Rörligt pris (löpande räkning)

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Rörligt pris, även kallat löpande räkning, innebär att du betalar hantverkaren för de timmar han eller hon arbetar. Det vill säga, hantverkaren fakturerar i efterhand de timmar som han eller hon jobbat. En fördel med rörligt pris är att totalkostnaden ofta blir lite lägre än om du väljer fast pris, dock finns det vissa risker.

Fördelar med rörligt pris

När du betalar ett rörligt pris eller på löpande räkning, innebär det att hantverkaren fakturerar dig för utfört arbete. Fördelen med det är att du endast betalar för utfört arbete, med förutsättning av att hantverkaren är ärlig och seriös samt rapporterar korrekta arbetstider. En annan fördel med rörligt pris är att du enklare kan ändra på uppdraget och lägga till tilläggsarbeten i efterhand än om du avtala om fast pris. En annan fördel är att hantverkaren med största sannolikhet utför ett noggrant arbete eftersom han eller hon inte tjänar på att ta genvägar och försöka skynda sig.

Nackdelar med rörligt pris

Den stora nackdelen med rörligt pris är att du inte på förhand kan veta vad kostnaden kommer att bli, det kan således vara svårt att hålla sig till budgeten. Det är dessutom svårare att jämföra priser och offerter, förutom själva timpriset samt priset på material och milersättning. Den största risken med rörligt pris är dock att du inte kan vara helt säker på att hantverkaren faktiskt jobbar de timmar han eller hon rapporterar, med undantag för om du är på plats hela tiden och själv håller koll. Du måste alltså lita på att hantverkaren faktiskt jobbat de timmar som rapporteras.

Takpris – en trygghet

Eftersom rörliga priser kan innebära högre kostnader än väntat kan beställaren och hantverkaren ibland förhandla om ett takpris. Det betyder att beställaren ändå betalar på löpande räkning, men endast upp till en viss maxsumma som är förutbestämd. Det kan innebära en trygghet för beställaren.

Undvik konflikter

Rörligt pris kan ibland innebära konflikter och tvister. Till exempel kanske beställaren anser att hantverkaren fakturerar orimligt många timmar. Det är därför viktigt att skriva ett detaljerat avtal, förutom själva offerten, det minimerar risken för missförstånd.

I ett avtal för rörligt pris är det viktigt att det står specificerat:

  • Vad timpriset är.
  • Vilka arbetsmoment som ska utföras.
  • På vilket sätt hantverkaren ska redovisa antalet timmar han eller hon arbetat och vad hantverkaren gjort för arbeten de timmarna.

Om du själv inte har bygg- eller renoveringsvana kan det vara svårt att bedöma hur lång tid som är rimlig för en hantverkare att utföra de arbeten som ska utföras. Om du exempelvis anlitar en hantverkare för att byta en toalettstol eller måla om ett vardagsrum, kan det vara svårt för dig att veta om den tid han eller hon fakturerat är rimlig – helt enkelt eftersom du inte vet hur lång tid det brukar ta. Det kan därför vara bra att prata med någon du känner som är kunnig inom bygg, alternativ rådgöra med en annan fackman innan för att bilda dig en uppfattning om rimlig tidsåtgång. När du väl signerar ett avtal med rörligt pris har du förmodligen redan innan frågat hantverkaren hur lång tid han eller hon uppskattar att arbetet kommer ta.

Kom ihåg!

Det är hos hantverkaren som bevisbördan ligger – han eller hon har som skyldighet att kunna bevisa (genom ett underlag) exakt vilka arbeten som utförts de timmar som fakturerats. Med andra ord – det är inte ditt ansvar att bevisa att tiden är orimlig eller rimlig.

Vanliga frågor och svar

Det innebär att hantverkaren fakturerar de timmar som han eller hon arbetat.

Du betalar endast för det arbete som hantverkaren utför. Det finns heller ingen vinning för hantverkaren att fuska och ta genvägar för att bli färdig snabbare.

Du vet inte på förhand vad slutkostnaden kommer att bli. En oseriös hantverkare skulle även kunna debitera fler timmar än vad han eller hon faktiskt arbetar. Det är därför viktigt att du väljer hantverkare noggrant och med bra recensioner och omdömen i bagaget.

Om du kommit överens med hantverkaren om ett ungefärligt pris får det som mest överstiga med 15 %.

Det är det pris som hantverkaren bedömer att uppdraget kommer att kosta – det kan dock bli dyrare, men som mest får ett ungefärligt pris överstigas med 15 %.