Hustillverkare

Vill du bygga ett nytt hus? Här har vi samlat alla svenska husleverantörer av nyckelfärdiga hus och byggsatser på ett och samma ställe. Jämför och hitta husleverantörer utifrån de kriterier du önskar att ditt blivande drömhus ska ha.

Hustillverkare Lista

46 Husmodeller Se alla modeller
265 färdigställda hus 2019
 • Har byggt hus i över 70 år
 • Stort utbud av husmodeller
 • Bygger energieffektiva hus
52 Husmodeller Se alla modeller
 • Villor, fritidshus och gårdshus i kvalitativt trä
 • Stil inspirerad från traditionella svenska lador
 • Praktisk formgivning som är lätt att förändra
23 Husmodeller Se alla modeller
 • Fokus på svensktillverkade och underhållsfria hus
 • Allt från Attefallshus till villavagnar och husbåtar
 • Byggsatser och nyckelfärdigt
7 Husmodeller Se alla modeller
 • Totalentreprenad – från markarbete till färdigställande
 • Nyckelfärdiga hus – oftast inom 8 veckor
 • Vinterbonade och inflyttningsklara hus

Populära husmodeller

Hitta rätt hustillverkare

Hustillverkare bygger och levererar prefabricerade hus i olika format, vilket växer enormt i popularitet.

Detta gör även att det dykt upp många nya hustillverkare på marknaden och att den klassiska hustillverkaren fått konkurrens av nytänkande hustillverkare med moderna husmodeller som även pressar priserna. Prefabricerade hus är populära av flera anledningar, dessa ska vi titta närmare på nedan.

Prefabricering kommer av orden pre- som på latin betyder före eller framför, och fabricering som betyder tillverkning eller framställning. Populärt förkortas och kallas prefabricerade hus “prefab” men kan även kallas monteringsfärdiga hus, modulhus, kataloghus, eller nyckelfärdiga hus. Prefabricerade hus betyder inte en specifik sorts hus utan en byggnadsstil.

Prefabricerade hus konstrueras av hustillverkare, vanligtvis i moduler, sektioner, paneler eller volymelement i hustillverkarens fabrik, istället för att byggas på platsen där huset ska komma att stå. När modulerna eller panelerna är färdiga sänds de för montering på plats av en byggentreprenör. Moduler, sektioner eller volymelement är olika namn för i stort sett samma sak; en del av ett hus, som till exempel ett kök med golv, väggar och tak, men ibland även ytskikt, installationer och inredning, som byggs färdigt i fabriken innan det levereras till platsen där köket stå.

En modul eller sektion sätts samman med andra delar av hemmet som antingen även de byggts som moduler i fabrik, eller är en del av en redan befintlig konstruktion. Modulen måste placeras på en färdig grund, och när den väl placerats går den vanligtvis inte att flytta. Ett prefabricerat hus är alltså inte samma sak som ett flyttbart hus eller ett mobilt hus, men vissa prefabricerade småhus och modulhus är mobila och går alltså att flytta.

Det som man i Sverige främst kallar modulhus, vilket också är en sorts prefabricerade hus, har främst använts för mer eller mindre temporära byggnationer av skolor, kontor eller tillfälliga bostäder. Modulhus brukar byggas av hustillverkare som ett prefabricerat hus, men istället för att säljas, hyr man vanligtvis ett modulhus.

Hustillverkare producerar även nyckelfärdiga hus, vilket är ett hus eller annan byggnad som levereras komplett och redo att använda. Vanliga byggnader som levereras nyckelfärdiga från hustillverkaren är friggebodar, attefallshus, bastu, garage, gäststugor och förråd, men även fritidshus och hela bostadshus. Ett nyckelfärdigt hus ska levereras från hustillverkaren med lagda golv och tapetserade väggar, redo för inflyttning.

Inom den svenska småhusproduktionen är trähus klart dominerande, man räknar med att 80 % av alla nytillverkade småhus som säljs av hustillverkare är av trä.

Det prefabricerade husets historia

Prefabricerade byggmoduler är ingen ny idé. Redan egyptierna använde byggblock som färdigställdes på annan plats och transporterades till platsen där byggnaden sammanställdes. I egyptiernas fall var det bland annat byggblock till pyramiderna som konstruerades på detta sätt och sedan transporterades på Nilen för att sedan sättas ihop med andra moduler.

Under Romarriket använde man prefabricerade komponenter för att snabbt bygga borgar i nyligen erövrade regioner, och på 1100-talet transporterade Japanerna färdiga husmoduler på vagnar till sin slutdestination.

I Sverige sägs drottning Kristina ha uppfört ett av sina jaktslott med prefabricerade byggnadskomponenter och 200 år senare ritade arkitekten Fredrik Blom flyttbara hem med förbyggd stomme. Rosendals slott konstruerades 1820 på liknande sätt.

De första moderna prefabricerade husen utvecklades efter den industriella revolutionen och marknadsfördes tack vare en modernisering och utbredning av postens tjänster. Man marknadsförde byggsatser eller moduler till hem genom kataloger, varför prefabricerade hus av vissa hustillverkare fortfarande kallas för kataloghus, och köparen beställde delarna till sitt hem via posten. Delarna levererades ofta med tåg och krävde en hel del av mottagaren både gällande transport hela vägen fram samt sammansättningen av delarna (som kunde vara upp till 30 000 stycken).

Prefabricerade hus användes även efter andra världskrigets slut för att snabbt bygga bostäder till alla som var i behov av ett nytt hem efter krigets raseri. Moderna monteringsfärdiga hus blev först riktigt populärt i Europa under 1900-talets andra hälft.

Prefabricerade hem är attraktiva då de möjliggör
ett snabbare, billigare och mer hållbart sätt att bygga hus i jämförelse med
traditionella sätt att bygga. De flesta som är intresserade av att köpa ett
prefabricerat hus från en hustillverkare ser effektiviteten och priset som de
avgörande punkterna. Men det finns även andra fördelar, och självklart även
några nackdelar, med att köpa ett monteringsfärdigt hus från en hustillverkare.

Fördelar med prefabricerade hus

Hållbarhet – ett prefabricerat hem köpt från en
ansvarsfull hustillverkare är mer miljövänligt. Både genom att material inte
behöver fraktas i omgångar till platsen där hemmet ska stå och genom att
spillet från bygget blir betydligt mindre. Flera hustillverkare bygger även mer
miljövänliga och energisnåla hem genom att vara noga med materialval och hur
hemmen isoleras. Det finns hustillverkare som erbjuder nyckelfärdiga hem med
solpaneler och isolerglas, vilket inte bara är snällt mot miljön men även
snällt mot din plånbok, genom minskade uppvärmningskostnader.

Som sagt kan ett prefabricerat hem från en
hustillverkare nil färdigt betydligt snabbare än ett hem som byggs på plats.
Det finns hustillverkare som kan leverera hus som kan sättas ihop på så lite
som en dag, har huset redan golv och inredning vid leveransen betyder det att
du istället för den process med husbygge som ofta tar mellan ett halvår och ett
år, kan förkorta detta avsevärt.

Många hustillverkare kan erbjuda priser som ett
traditionellt byggt hus inte kan tävla med. Detta tack vare att materialen köps
i bulk, spillet är mindre, kostnader kan förutses och oväntade händelser är
färre. Detta betyder i sin tur ett mindre lån, eller mer pengar över till
annat.

Prefabricerade hus, nackdelar

Den största nackdelen är förstås att ett
prefabricerat hem köpt från en hustillverkare kanske inte går att anpassa exakt
efter din tomt eller dina behov så som du önskar. Idag finns ett stort antal
hustillverkare med hus av alla möjliga olika utformningar, storlekar, material
och stilar, som ofta går att anpassa på flera sätt. Många hustillverkare
erbjuder paneler till hus som kan anpassas efter kundens önskemål. Men har du
en tomt som är mycket svår att bygga på på grund av höjdskillnader, eller en
tomt som du vill utnyttja på ett särskilt sätt, kanske det kan vara svårt att
hitta ett prefabricerat hem och en hustillverkare som passar dig.

Se även till att vara försiktig när du väljer bland
hustillverkare och när du väljer vilken sorts entreprenad som passar dig bäst.
Teckna alltid en färdigställandeförsäkring.

Det finns idag väl över 100 hustillverkare och husleverantörer i Sverige. De mest populära hustillverkarna och husleverantörerna i Sverige, som levererar eller tillverkar störst antal hus per år, är Älvsbyhus, Smålandsvillan, Eksjöhus, Myresjöhus och Fiskarhedenvillan. Svenska hustillverkare bygger inte bara bostadshus utan även en hel del komplementbyggnader och komplementbostäder, som attefallshus, friggebodar, gästhus och garage.

Det finns stora skillnader i hur de olika hustillverkarna levererar hus, vissa levererar främst prefabricerade byggsatser, som Fiskarhedenvillan, medan andra, som Älvsbyhus och Smålandsvillan, främst levererar moduler som är färdigbyggda i fabrik.

Idag finns flera hustillverkare med moderna husmodeller av minimalistiskt slag, med stora fönster och en industriell och ren känsla. Detta gäller både friggebodar, attefallshus, fritidshus och bostadshus. Du kan hitta hustillverkare som levererar uterum av glas från golv till tak och villor i spännande utförande och material. Ett nyckelfärdigt hus behöver inte alls se ut som en billig lösning, det behöver inte heller vara en billig lösning. Moderna nyckelfärdiga hus finns i alla prisklasser och priset påverkas mycket av just vilka material och specialanpassade lösningar man väljer.

Hustillverkare med miljövänliga och energisnåla husmodeller som tillverkas i hållbara material växer i popularitet och blir allt vanligare på marknaden, kom ihåg att även kontrollera hur långt materialet, modulerna eller byggsatserna har fraktats för att göra miljön en än större tjänst.

Letar du efter en hustillverkare med parhus? De stora hustillverkarna och husleverantörerna erbjuder ofta ett par nyckelfärdiga lösningar för parhus, men hör även med den hustillverkare du har fastnat för om de kan specialanpassa moduler för att skapa ett parhus. Har du redan ett hus på fastigheten finns det flera hustillverkare som kan göra om ditt bostadshus till ett parhus genom att lägga till nyckelfärdiga moduler.

Det är många som väljer en hustillverkare för nyckelfärdiga fritidshus när man köpt en tomt på landet och vill slippa all stress och all tid ett traditionellt bygge på plats kan medföra. Ofta finns även svårigheter med transport som en av anledningarna till att man väljer en hustillverkare med nyckelfärdiga sommarstugor, då bygget av sommarstugan annars skulle innebära hundratals transporter långt ut på landet.

Bland de vanligaste anledningarna till att man letar efter en hustillverkare är då man har planer att bygga ett attefallshus, även kallat komplementbyggnad. En hustillverkare eller leverantör av attefallshus kan visa just hur mycket man får plats med på 25 till 30 kvadratmeter yta. En hustillverkare med attefallshus kommer ha nyckelfärdiga gäststugor, vinterisolerade garage, poolhus, inglasade uterum, generösa växthus, hobbyrum, hemkontor och ateljéer att visa i sitt digitala eller fysiska showroom.

Här finns det inga genvägar. Den billigaste hustillverkaren hittar man genom att ha en tydlig bild av sina behov och vilka möjligheter som ges på tomten, och sedan kontakta de hustillverkare som intresserar en för att få prisförslag.

Du kan titta på modellerna som hustillverkaren erbjuder på hemsidan eller i katalogen, men priset som anges kan bli tre gånger högre med markarbete och konstruktionen på plats. Man ska även räkna in tomtens värde förstås, bygglov, samt dragning av rör och el vilket kan uppgå till hela 20 % av totalkostnaden om mycket arbete behövs.

Man brukar snabbt kunna få prisförslag av hustillverkare, ofta genom att ange vad man letar efter i ett formulär på hustillverkarens hemsida eller via de program hustillverkaren ofta erbjuder på sin hemsida där man själv kan bygga ihop moduler eller byggsatser och skapa en digital sketch över sitt drömhus.

Kontrollera noga vad som ingår i priset när du fastnat för ett hus från just en specifik hustillverkaren, inklusive entreprenadform. Kommer hustillverkaren leverera en byggsats eller ett nyckelfärdigt hem i moduler som byggts i fabrik? Är entreprenadformen totalentreprenad, eller delad entreprenad vilket betyder mer arbete för dig som köpare?

I slutändan är en hustillverkare som levererar en färdig lösning ändå nästan alltid billigare än att bygga ett hus på plats. Att välja en hustillverkare när man ska bygga nytt eller bygga ut, brukar vanligtvis resultera i en totalkostnad som är mellan 10 % och 50 % billigare än att bygga på traditionellt sätt.

Är man ute efter en billig hustillverkare bör man inte stirra sig blind endast på priset, tänk även över garantier och annat som kan bli kostbart om hustillverkaren till exempel går i konkurs eller inte levererar i tid.

Ytterligare saker att tänka på är driftskostnaden för huset och kostnader för reparationer över tid. Kan hustillverkaren leverera ett energisnålt hus med smarta lösningar för både miljö och sparande? Planerar du att bo i huset länge? Kommer du en dag vilja eller behöva bygga ut ditt hus och kan då hustillverkaren erbjuda lösningar för detta? Allt detta bör tas i beaktning innan du väljer den hustillverkare som har billigast priser i sin katalog på nyckelfärdiga hus.

Sist men inte minst bör du tänka över vad ett energisnålt och riktigt väl utformat bostadshus eller komplementbyggnad av hållbara material kan göra för ditt fastighetsvärde. Lägger du ner lite extra pengar på en lösning som kostar mer idag, kan detta reflekteras den dag du bestämmer dig för att sälja bostaden. På sikt kan en dyrare lösning ändå löna sig.

Totalentreprenad är idag den mest populära formen av entreprenad när man köper sitt hem från en hustillverkare. Erbjuder hustillverkaren totalentreprenad betyder det att även grund- och markarbeten ska ingå i priset för ditt prefabricerade hus. Viktigt är att du med totalentreprenad även tecknar en färdigställandeförsäkring, för att inte drabbas och bli tomhänt om entreprenören går i konkurs.

I totalentreprenad ska markarbete ingå. Det är vanligt att entreprenörer erbjuder något som de kallar för totalentreprenad men som inte är totalentreprenad. Skriver du på mer än en kontrakt där till exempel markarbete anges separat från leveransen av det prefabricerade huset, då är det inte totalentreprenad.

Det finns även två sorters generalentreprenad, ren generalentreprenad och samordnad generalentreprenad, samt delad entreprenad. Genom att välja delad entreprenad känner vissa att de trots mer arbetsbörda även får mer kontroll över till exempel priser, då det är köparen som ska ansvara för bygget på fastigheten och ansvara för avtal med ett flertal entreprenörer.

Innan du bestämmer dig för vilken hustillverkare du ska anlita, är det viktigt att du noga väljer bland de olika alternativen på marknaden.

Det är klokt att börja med en granskning av hustillverkarens ekonomi och erfarenhet. Har de varit aktiva på marknaden i Sverige under lång tid eller är de helt nyetablerade? Har de gått med vinst eller haft stora förluster? Finns det en risk att hustillverkaren inte betalat sina skatter och avgifter på korrekt sätt kan de plötsligt gå i konkurs, vilket drabbar husköparen genom att garantier då upphör att gälla.

Vågar du satsa på ett nyetablerat företag kan du bli förstås bli hur nöjd som helst, men detta är ändå en risk och ditt val bör reflekteras av priset du betalar. Ett förmånligt pris för den extra risken du tar när du anlitar en nyetablerad hustillverkare är inte mer än rätt.

Är hustillverkaren verkligen en tillverkare av hus eller snarare en husleverantör, som köper in husmodulerna och marknadsför dem som sina egna? Kontrollera om hustillverkaren använder sig av inhyrda underentreprenörer, särskilt om antalet hus de bygger per år är mycket högt. I dessa fall betyder det att kvaliteten på just ditt hus blir svårare att garantera och kan variera beroende på entreprenör. Är det istället så att hustillverkaren bygger få hus per år, men att dessa byggs av fasta entreprenörer eller egna anställda? Då är kvaliteten antagligen jämnare. Fråga därför alltid hustillverkaren om vilka det är som bygger de olika husmodellerna.

Din tid

Tänk över dina prioriteringar. Är du redo att lägga ner tid och energi på att vara en aktiv, eller till och med väldigt aktiv, del av husbygget – eller vill du slippa så mycket som möjligt? Hör efter i vilken form huset levereras, vilka former av entreprenad hustillverkaren erbjuder och exakt vad som ingår i köpet gällande markarbete, juridiskt ansvar och så vidare. Du kommer alltid att bli tvungen att investera en del tid i ett bygge av ett bostadshus, men genom att välja ett nyckelfärdigt hus från en hustillverkare kommer du inte spendera i närheten av så mycket tid och energi som om du väljer att anlita hantverkare och själv se över ett bygge som sker på plats.

Det finns en till tidsaspekt att tänka över och det är hur snart du vill att bygget ska vara färdigt. Ett prefabricerat hem av standardmodell som färdigställs i fabrik hos tillverkaren utan specialanpassade lösningar, kan bli färdigt betydligt snabbare än en prefabricerad byggsats med många specialanpassningar som ska sättas ihop av ett antal olika entreprenörer på plats. Självklart kan förseningar ske hur pålitligt företag man än väljer, men har du ett kontrakt där ersättning för förseningar inkluderas kan du iallafall få plåster på såren om hustillverkaren eller totalentreprenören inte uppfyller sina obligationer.

Din budget

Prioriterar du ett hus som är billigt i drift och ger dig besparingar på lång sikt, eller vill du ha en billig och temporär lösning för tonåringen som vill ha ett eget krypin på tomten? I de senare fallet kan du köpa ett nyckelfärdigt attefallshus från en husleverantör eller hustillverkare som fortfarande känns både bekvämt och mysigt, men som kanske inte behöver vara av högsta standard och hållbarhet.

Din smak

Är det mycket viktigt för dig att byggnaden du vill uppföra passar in på tomten och i närheten av den eller de byggnader som redan finns på fastigheten? Vill du göra det mesta av en utsikt i ett hörn av trädgården som är svåråtkomligt med många höjdskillnader? Om så är fallet bör du leta efter en hustillverkare som erbjuder anpassade och specialtillverkade hus där du kan bestämma allt från panelernas vinkling till takpannornas glans.

Förändrade behov

Trots att du kanske i dagsläget endast letar efter just ett krypin för tonåringen, en temporär lösning, så försök ändå föreställa dig att dina behov kan förändras med tiden och att tänka långsiktigt ofta lönar sig när man ska välja husleverantör eller hustillverkare. Det som idag ska bli ett eget litet boende för tonåringen kan så småningom bli ett gästhus, ett spelrum, en studio eller ateljé eller kanske ett hemmakontor för det växande företaget. Har du möjlighet brukar det vara klokt att lägga ner lite extra pengar på att hitta en lösning som kan användas i många år framöver, och som kan anpassas när behoven förändras.

Miljövänlighet

Slutligen bör du även fundera över hustillverkarens miljövänlighet, både som företag och gällande produkterna de levererar. Vilka material använder hustillverkaren? Hur långt har de fraktats? Hur väl isolerat är huset och kommer det med miljövänliga lösningar som solpaneler? Ofta är ett prefabricerat hus mer miljövänligt än ett hus som byggs på plats, genom att frakt begränsas till färre turer med material samt att materialspillet är mindre då hustillverkaren kan förutse exakt hur mycket material som behövs för varje panel. Detta betyder tyvärr inte att alla hustillverkare prioriterar miljö och hållbarhet och här har man som köpare en del att undersöka innan man bestämmer sig.