Avlopp och vatten

Ett avloppssystem avleder och hanterar avloppsvatten. Fastigheten kan antingen vara ansluten till ett kommunalt avloppssystem eller ha ett enskilt avlopp. Idag är det cirka 850 000 fastigheter i Sverige som har ett eget avloppssystem, ofta med en egen reningsanläggning.

Välj rätt avloppssystem

Är du osäker på vilken avloppslösning som är möjligt för dig? Valet av system styrs till stor del av markens förutsättningar. Lär dig mer om avloppsystem och hur du väljer rätt.

Renovera avloppssystem

Luktar det illa från avloppet? Kommer det brunt vatten från kranen i badrummet? Här kan du lära dig mer om hur du renoverar och reparerar ditt avloppssystem.

Avlopp och vatten

Här kan du hitta information om allt som rör vatten och avlopp, bland annat vilka typer av avloppssystem som finns, hur de fungerar och vad du ska tänka på innan du väljer ett system. Kanske håller du på att bygga ett nytt hus och funderar över avloppslösningar. Välj underkategorier för lära dig mer om:

  • Avloppssystem. Det finns olika typer av avloppssystem och vilket som passar din fastighet beror på dina förutsättningar och önskemål samt myndighetens krav på anläggningen. Både tomten och husets förutsättningar påverkar val av avloppssystem. Det är bland annat viktigt att tänka igenom kopplingen mellan dricksvattenförsörjningen och avloppssystemet. Ofta planerar man bägge delar samtidigt.
  • Kommunalt vatten. Många vill ansluta sig till det kommunala vattenverket, vilket har sina fördelar. Bland annat är det kommunen som ansvarar för vattenkvaliteten och vattnet riskerar heller inte att sina på samma sätt som en egen brunn. Nackdelen med kommunalt vatten är att du får betala för allt vatten du använder (en avgift per kubikmeter vatten). Därtill behöver fastigheten även ligga inom den allmänna Va-anläggningens verksamhetsområde för att kunna anslutas till det kommunala nätet.
  • Egen brunn. Egen brunn kan vara ett alternativ om fastigheten ligger utanför VA-anläggningens verksamhetsområde. Har man egen brunn är man ansvarig för att kontrollera dricksvattnet, ofta vart tredje år.
  • Regler och föreskrifter. Avloppshanteringen har stor betydelse för några av de 16 nationella miljökvalitetsmålen (läs mer hos Naturvårdsverket). Bland annat har regeringen satt upp miljökvalitetsmål för avloppsvattenhantering som innefattar grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag samt en giftfri miljö.

Vanliga frågor och svar

För att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du betala en avgift. Kommunen tar ut avgiften för att kunna upprätta en förbindelsepunkt till fastigheten och således göra det möjligt att koppla på ledningarna från tomten. Hur stor avgiften är beror bland annat på tomtytan. Kostnaden kan även variera beroende på var i landet du bor, dock kan anslutningen ofta kosta upp mot 200 000 kronor.

BDT står för bad-, vatten- och tvättvatten och är ett samlingsnamn för ett hushålls avloppsvatten (förutom toalettens avloppsvatten). Man kallar även BDT-vatten för gråvatten. 

Stopp i avloppet kan orsakas av hårtussar i duschen, matrester i diskhon eller oljerika krämer i handfatet. Det finns många sätt att rensa avloppet, vilket som passar bäst beror på vad stoppet beror på. Hårtussar som fastnat längre ner i röret kan du få bort med en avloppsrensare. Har handfatet satts igen av olja finns det olika kemikaliska lösningar som kan hällas ner för att lösa upp fettet. Ibland måste man skruva loss vattenlåset från rören för att få bort det som hindrar vattenflödet.