarten istället för i det som en gång var ett utrymme för bilen men som idag blivit en yta där cyklar, verktyg, trädgårdsredskap, resväskor och kartonger förvaras, har du bestämt dig för att bygga ett garage. Ett garage kan underlätta vardagslivet samtidigt som det ökar värdet på fastigheten, vilket gör garaget till en bra investering. När du väl bestämt dig för att bygga garage är det dags att bestämma sig för om du vill ha ett garage i direkt anslutning till ditt bostadshus eller om du vill bygga ett fristående garage.  

Det är lätt att anta att ett garage i anslutning till bostadshuset är det bästa alternativet, men det finns även många fördelar med ett fristående garage. Dessa är några av anledningarna till att välja ett fristående garage:

Ett fristående garage är enklare att bygga

Det kan enligt reglerna för bygglov vara betydligt enklare att bygga ett fristående garage, då som attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Detta gäller även de nya attefallsreglerna giltiga från första mars 2020, då den utökade ytan på 30 kvadrat endast gäller attefallshus som ska nyttjas som bostad och alltså inte inkluderar garage. Ett garage som byggs i direkt anslutning till bostadshuset måste även passa in vad gäller stil och layout, medan ett fristående garage kan erbjuda mer flexibilitet vad gäller placering och material, där man inte behöver ta samma hänsyn till design på bostadshuset för att det nya garaget ändå ska passa in på tomten.

Ett fristående garage kan byggas ut

En stor fördel med att välja ett fristående garage istället för ett garage som är sammanbyggt med bostadshuset, är att ett fristående garage enklare går att bygga ut åt valfritt håll i framtiden. Om man så småningom önskar mer yta för förvaring eller till och med som bostadsyta går det till exempel att bygga ett garage med loft enligt attefallsreglerna så länge man håller den högsta tacknockshöjden till fyra meter.  

Ökad brandsäkerhet med fristående garage

Ett fristående garage har även den fördelen att det ökar brandsäkerheten i bostadshuset genom att placera byggnaden där till exempel fordon, maskiner och verkstad ska inhysas en bit bort från utrymmet som används som bostadshus. Skulle olyckan vara framme finns det mindre risk att en eldsvåda sprids från ett fristående garage till bostadshuset, i jämförelse med ett garage som är anslutet till bostaden.

Ljud i bostadshuset begränsas

Vill man ha en verkstad i garaget är det en god idé att separera garaget från bostadshuset för att begränsa hur mycket störande ljud som sprids från garaget till boytorna i hemmet. Ju längre ifrån bostadshuset man bygger sitt garage, desto mer oväsen kan man förstås föra.

Nackdelar med fristående garage

Vad finns det då för nackdelar med fristående garage? Tänk dig en ruggig höstkväll när du kommer hem med fem tunga matkassar och regnet öser ner. Då blir det uppenbart varför vissa föredrar ett garage med direkt anslutning till bostadshuset. Denna nackdel med fristående garage gör sig även påmind när man i alla väder ska hämta verktyg eller redskap som behövs inne i bostadshuset.

Ytterligare en sak att tänka på innan man bygger ett fristående garage är hur det kan krävas vidare dragning av rör och elektricitet vilket kan medföra en ökad kostnad i jämförelse med ett garage i anslutning till bostadshuset.

Förhoppningsvis får du nedan svar på några av dina frågor och undringar om garage. Nästa steg är kanske att kontakta en tillverkare av byggsatser för garage eller en specialiserad byggfirma? Lycka till med ditt nya garage!

Detta beror på hur många bilar du planerar att parkera i garaget samt vad du tycker är snyggt. Många föredrar två mindre dörrar än en stor dörr i ett dubbelgarage. Tänk på att valet av garagedörr påverkar hur väl du kan isolera ditt garage.  

Det finns flera anledningar att investera i en motoriserad garageport, inte bara för bekvämligheten en fjärrstyrd garageport erbjuder genom att kunna öppnas och stängas på avstånd, utan även för att portmaskineriet i många fall ökar din garageports livslängd tack vare den mjukare rörelsen vid stängning jämfört med en garageport som öppnas och stängs manuellt.

De tre vanliga typerna av garageportar är takskjutport, som är den allra vanligaste garageporten för villor, slagport, som består av två dörrar och kan vara att föredra för sitt utseende samt sin förmåga att förlora mindre värme än de andra alternativen i ett garage som isolerats, samt vipport.  

Om du väljer en motordriven garageport bör du även se till att ha en nödfrikoppling så att du kan öppna din garageport vid strömavbrott. Ytterligare en säkerhetsåtgärd till din garageport är en sensor, en fotocell som känner av hinder och stannar direkt om till exempel barn eller husdjur skulle befinna sig i närheten. Slutligen finns möjligheten att styra din motordrivna garageport genom appstyrning, vilket gör att du aldrig mer behöver leta efter din handsändare till garageporten. Appen som styr garageporten kan även delas och tillstånd att öppna garaget ges till de som du väljer att ge behörighet.  

Tänk på hur du vill att garagedörren ska kunna öppnas, i vilken riktning samt motoriserat eller ej. Fundera över stilen du föredrar och välj sedan en garagedörr anpassad efter dina behov och klimatet där du bor.

Detta beror främst på hur du planerar att använda ditt garage. Har du till exempel tänkt dig ett garage med loft är isolering förstås obligatoriskt, men även då du planerar att kunna arbeta i garaget under de riktigt kalla månaderna, eller när du vill kunna förvara vätskor, färgburkar, växter eller andra känsliga saker i garaget under vintern. 

Om du vill isolera ditt garage bör du leta efter en leverantör av garage som erbjuder isolerade byggsatser. Isolerade paneler och även isolerad betongplatta är absolut nödvändigt i ett garage som ska vinterisoleras. Se över vilka alternativ du har när det gäller isolerade garageportar, har du ett dubbelgarage är det klokt att skaffa två dörrar som kan öppnas separat i ditt garage, för att förlora så lite värme som möjligt vid öppning av garaget.

Takhöjden i ditt garage beror även den på hur du vill använda garaget. Vill du skapa ett loft för förvaring krävs viss takhöjd, än mer om du planerar ett loft för extra bostadsyta. Behöver du en billyft i garaget måste du anpassa takhöjden efter detta. Extra takhöjd kan även erbjuda utrymme för förvaring genom hyllor på väggar och för att hänga cyklar eller skidor i taket. Ha i åtanke att ju högre i tak du bygger ditt garage, desto bättre isolering krävs för att garaget ska hållas varmt under vintern.

Letar du efter ett billigt garage är den bästa lösningen att köpa en byggsats för garage hos en leverantör av garagelösningar och sedan själv bygga ditt garage. Trots att du på detta sätt får ett billigt garage passar denna lösning bäst för den som är en van hemmafixare och som kan ta hjälp av en familjemedlem eller vän när det blir dags att sätta ihop ditt garage.

Glöm inte bort att räkna in kostnaden för grunden i ditt garage, samt kostnaden för elektriker och eventuell rörmokare.

Ett kallgarage är betydligt billigare att bygga än ett vinterisolerat garage. Om du inte vill lägga extra pengar på att vinterisolera hela ditt garage kan du ändå fundera över att förbereda garaget för en eventuell framtida vinterisolering genom att till exempel investera i en betongplatta med extra cellplast. Då blir det lättare att i framtiden isolera resten av garaget.

En genomsnittskostnad för ett mindre garage är 100 000 kronor och upp, men detta kan bli både betydligt billigare om du använder byggsats och bygger garaget själv, eller betydligt dyrare om du väljer ett större garage eller ett arkitektritat garage som en snickare konstruerar.

Kör man in en varm bil i ett kallt garage kan man lätt få kondens i garaget, men det finns även många andra sätt ett garage kan bli angripet av fukt som orsakar mögel eller rost. Sprickor i fasad eller tak, fönster och garagedörrar som inte är täta eller ett golv som inte är isolerat kan alla orsaka en fuktig och kall känsla i garaget.

Ett enkelt och säkert sätt att få fukten under kontroll i ett redan konstruerat garage är att installera en avfuktare. Kontrollera hur fuktigt det är i garaget genom att mäta luftfuktigheten. Är luftfuktigheten över 50 % rekommenderas du en avfuktare, vilket kostar mellan 15 000 upp till 50 000 kronor (om du måste installera en avfuktare i krypgrunden). Du kan även hålla fukten under kontroll genom att isolera ditt garage och installera en värmekälla. Att endast isolera hjälper inte mot fukten, inte heller att endast installera värme, de båda fungerar främst tillsammans och kan ge dig ett torrt och skönt garage även under kalla och fuktiga månader.

Många vill ha en golvbrunn i garaget för att bilen enkelt ska kunna rinna av inne i garaget om vintern. Bygglov för att installera en golvbrunn i ditt garage beror dock på din kommun samt hur man väljer att tolka Boverkets byggregler. Kontakta därför alltid din kommun för att höra vad som gäller där du bor. Ofta behöver du skaffa en oljefälla som fångar upp oljan om du vill ha golvbrunn i ditt garage.

Du bör väga för- och nackdelarna med att skaffa fönster i garaget innan du bestämmer dig för vilken lösning du väljer för ditt garage. Den största fördelen med fönster i garaget är självklart det naturliga ljuset, vilket är absolut nödvändigt om du planerar att till exempel ha en verkstad eller spendera tid i garaget. En annan fördel är det rent estetiska och hur ditt garage ser ut utifrån, hur det passar in på tomten och passar tillsammans med ditt bostadshus. Genom att installera fönster i garaget i samma stil och med samma fönsterkarmar som fönstren i bostadshuset kan du enkelt få ditt garage att se mer harmoniskt ut på tomten. 

Det finns även några nackdelar med att installera fönster i garaget. Den främsta nackdelen är hur fönster i garaget påverkar temperaturen i garaget vintertid. Fönster, beroende på vilken sort du väljer, kan kraftigt begränsa hur väl ditt garage är isolerat. Väl isolerade fönster kostar betydligt mer än enkla fönster. Har du råd att köpa fönster med isolerglas till ditt garage finns det ytterligare en sak du bör överväga, vilket är insynen. Vissa oroar sig för insyn i garaget och hur fönster i garaget kan leda till ökad risk för inbrott. Inbrott i garage är tyvärr relativt vanligt, varför man kan överväga att sätta frostat glas i sina fönster i garaget, eller placera dem högre så att insyn och inbrott genom fönster försvåras. 

Tänk på att vissa fönster för garageport begränsar hur garageporten kan öppnas. Fråga alltid din leverantör vilka alternativ som passar just dina behov.

En betongplatta med isolerande cellplast är ett bättre alternativ än ett enklare betonggolv, men ha i åtanke att ett betonggolv som är belagt med plattor eller målat står emot smuts, fukt och fläckar bättre än ett som är obehandlat. 

För plattor i garage rekommenderas granitplattor. Granitkeramik i garage används då de är tåliga och motståndskraftiga nog även för användning utomhus. De tål olja och spill och finns i många olika färger och storlekar. Prata med ett proffs istället för att själv försöka lägga plattorna då det finns mycket att ta hänsyn till, som betonggolvets ålder och skick. Kostnaden för granitgolv i garaget varierar kraftigt med vilka plattor du väljer, men kan gå på runt 400 kronor kvadratmetern för granitplattor av god kvalitet.

Ett billigare alternativ är att måla betonggolvet med tvåkomponentsfärg som gör golvet mer motståndskraftigt mot slitage, oljespill och kemikalier. Detta är ett bättre än ett obehandlat betonggolv som tenderar att suga upp fukt och olja och snabbt få fläckar. Du kan även använda dig av färgsand som gör golvet slittåligt, eller färgflingor vilket skapar en yta där man med enkelhet kan dölja ojämnheter. Väljer du att måla golvet i garaget kan det vara bra att investera i en gummimatta precis där bilen ska stå då dubbdäck kan slita på färgen annars.