Attefallshus

Söker du efter Attefallshus? Vi har samlat alla svenska leverantörer av attefallshus på 25 – 30 kvm där du kan jämföra och filtrera fram just det hus som passar din stil och pris. Vill du köpa ett attefallshus med loft, nyckelfärdigt eller byggsats eller kanske vill du bara köpa en ritning och bygga ditt hus själv? Läs mer om attefallshus här.

Fasad:
Tak:
Kvm:
Typ:
Övrigt:

Add a Room

Add a Room bygger nyckelfärdiga husmoduler där du lätt kan bygga ut, flytta eller till och med minska efter behov. Husen är designade av danska topparkitekten Lars Frank Nielsen i en elegant, minimalistisk design.

Visa tillverkare

Gimme Shelter

Gimme shelter har utnämnts till ett av Sveriges mest lovande och innovativa startupbolag 2019.

Visa tillverkare

Sandbergs Såg

Visa tillverkare

Vibostugan

Vibostugan erbjuder ett stort utbud av attefallshus och timmerstugor. Husen levereras i byggsatser eller som färdiga paket om du väljer monteringstjänst. Hitta ditt drömhus bland Vibostugans 75 husmodeller.

Visa tillverkare

Allt du vill veta om Attefallshus

Vill du ha ett eget kontor? Drömmer partnern om en ateljé? Vill mormor komma närmare barnbarnen? Eller vill studenten i familjen flytta hemifrån men har inte råd att köpa egen lägenhet? Ett attefallshus på tomten kan då vara den smidigaste och billigaste lösningen.

Efter att de nya reglerna för attefallshus trädde i kraft våren 2020 har intresset för attefallshus ökat kraftigt. Här tittar vi närmare på det populära bygglovsbefriade huset, kraven som måste uppfyllas för att slippa ansöka om bygglov, och svarar på de vanligaste frågorna om attefallshus.

Vad är ett attefallshus?

Ett attefallshus är en så kallad komplementbyggnad eller komplementbostad som får uppföras på en tomt som rymmer ett enbostadshus eller tvåbostadshus. Attefallshus får användas som extra bostadsyta för permanent boende, eller som yta för förvaring, garage eller liknande. Attefallshuset kräver inte bygglov utan endast anmälan till byggnadsnämnden. Rymmer tomten minst ett bostadshus får ett attefallshus vanligtvis konstrueras. Letar du efter ett billigt attefallshus finns det både prisvärda lösningar med arkitektritade attefallshus eller byggsatser för attefallshus att köpa hos de stora byggvaruhusen.

Varför är attefallshuset så populärt?

Ett attefallshus har blivit lösningen för många familjer, där man genom denna extra byggnadsarea kan skapa ett eget boende för släktingar eller tonåringar, ett separat kontor för det växande småföretaget, ett krypin för studenten att hyra, eller en lösning när sommarstugan inte räcker till för barn och barnbarn som hälsar på.

Skillnaden mellan attefallshus och friggebod

Redan 1979 lät den dåvarande bostadsministern Birgit Friggebo avskaffa bygglovsplikten för små byggen på max 10 kvadratmeter, vilket senare ändrades till 15 kvadratmeter. En friggebod är en enklare och mindre variant av ett attefallshus, men är alltid en komplementbyggnad, det vill säga en byggnad som man inte får bo permanent i. Friggeboden behöver man inte anmäla eller få godkännande av byggnadsnämnden för att uppföra.

Attefallshuset får isoleras, inredas som permanentbostad och kopplas till avlopp, vilket möjliggör både kök och badrum i ett attefallshus, till skillnad mot friggeboden.

De nya reglerna för attefallshus

Den första mars 2020 trädde en ny lagändring i kraft, då riksdagen beslutade att utöka den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus, från 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter.
Noteras bör att lagändringen endast gäller attefallshus som används som komplementbostadshus och inte de attefallshus som används som komplementbyggnader, det vill säga garage, gäststuga, förråd eller liknande. Dessa komplementbyggnader måste även i fortsättningen vara max 25 kvadratmeter. Ett komplementbostadshus används antingen som fritidshus eller permanent bostad.

De allmänna reglerna för attefallshus, som kommer fortsätta att vara giltiga även när lagändringen sker, är följande:

 • Komplementbostad. Attefallshuset är ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad som fram till den första mars 2020 får vara max 25 m2. Därefter får attefallshus som används som komplementbostäder vara max 30 m2.
 • Bostadshus. Det ska finnas ett bostadshus på tomten där attefallshuset byggs.
 • Maxhöjd. Höjden till taknocken på attefallshuset är högst fyra meter.
 • Fristående. Attefallshuset måste vara fristående.
 • Närhet till bostadshus. Attefallshuset ska placeras i omedelbar närhet till ett bostadshus.
 • Tomtgräns. Attefallshuset måste placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Värdefulla byggnader. Attefallshuset får inte konstrueras vid särskilt värdefulla byggnader eller inom områden som anses av särskild vikt.
 • Försvaret. Attefallshus som ska användas som komplementbostad får inte byggas i eller intill vissa områden som används av eller är av intresse för försvaret.
 • Järnväg. Attefallshuset får inte byggas närmare än 30 meter från en järnväg.
 • Detaljplan. Detaljplanen för området måste tillåta att attefallshus får byggas utan bygglov.


Vi ska titta närmare och förtydliga dessa regler för att klargöra vad som gäller vid konstruktion av
attefallshus.

Vad betyder komplementbyggnad?

Med komplementbyggnad syftar man ofta på attefallshus som till exempel ska användas som carport, förråd, vedbod, växthus, gästhus, båthus eller bastu och ska alltså användas som komplement till bostadshuset. Det är inte tillåtet att ha verksamhet i ett attefallshus som används som komplementbyggnad. De nya reglerna för attefallshus fastställer att komplementbyggnader max får vara 25 kvadratmeter och påverkas inte av de nya mer generösa reglerna för attefallshus som ska användas som komplementbostad.

Vad betyder komplementbostad?

En komplementbostad är å andra sidan en självständig bostad som kan användas som fritidshus eller som en permanent bostad. Ett attefallshus anses tillräckligt stort för att kunna inredas som en bostad. Från och med den första mars år 2020 får ett attefallshus som ska användas som komplementbostad vara max 30 kvadratmeter.

Vad menas med att ett bostadshus måste finnas på tomten där attefallshuset ska byggas?

De nya reglerna är endast giltiga för attefallshus som ska byggas på tomter där det redan finns ett enbostadshus eller ett tvåbostadshus. Även ett litet bostadshus räcker, så länge det finns ett bostadshus krävs ingen specifik storlek på detta för att ett attefallshus intill bostadshuset ska få byggas.

Fritidshus räknas som bostadshus medan kolonistugor ej räknas som bostadshus. Semesterstugbyar, småstugor i turistanläggningar och liknande räknas inte heller som bostadshus och därför får attefallshus alltså inte uppföras intill liknande byggnader.

Viktigt att tänka på är att bostadshus som konstruerats efter år 2011 måste ha fått slutbesked för att anses vara fullvärdiga bostadshus och innan dess får alltså attefallshus inte byggas intill dessa, medan hus byggda 2010 eller tidigare endast behöver användas som bostadshus och vara färdigbyggt, så länge det inte är olovligt byggt.

Goda nyheter är att även de som bor i bostad på arrenderad mark får bygga ett attefallshus.

Hur mäter jag avståndet till taknocken på mitt attefallshus?

Beräkna taknockshöjden, som max får uppnå fyra meter, från markens medelnivå intill byggnaden upp till taknocken. Om attefallshuset inte har någon taknock utan till exempel har platt tak ska taknockshöjden beräknas från markens medelnivå intill byggnaden till den högsta delen på yttertaket.

Måste ett attefallshus vara fristående?

Regeln om att alla komplementbyggnader måste vara fristående gäller förstås även attefallshus. Attefallshuset får varken byggas samman med ett bostadshus eller en annan byggnad på tomten, som en friggebod till exempel. Attefallshuset får inte heller byggas ihop med en annan byggnad över en tomtgräns. Byggnader räknas som sammanbyggda då de delar en vägg, eller då de är byggda nära varandra men delar ett tak eller liknande. En regel som man bör notera är att attefallshus som uppförs inte får byggas så nära en annan byggnad på tomten att denna inte går
att underhålla.

Hur långt ifrån mitt bostadshuset får jag bygga ett attefallshus?

Det är oklart hur långt ifrån bostaden som attefallshus får uppföras, men det finns exempel där attefallshus som konstruerats mer än 30 meter från bostadshuset ansetts överskrida regeln om att attefallshus ska byggas i “omedelbar närhet” av bostadshuset.

Kom ihåg att ingen del av attefallshuset får ligga utanför tomtgränsen, det spelar ingen roll om grannan gett sitt godkännande eller ej.

Hur långt från tomtgränsen får jag bygga ett attefallshus?

Ett attefallshus måste byggas minst fyra och en halv meter från tomtens gräns. Detta gäller även attefallshusets källare eller tillbyggnad under marken. Ett undantag från regeln är om grannarna godkänner byggnaden. Om du vill konstruera ditt attefallshus närmare fastighetens gräns än fyra och en halv meter rekommenderas att du får grannarnas medgivande skriftligt. Se även till att alla grannar som berörs och är fastighetsägare skriver på medgivandet. Om grannarna inte ger sitt medgivande måste du ansöka om bygglov för uppförandet av attefallshus närmare tomtgränsen eller fastighetsgränsen än vad nuvarande regler tillåter.

Viktigt att lägga märke till är att även om detaljplanen i din kommun tillåter att komplementbyggnader får byggas endast en meter från tomtgränsen utan grannarnas medgivande, gäller detta inte attefallshus.

Vilka särskilt värdefulla platser får jag inte bygga attefallshus på?

Varken komplementbostadshus eller komplementbyggnader får byggas i det som anses vara särskilt värdefulla områden. Dessa områden anses värdefulla på grund av sin historia eller miljö, eller när en byggnad eller ett bebyggelseområde är skyddat på grund av sitt höga kulturvärde. Komplementbostadshus får inte byggas i områden som är av riksintresse för totalförsvaret, medan komplementbyggnader får byggas i dessa områden. Exempel på områden av riksintresse för försvaret är flygplatser, skjutfält, övningsfält och liknande. Anledningen till detta är främst att bostäder inte bör byggas i bullriga miljöer vilket kan innebära en risk för människors hälsa och välmående.

Får jag bygga mitt attefallshus nära en järnväg?

Attefallshus måste byggas på ett avstånd av minst 30 meter från en järnväg, vilket beräknas från spårets mitt. Finns flera spår räknar man från mitten av det spår som ligger närmast det planerade bygget. Man kan få undantag från denna regel genom att kontakta och få medgivande av järnvägens infrastrukturförvaltare.

Från byggsats till nyckelfärdigt attefallshus

Precis som med andra småhus kan man välja att köpa sitt attefallshus mer eller mindre färdigt, beroende på hur mycket tid och byggnadskunskap man själv besitter och vilken budget man har.

Nyckelfärdigt

Många attefallshus säljs idag som nyckelfärdiga, vilket vanligtvis betyder att attefallshuset överlämnas inflyttningsklart. Då definitionen för “nyckelfärdigt” skiljer sig mellan hustillverkare är det viktigt att kontrollera exakt vad som ingår i priset innan man slår till. Undersök om all invändig inredning ingår, dragning av vatten och el och arbete med grunden.

Stomrest

Ett stomrest attefallshus levereras vanligtvis med exteriören komplett, medan insidan levereras oinredd. På detta sätt får man ett attefallshus för ett billigare pris som ändå står emot vädret och man kan låta det ta sin tid att färdigställa interiören. Detta format är särskilt lämpligt för den som kan tänka sig att göra delar att bygget själv, till exempel läggning av golv och målning.

Byggsats

Är man ett riktigt proffs eller har man möjlighet att anlita entreprenörer lokalt till ett förmånligt pris kan det löna sig att köpa attefallshus som byggsats. Tänk bara på att detta kräver en större investering gällande tid, då varje entreprenör kräver ett separat kontrakt, samt att det kan innebära en större risk för köparen som inte har samma garantier för att attefallshuset blir färdigställt i tid. Ett platsbygge kan alltid försenas av väder, men är ibland det enda alternativet om man bor på en plats dit moduler inte kan levereras, som till exempel på en ö.

Ritningar

Det finns även hustillverkare som erbjuder ritningar och instruktioner för att bygga sitt eget attefallshus, för den som har möjlighet att framställa eller köpa material på egen hand. 

Attefallshus i olika planlösningar

Idag är attefallshuset mycket mer än en rektangulär bod, det finns attefallshus med loft, uterum, altan, källare och till och med attefallshus på hjul!

Attefallshus med loft

Ett attefallshus får byggas med fyra meter från markhöjd till taknocken utan bygglov. Fyra meter ger inte tillräckligt utrymme för två våningar, men tillräcklig höjd för ett loft. Bygger man ett attefallshus med loft, till exempel ett sovloft, kan man på så vis frigöra utrymme för ett större kök, arbetsyta, matplats eller ytor för umgänge på bottenplan genom att slippa en skrymmande säng. 

Att tänka på när man bygger attefallshus med loft är hur man skapar en trappa till loftet som tar upp så lite plats så mycket och hur man på bästa sätt kan utnyttja utrymmet under trappan. Populärt är att skapa lösningar med förvaringsutrymme under trappan, eller använder en enklare loftstege som går att skjuta eller vika undan.

attefallshus med loft
Attefallshus med loft från Husverket.

Attefallshus med källare

Då reglerna som måste uppfyllas för att få bygga ett attefallshus utan bygglov endast etablerar hur högt attefallshuset får vara från marknivå till taknocken, gör detta att man har möjlighet att bygga sitt bygglovsbefriade attefallshus med källare. På så vis kan man skapa två våningar och mer yta, då den maximala ytan på 30 kvadratmeter fastställer hur stor markyta som får upptas, inte hur stor den totala boytan inuti får vara.

När du vill bygga attefallshus med källare är det viktigt att tänka på att en källare som ska användas som bostad kräver en takhöjd på minst 2,40 meter. Byggnadstekniskt är en källare även mer komplex att bygga då en källare måste stå emot fukt, kyla och marktryck. Det blir lätt fuktigt och mörkt i en källare om man inte bygger en sutterängkällare, varför källare sällan lämpar sig som boyta.

Attefallshus med källare från Attefallsdesign.

Attefallshus med uterum

Genom ett attefallshus med uterum kan man skapa extra yta för umgänge och förlänga sommarsäsongen. Antingen kan man köpa eller bygga sitt attefallshus som uterum eller växthus med förstärkt isolerglas på 25 kvadratmeter, vilket är den maximala ytan en komplementbyggnad som inte ska användas för boende får ta upp, eller så kan man välja ett attefallshus med en del boendeyta och ett mindre uterum.

Tänk på att du får bygga en så kallad attefallstillbyggnad på ditt bostadshus eller fritidshus, till exempel i form av ett uterum, på maximalt 15 kvadratmeter utan att ansöka om bygglov, men att attefallstillbyggnad ej får byggas i anslutning till själva attefallshuset. Vill du bygga till ett attefallshus med uterum som kommer överstiga den totala tillåtna ytan måste bygglov sökas.

Attefallshus med uterum från Woodworks.

Attefallshus med altan

Bygger man i markhöjd har man som fastighetsägare rätt att bygga så stor altan man önskar utan att ansöka om bygglov. Därför kan en altan i anslutning till attefallshuset göra att den totala ytan känns större, då man har möjlighet att skapa sittplatser utomhus när vädret tillåter. 

Önskar man skapa ett tak över en altan får taket endast täcka maximalt 15 kvadratmeter och räknas då som en tillbyggnad. Tänk på att en tillbyggnad ej får byggas i anslutning till attefallshus utan bygglov och att taket på 15 kvadratmeter förhindrar andra tillbyggnader, som till exempel ett uterum, då det endast får finnas en tillbyggnad utan bygglov på fastigheten.

attefallshus med altan
Attefallshus med altan från Polhus.

Attefallshus på hjul

Den stora fördelen med ett attefallshus på hjul är förstås att det går att flytta. Skulle ens behov förändras, om man köper en annan tomt och vill flytta, eller om man önskar sälja sitt attefallshus, är detta ofta möjligt med ett attefallshus på hjul.

En kostnad man bör ha i åtanke när det kommer till att köpa attefallshus är dragning av vatten, avlopp och el. Det gör att ett attefallshus på hjul inte är så enkla eller billiga att flytta som man kanske först tror. 

attefallshus med hjul
Attefallshus med hjul från Polhus.

Vad kostar det att bygga attefallshus?

Ansökningskostnad

Ett attefallshus som uppfyller kraven för att slippa bygglov måste ändå få startbesked av kommunen innan bygget påbörjas. Kostnaden för ansökan är lägre än bygglovet och ansökningstiden betydligt kortare. Priserna och handläggningstiderna skiljer sig åt mellan kommuner. I Norrtälje, som är den kommun som får in flest ansökningar om attefallshus i Stockholmsområdet, kostar anmälan 2 794 kronor medan bygglovsansökan för samma byggnad kostar 4 699 kronor och beslutet ges inom maximalt fyra veckor, till skillnad från ett bygglov som kan ta tio veckor.

Kostnaden för markarbete och grund

Hur mycket arbetet med mark och grund kostar varierar enormt beroende på vilket skick tomten är i. Krävs sprängning, dragning av vatten och avlopp eller bortforsling av massor kan kostnaderna bli mycket höga. Den lägsta kostnaden för markarbetet brukar ligga på 20 000 – 30 000 kronor, medan det i vissa fall kan kosta mer än tio gånger så mycket. Undersök därför tomtens förutsättningar i ett tidigt skede.

Kostnaden för byggnaden

Köper man en byggsats och själv har möjlighet att lägga ner den tid bygget kräver kan man finna byggsatser för runt 50 000 kronor. Ett nyckelfärdigt attefallshus kan kosta över 700 000 kronor men det finns även nyckelfärdiga hus av hög kvalitet för runt 500 000 kronor.

Kostnaden för färdigställandet

Har man köpt ett attefallshus som byggsats eller oinrett kan kostnaden för färdigställandet bli högt, i denna kostnad kan man även räkna in altan, trädgård eller återställning av tomt och gräsmattor. I billigast fall kostar färdigställandet inget (till exempel om man köpt nyckelfärdigt) men det kan kosta mellan 100 och 200 000 kronor.

Kostnaden för ett billigt attefallshus som till exempel ska användas för förvaring och levereras som byggsats kan alltså vara så lite som 100 000 kronor, medan ett nyckelfärdigt attefallshus där markarbete krävs kan hamna långt över miljonen.

Köpguide för attefallshus

Har du beslutat att köpa attefallshus finns det mycket att tänka på, här är en kort guide över det man inte får glömma bort när man funderar över vilket attefallshus man ska välja.

De praktiska förutsättningarna

Börja med att kontrollera förutsättningarna för att skaffa attefallshus. Mät upp var på tomten attefallshuset ska stå, undersök avstånd till grannar, tänk på hur vatten, avlopp och el ska dras samt hur attefallshuset kan levereras till platsen. Finns det möjlighet att leverera ett attefallshus i modulform till platsen eller krävs ett platsbygge? Undersök vilka kostnader som markarbetet och grunden kommer medföra, ta gärna hjälp av ett proffs som kan kontrollera om det kommer krävas sprängning eller om det finns risk för att huset kan sätta sig.

Tänk på att kommuner idag kräver mer avancerade byggnadstekniska lösningar för attefallshusets grund och att plintgrunden eller krypgrunden med uteluftsventilering inte alltid godkänns, samt att huset som byggs i boendestandard väntas leva upp till krav på ventilation, fukttålighet, isolering och energieffektivitet för att skapa en hälsosam boendemiljö. Välj med fördel en så kallad typgodkänd grund som är certifierad och testats för att klara boverkets byggregler.

Ska attefallshuset användas som komplementbostad på 30 kvadratmeter finns även krav att uppfylla gällande tillgänglighet.

Tänk även på att attefallshus, trots att de får strida mot detaljplanen, inte får uppföras i vissa kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt att man behöver ansöka om strandskyddsdispens när man vill placera ett attefallshus nära hav, sjö eller rinnande vatten.

Vid kontakt med hustillverkare

När man så är medveten om vilka möjligheter tomten ger och vad kommunen tillåter, är det dags att titta på attefallshus. När man jämför priser är det viktigt att kontrollera exakt vad som ingår, detta kan skilja sig kraftigt mellan olika hustillverkare som erbjuder nyckelfärdiga attefallshus. 

Undersök om attefallshuset levereras som byggsats, stormrest eller nyckelfärdigt. Undersök vad den specifika hustillverkaren menar ingår i begreppet stormrest eller nyckelfärdigt. Vilka arbeten med grund ingår? Ingår transport och lossning i priset? Ingår en fullt inredd interiör med dragen el? Ingår vitvaror till kök och tvättstuga? 

Innan man slår till är det viktigt att få se ett hus som hustillverkaren byggt och inte bara nöja sig med att se bilder av husen. Besök gärna flera husvisningar för att få en uppfattning om hur modeller, planlösningar och material påverkar upplevelsen av huset. Var noga med att anteckna både det positiva och negativa med varje hus, och försök att inte distraheras av inredningen. Titta på golv, väggars tjocklek, fråga vad som ingår i standardmodellen av huset och vad som är tillval.

Efter att ha funnit ett hus som passar plånbok och smak bör man titta noga på entreprenadformen, vem som har ansvaret som byggherre och låta en kunnig gå igenom betalningsvillkor och överenskommelser. Man bör aldrig betala mer än 40 % av attefallshusets totala kostnad innan leverans.

Kom ihåg!

Innan du sätter igång med ditt spännande nya bygge, kom ihåg att kontrollera detaljplanen i din kommun och lämna in en anmälan till byggnadsnämnden. Lycka till med ditt attefallshus!

Vanliga frågor om Attefallshus

Kontakta den hustillverkare eller husleverantör vars modeller du är intresserad av och fråga om visningar. Nöj dig inte med att endast se huset på bild, då att besöka ett hus ger en helt annan uppfattning av planlösning, storlek och material. 

För närvarande har Modulhus, Husverket, Attefallsspecialisten, Enkelrum, Sommarnöjen, HusochStuga, Sjöbodarna och Polhus visningshus i Stockholmsområdet som är öppna för visning vid särskilda tidpunkter eller efter kontakt med hustillverkaren. Kontrollera tillgängliga tider på tillverkarens hemsida eller kontakta dem via telefon.

I Göteborg visar Kenjo attefallshus och likaså i Skåne. Kontakta din hustillverkare för att få reda på vilket visningshus som ligger närmast din hemort.

Idag finns många nyckelfärdiga attefallshus som är konstruerade och inredda för boende året runt. Att attefallshuset är vinterbonat är ett måste för att uppfylla de krav som ställs på permanentboenden och därför finns det idag en mängd lösningar för vinterbonade attefallshus som är energisnåla och billiga i drift.

Ett av kommunens krav är ett genomsnittligt så kallat U-värde på maximalt 0,33 w/m2,K i de fall attefallshuset ska användas som komplementbostad. Ska attefallshuset istället endast användas som garage eller förråd finns inga krav på isolering eller uppvärmning. Fråga din hustillverkare om vilka energikrav just det attefallshus du är intresserad av uppfyller.

Att själv bygga ett energisnålt och vinterbonat attefallshus är en uppgift för den erfarne snickaren, men ett alternativ är förstås att köpa byggsats eller stormrest attefallshus, där väggar, grund, tak, fönster och dörrar levereras av hustillverkaren som paket eller som klimatskal. På så vis kan man utföra färdigställandet av inredning på egen hand och spara pengar, men man slipper både arbetet med konstruktionen av de isolerade elementen samt en del av det extra pappersarbetet vid anmälan till kommunen.

Vanlig uppvärmning i attefallshus är solceller, elelement, luftvärmepump och kamin. Ett prisvärt sätt att få åretruntvärme är installation av luftvärmepump, som även är billig i drift. Komplettering under sommarhalvåret med solceller gör att attefallshuset blir nästan gratis i drift under de ljusare månaderna.

Stefan Attefall var Sveriges civil- och bostadsminister från 2010 till 2014 och brann för frågan om bygglovsbefriade komplementshus, vilket han lyckades införa, och på så vis fick attefallshuset fick sitt namn. Byggnader som kan användas som faktiska bostäder kräver vissa tekniska egenskaper, bland annat i frågor som brandsäkerhet, vilket gjorde att attefallshusen blev anmälningspliktiga. Man fokuserade därför i ett tidigt skede på att göra anmälningsprocessen enklare för konstruktionen av attefallshus.

Kritiken mot attefallshusen var då främst att man var rädd för att konflikter mellan grannar skulle uppstå, att bostadsområden skulle växa och förfulas, samt att myndigheternas kontroll skulle försvagas. Mycket av kritiken som framfördes innan reformen var densamma som hördes då friggeboden kom, över 30 år tidigare. I efterhand ser man att få av dessa farhågor hade något belägg alls, då få vill vara trångbodda eller sänka sitt värde på fastigheten genom att förfula tomten.

Reformen trädde i kraft i juli 2014 och redan den hösten byggdes många hundra attefallshus. Det byggs nu över 1000 attefallshus per år i Sverige.

En av anledningarna till att ytan för bygglovsbefriade attefallshus ökade från 25 till 30 kvadratmeter i mars 2020, var en förhoppning om att fler skulle bygga attefallshus för att hyra ut. Detta vore positivt för bostadsbristen i landets storstadsområden, särskilt för unga vuxna som idag har svårt att flytta hemifrån i brist på överkomligt prissatta mindre bostäder.

De flesta attefallshus byggs fortfarande för att användas privat, men det finns möjligheter för den som är intresserad att tjäna en bra slant på att bygga och hyra ut sitt attefallshus.

Först bör man räkna på kostnaden för att bygga attefallshuset, vilket ofta landar kring en miljon inklusive mark- och grundarbete, om man inrett huset för att vara ett permanent boende. Genom att ta ett bygglån bör inte kostnaden i ränta eller för underhållet överstiga många tusenlappar. Detta medan man i hyra kan få in från 6 000 kronor och upp, ofta över 10 000 kronor i Stockholmsområdet.

Kan man inte få ett bolån med lägre ränta finns förstås möjligheten att ta privatlån, dock bör man räkna på lönsamheten och kontrollera reglerna för uthyrning av privatbostad i kommunen först.

När man investerar i ett attefallshus bör man även tänka på att ett välbyggt attefallshus kan öka fastighetens totala värde och vid en försäljning visa sig ha varit en bra affär.

Skatt och hyresregler vid uthyrning av attefallshus

Ett attefallshus räknas skattemässigt som ett småhus, det vill säga en villa, och därför gäller samma regler för uthyrning av attefallshus som vid vilket hus som helst. Det finns ett schablonavdrag på 40 000 kronor samt avdrag på 20 % av bruttohyran.

Uppsägning är vanligtvis tre månader från hyresvärdens sida, medan uppsägningstiden från hyresgästens sida endast är en månad.

Hyr man ut sitt attefallshus under en period som understiger fyra månader faller detta under regler för korttidsuthyrning, vilket gör att en längre tids uthyrning kan bli mer fördelaktigt rent skattemässigt.

Tänk på att alla nya småhus är skattefria de första 15 åren, därefter beskattas de som småhus förutsatt att de är avsedda för boende. Fastighetsskattens maxtak är 8 049 kronor och beräknas som 0,75 procent av taxeringsvärdet. Är attefallshuset endast använt som komplementbyggnad, det vill säga ett förråd eller garage till exempel, beskattas attefallshuset inte för sig.

Uppförs attefallshuset som en komplementbostad till skillnad från en komplementbyggnad ställs krav på det som kallas klimatskalet, det vill säga väggar, dörrar, fönster och tak. Det genomsnittliga U-värdet på dessa komponenter får inte överstiga 0,33 w/m2,K. Kontrollera väggars tjocklek och fönsters och dörrars kvalitet med din hustillverkare. Detta är särskilt viktigt då attefallshuset ska placeras under åtta meter från bostadshuset, då ställs även särskilda krav på brandskydd som bland annat förhindrar oklassade fönster.

Det finns också krav på att ett attefallshus som ska användas som bostad ska ha mekanisk ventilation med tilluftsdon och så kallad mekanisk styrd frånluft.

Attefallshusets driftskostnader beror förstås på hur det används. För att hålla driftskostnaderna nere kan det vid byggnation löna sig att installera vattenburen värme och solceller på taket trots den höga installationskostnaden. Detta i synnerhet om attefallshuset ska brukas eller hyras ut under större delen av året.

Om man istället planerar att endast använda eller hyra ut attefallshuset vid behov kan det istället löna sig att ha en högre driftskostnad men endast under de veckor eller månader man använder huset.

Fördelen med solceller är att driftskostnaden för attefallshuset blir mycket låg, under sommarhalvåret bör man räkna med att huset är helt självförsörjande. Kostnaden för installationen brukar ha återbetalat sig efter cirka 15 års bruk. Under vintern kommer komplement behövas för uppvärmningen, vanligtvis räcker ett elelement för detta.

När man planerar att endast använda attefallshuset sporadiskt rekommenderas elvärme eller braskamin som uppvärmningskälla. Elvärmen är billig att installera medan braskaminen är dyr att installera, däremot har braskaminen en låg driftskostnad till skillnad från elvärmen som är dyr i drift. Planerar man att hyra ut sitt attefallshus gör man klokt i att installera en separat elmätare.

Vattenburen värme eller luftvärmepump är bäst alternativ när attefallshuset kommer användas mycket, eller till exempel hyras ut under en längre period. Tänk på att det tar lång tid att värma upp ett hus med vattenburen värme samt att installationskostnaden är hög. Däremot är vattenvärmen billig i drift och kan stå på året runt för att förhindra skador som annars kan uppstå. Detsamma gäller luftvärmepumpen, som också har fördelen att den är billigare i installationskostnad samt kan användas för att kyla ner huset vid behov.

Andra kostnader att ha i åtanke när man planerar att hyra ut sitt attefallshus är precis som vid vilken uthyrning som helst, slitage på bostaden, möbler och hushållsmaskiner.

Det är en vanlig missuppfattning att anmälan för att få bygga attefallshus är så mycket enklare än att söka bygglov. I verkligheten är det nästan tvärtom. 

Kostnaden för anmälan, som krävs för att få startbesked, är vanligtvis lägre än en ansökan om bygglov. Kostnaden ligger ofta mellan 3 000 kronor och 10 000 kronor för en anmälan, medan ett bygglov för samma hus kan vara dubbelt så dyr eller mer. 

Behandlingstiden för startbesked är också betydligt kortare, vanligtvis får man startbesked för att bygga attefallshus inom någon månad, medan bygglov kan ta tre månader eller mer.

Varför attefallshus, trots de komplicerade handlingar som krävs vid anmälan, ändå är så populära, handlar främst om att byggnationen får strida mot detaljplanen. Man kan bygga större än fastigheten tillåter, samt på prickad mark så länge man håller sig till de andra riktlinjerna för bygglovsfritt bygge.

De handlingar som krävs vid anmälan beror på vilken kommun man bor i, kontakta därför din kommun för att få reda på vad som gäller i ditt fall. De handlingar som alltid krävs är:

 • Anmälningsblankett
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
 • Konstruktionsritningar

De handlingar som krävs av vissa kommuner och i särskilda fall är:

 • Skriftligt godkännande från grannar om man bygger närmare tomtgräns än 4,5 meter
 • Handlingar för ansökan om strandskyddsdispens
 • Handlingar för ansökan om anslutning till vatten och avlopp
 • Förslag till kontrollplan
 • Möblerad planritning för att visa på tillgänglighet, samt intyg från sakkunnig gällande tillgänglighetskrav
 • U-medelvärdesberäkning
 • Beskrivning av brandskydd (samt intyg på CE-märkning av eldstad)
 • Ventilationsredovisning
 • VVS-redovisning
 • Markplaneringsritning

Det korta svaret är nej, du behöver inte bygglov för att bygga ett attefallshus. Däremot krävs alltid anmälan till byggnadsnämnden när attefallshuset ska användas som komplementbostadshus, samt även i de flesta andra fall. Bygglov å andra sidan, krävs endast när du vill bygga ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter och ej fått grannars medgivande, när attefallshuset ska byggas i ett område som anses av särskilt intresse, i vissa fall när attefallshuset byggs strandnära, eller när kommunen i detaljplanen bestämt att bygglov krävs för attefallshus.
Kontrollera därför alltid vad som gäller din hemkommun innan du börjar planera uppförandet av ditt attefallshus.

Börjar du bygga ditt attefallshus utan att anmälan gjorts anses ditt attefallshus vara ett så kallat svartbygge, vilket kan medföra en sanktionsavgift för olovlig byggnation från byggnadsnämnden. I värsta fall kan byggnadsnämnden även kräva att tomten ska återställas, till exempel genom rivning av attefallshuset. Lämna därför in din anmälan så snart som möjligt i efterhand, om du missat att lämna in din anmälan för byggnation av attefallshus i förväg.

Är du en duktig snickare kan du förstås bygga ditt eget attefallshus genom att köpa eller gratis ladda ner ritning över attefallshus. Dessa är specifika och tydliga nog för att alla byggfirmor eller vana snickare ska kunna bygga ett attefallshus efter. 

Tänk på att du trots att du bygger ditt attefallshus själv måste anmäla bygget till kommunen och få startbesked, vilket kräver utförliga ritningar.

Även om du är en duktig hantverkare kan det vara en god idé att ta hjälp när det kommer till konstruktion av grunden. Idag ställs högre krav på grunden än tidigare och rent tekniskt kan det bli ett krävande arbete att klara av på egen hand. 

Tänk på att ett attefallshus som ska användas som bostad även måste uppfylla ett antal krav gällande isolering, ventilation och tillgänglighet. Energikraven kan vara svåra att uppfylla om man planerar ett eget bygge, medan ett attefallshus som ska användas som garage eller förråd är betydligt enklare.

Ladda ner en ritning och följ instruktionerna noga. Tänk på att inte förflytta bärande väggar och att husets utformning gällande planlösning och placering av dörrar och fönster kan påverkas negativt av de eventuella avvikelser man önskar göra från ritningen. 

Vilken sorts grund som passar ert attefallshus bäst beror på hur huset ska användas och under hur lång tid. Till exempel krävs en välisolerad grund för att attefallshuset ska klara de energikrav som ställs på ett permanentboende. 

Tänk därefter över om ni vill ha vattenburen golvvärme i huset och vilken takhöjd ni önskar.

Slutligen beror valet av grund på husets konstruktion, då ett attefallshus som platsbyggs av lösvirke ofta skiljer sig från ett attefallshus som byggs i fabrik och därför kräver olika lösningar.

Ofta kan husleverantören eller hustillverkaren rekommendera vilken husgrund som passar bäst för era förutsättningar och för husmodellen ni är intresserade av. 

Idag finns plintgrund, krypgrund, platta och hybridgrunder. För att öka era chanser att få startbesked utan fördröjningar kan det vara klokt att skaffa en grund som har kvalitetssäkrats, särskilt om ni planerar att bygga ett attefallshus som komplementbostad.

Plintgrund

Att bygga sitt attefallshus på plintgrund är främst lämpligt när man inte ska använda huset som komplementbostad utan till exempel som förråd eller garage.

Att bygga på plintar man antingen köper eller gjuter själv är ett mycket billigt alternativ till grund för attefallshus. Plintgrund är ett bra alternativ på ojämn mark eller där annan grund inte kan anläggas. 

Riskerna med plintgrund är konstruktionen inte uppfyller kraven som ställs på komplementbostäder från kommun gällande energi och fukt. Gräver man inte ner plintarna tillräckligt djupt kan man även drabbas av att huset sätter sig. 

Ytterligare en sak att ha i åtanke är att plintgrund kräver 20 centimeters utrymme ovan mark för att undvika fuktskador, vilket gör att man förlorar en del yta i takhöjd. Vill man ha isolerad grund eller golv med golvvärme passar inte plintgrund då kostnaden för detta blir hög.

Krypgrund

En krypgrund är precis som det låter en grund som skapar ett utrymme mellan hus och mark, genom att attefallshuset placeras på balkar.

En krypgrund passar när annan grund inte kan anläggas, till exempel på grund av framkomlighet, eller då attefallshuset levereras med bottenbjälklag färdigt. 

Precis som med plintgrund höjs huset upp från marknivå vilket påverkar takhöjden. Den maximala bygghöjden för bygglovsbefriat attefallshus är fyra meter vilket en krypgrund kan ta flera decimeter av.

Använd inte heller denna grund om hustillverkaren eller husleverantören har rekommenderat att placera attefallshuset på platta. Om så är fallet men man ändå väljer krypgrund måste man komplettera huset med ett bottenbjälklag.

Platta 

Platta som grund till attefallshus passar vanligtvis när huset platsbyggs, när man vill skaffa golvvärme, när man bygger attefallshus som garage eller när man vill ha god isolering i grunden utan att takhöjden begränsas av en hög grund.

Platta passar inte om man har en tomt med höjdskillnader och man vill undvika kostnaden och arbetet med att spränga och forsla material. 

Levereras attefallshuset med färdigt bottenbjälklag passar inte platta som grund för huset. 

När man tänker på det klassiska attefallshuset är det lätt att glömma bort de många användningsområden denna komplementbyggnad kan ha. Förutom extra boyta eller utrymme för förvaring kan attefallshuset göra trädgården till något extra och skapa härliga ytor för umgänge.

Idag finns det nyckelfärdiga attefallshus på marknaden som kommer med bastu och badrum, för användning som växthus eller uterum, eller till och med som studio för yoga eller annan fysisk eller kreativ aktivitet.

Om man inte avser att använda sitt attefallshus för en verksamhet är det klokt att tänka långsiktigt innan man sätter igång med sitt bygge av attefallshus för en specifik aktivitet. Om behoven eller intressen förändras kan det vara klokt att förbereda attefallshuset för annan framtida användning, utan att det då behöver kosta för mycket att göra om huset.

Även om man idag endast tänker sig ett attefallshus som poolhus kan en bra grund göra det möjligt att i framtiden, eller för framtida köpare, att bygga om huset till en komplett gäststuga till exempel.

När du bygger ett attefallshus för att använda som bastu, träningsstudio eller poolhus är det alltid klokt att dra vatten till huset. Även i uterum är det en god idé att dra vatten då ett utekök förgyller vilken trädgård som helst.

Byggnadens area är den storlek som attefallshuset tar upp på marken och inkluderar det som kallas öppenarea, vilket betyder att ett attefallshus kan vara till exempel en öppen carport.
Taksprånget, det vill säga den del av yttertaket som sticker ut utanför attefallshusets yttervägg, räknas inte in i byggnadens area om den understiger 50 cm i djup. Är taksprångets djup större än 50 cm räknas hela taksprånget in i byggnadsarean. Om flera attefallshus byggs på samma tomt ska den totala sammanlagda bostadsarean inte vara större än 25 kvadratmeter, eller efter första mars 2020, inte större än 30 kvadratmeter.

Vill du ha ett arkitektritat attefallshus hamnar kostnaden ofta någonstans mellan 200 000 och 600 000 kr, medan billigare byggsatser kan köpas färdiga från byggvaruhus.

Drömmer du om en egen liten försäljningsbod, en verkstad där du kan ta emot kunder eller liknande? Då är inte attefallshus lösningen för dig. Det är inte tillåtet att bedriva verksamhet i ditt attefallshus, då en komplementbyggnad alltid är just ett komplement till bostadshuset.

Både fritidshus och gäststugor, det vill säga attefallshus som inte används som permanentbostad, får ha både badrum och kök. Se alltid till att använda ditt attefallshus på så vis som angetts i anmälan, eller i fall då användningen av attefallshuset förändras, lämna in en ny ansökan som anger förändringarna.

Nej, de nya reglerna för attefallshus som börjar gälla den första mars 2020 gäller endast komplementbostadshus, inte komplementbyggnader. Det betyder att garage, växthus, förråd, vedbod eller liknande inte får byggas ut utan endast får uppnå den totala arean av 25 kvadratmeter. Attefallshus som används som komplementbostad får å andra sidan byggas ut till 30 kvadratmeter när de nya reglerna träder i kraft.

Ja, bor du i ett enbostadshus eller tvåbostadshus får ni bebygga tomten med en eller flera friggebodar som sammanlagt får uppnå en area av maximalt 15 kvadratmeter, samtidigt som ni även bygger ett eller flera attefallshus som sammanlagt får uppnå en area av maximalt 25 kvadratmeter (eller 30 kvadratmeter för komplementbyggnader efter den första mars 2020).
Förutom detta får man ha en tillbyggnad på 15 kvadratmeter och två takkupor förutsatt att det inte finns några takkupor sen tidigare.

Vid fall då tomten är en strandtomt eller ligger nära vatten kan det krävas strandskyddsdispens för att få uppföra ett attefallshus. Kontrollera därför detta innan du sätter igång att planera ditt bygge.

Du får, utan att ansöka om bygglov, förse ditt attefallshus med ett skärmtak över till exempel en balkong, altan eller entré, så länge den totala arean av skärmtaket inte är större än 15 kvadratmeter. Är ditt attefallshus en komplementbostad (den ska alltså inte användas som förråd eller liknande utan som boende) så får även en altan byggas utan att begära bygglov.

Du får isolera attefallshus utan bygglov, då ett attefallshus som används som komplementbostad ska kunna användas som permanent bostad och inredas därefter.