Delad entreprenad – så fungerar det

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Delad entreprenad är en form av utförandeentreprenad där själva beställaren (byggherren) är ansvarig för projektering för byggprojektet. Hen anlitar olika företag för olika arbeten men ansvarar själv för all projektering, såvida hen inte lägger ut det arbetet på en konsult (se nedan).

delad entreprenad

Huvudentreprenör och generalentreprenör

Vid totalentreprenad, eller helentreprenad som det ibland kallas, är det entreprenören som är den ansvariga. För att delad entreprenad ska vara lönsam är det viktigt att beställaren har kunskap kring byggprojekt och är skicklig på att planera och samordna de olika arbetsinsatserna. Den som är kunnig kan spara en del pengar på att välja delad entreprenad.

Vid delad entreprenad kan antingen beställaren göra upphandlingar på egen hand eller anlita en konsult som gör det istället. Konsulten kallas i det sammanhanget för en huvudentreprenör. Om beställaren vill ha delad entreprenad men vill slippa ansvara för varje sidoentreprenör kan hen istället lägga över en del av projekteringen på just huvudentreprenören. Det finns dock en viktig skillnad mellan en huvudentreprenör och en generalentreprenör (som ansvarar för hela projekteringen inom totalentreprenad) och det är att huvudentreprenören endast ansvarar för sina underentreprenörer. Om huvudentreprenören upphandlat underentreprenörer är hen alltså endast ansvarig för dessa och inte för andra entreprenörer som beställaren anlitat. Skulle något problem med elledningarna uppstå är det alltså inte huvudentreprenörens ansvar att ta itu med det. Så här skiljer sig de olika rollerna åt inom en entreprenad:

  • Beställare är själva uppdragsgivaren och den som skriver kontrakt med en entreprenör. En entreprenör kan också vara en beställare. Till exempel kan en general- eller huvudentreprenör upphandla underentreprenörer, då kallas hen för beställare. Byggherren är också en beställare.
  • Byggherre utför på egen hand eller med hjälp av en byggentreprenör ett byggnadsarbete. Byggherren kan exempelvis vara en privatperson, ett företag eller offentliga institutioner.
  • Entreprenör är det företag eller den person som utför byggnadsarbetet och som kontrakteras av en beställare. Entreprenören kan till exempel vara ett byggföretag eller en grävfirma.

När det kommer till delad entreprenad är det beställaren själv som gör upphandlingar med entreprenörer, så kallade sidoentreprenörer. Beställaren kan också vara byggherre och ha samordningsansvar. På en arbetsplats där flera olika aktörer arbetar måste någon utses till samordningsansvarig. Det är den personens ansvar att säkerställa att allt arbete samordnas. Det kan exempelvis handla om att alla olika sidoentreprenörer ska känna till riskerna med de andra aktörernas arbete. Om ett företag på arbetsplatsen arbetar med något som sprider luftföroreningar (exempelvis en färg med kemikalier som orsakar klåda) är det den samordningsansvarige som ska informera alla de andra sidoentreprenörerna om vilken skyddsutrustning som behövs. Ofta kan samordningsuppdraget vara omfattande och svårt att hantera. Då kan byggherren istället leja bort den rollen till en extern entreprenör.

Fördelar med delad entreprenad

En fördel med delad entreprenad är att man har möjlighet att få ner priserna en del genom att förhandla med varje enskild hantverkare. Man får även en bättre överblick och kontroll över alla olika delar i projektet. Om man är noggrann med alla enskilda bitar i byggnadsprojektet och vill kunna välja allt från konstruktionsmaterial och dörrar till isolering och beslag till luckor, är delad entreprenad ofta ett bra alternativ. Samtidigt gäller det att själv ha koll på allt. Det finns även andra risker med delad entreprenad, till exempel om det uppstår något fel i bygget. Då finns det risk att de olika parterna skyller på varandra. Vid delad entreprenad är det dessutom du själv som är ansvarig för de företag som saknar F-skattsedel, då måste du se till att skatten betalas.

Mycket delad entreprenad

Förutom delad entreprenad finns det även något som kallas mycket delad entreprenad. Vid den här formen av utförandeentreprenad är det byggherren som upphandlar de olika delarna i entreprenaden samt ansvarar för projekteringen. I korthet innebär det att byggherren tecknar enskilda avtal med alla entreprenörer för byggnadsprojektet. Dessa entreprenörer ansvarar i sin tur för de uppdrag de är kontrakterade för. Den största skillnaden mellan mycket delad och delad entreprenad är att vid sistnämnda avsäger sig byggherren en del av ansvaret vid byggnadsprojektets första del eftersom hen anlitar en huvudentreprenör.

Avtal och bestämmelser inom delad entreprenad

I Sverige används i regel färdiga standardavtal, det finns olika avtal beroende på vilken bransch det handlar om. Standardavtalen är framtagna av BKK (Byggandets Kontraktskommité) och finns för att underlätta avtalsupprättningar och affärsuppgörelser för både köpare och säljare. Det mest använda avtalet inom byggbranschen är ”Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader”. Detta avtal finns i sin tur i flera variationer beroende på vilken entreprenad det rör sig om. De vanligaste avtalen inom entreprenad är:

  • AB 04. Det här är den senaste upplagan av avtalet ”Allmänna bestämmelser” för utförandeentreprenad. I den här typen av entreprenad är det beställaren som ansvarar för projekteringen.
  • ABT 06. Det här är den senaste upplagan av avtalet ”Allmänna bestämmelser” för totalentreprenad. I den här typen av entreprenad är det entreprenören som ansvarar för projekteringen.
  • AB-U 07. Det här är den senaste upplagan av avtalet ”Allmänna bestämmelser” för avtal mellan generalentreprenör och underentreprenör. Här används AB 04 mellan byggherre och generalentreprenör.
  • ABT-U 07. Det här är den senaste upplagan av avtalet ”Allmänna bestämmelser” för avtal mellan totalentreprenör och underentreprenör. Här används ABT 06 mellan byggherre och generalentreprenör.

Vanliga frågor och svar om delad entreprenad

Det är en upphandlingsform som innebär att beställaren är byggherre och tecknar enskilda avtal med varje entreprenör (exempelvis ett avtal för VVS-arbeten och ett annat för elektriker). Vid delad entreprenad är det beställaren som ansvarar för att samordna de olika entreprenörerna.

Delad entreprenad är bra för dig som vill ha större kontroll över byggnadsarbetet och mer frihet att bestämma hur arbetet ska läggas upp men ändå slippa utföra själva byggarbetet själv.

Vid delad entreprenad används oftast avtalet ”Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader” och tecknas mellan beställare och entreprenörer. Avtalet kallas även för AB 04.

Vid delad entreprenad är det beställaren som ansvarar för projektering och entreprenören som står för själva utförandet. Vid en totalentreprenad står entreprenören för både projektering och utförande.

Relaterade artiklar