Parhus

Om Parhus

Parhuset blev populärt i 1930-talets England tack vare att man vid bygget av parhus kan spara både tid och pengar, jämfört med om man bygger två fristående småhus. Parhuset har aldrig blivit riktigt populärt i Sverige, men många husleverantörer och hustillverkare erbjuder husmodeller av parhus som kan anpassas med hjälp av arkitekt. Då generationsboende blivit mer populärt de senaste åren kan även parhusen få sig ett uppsving, vilket gör att man kan bygga två helt fristående bostäder på ett effektivt sätt på mindre yta. Vi ska här titta närmare på fördelarna och nackdelarna med bygget av parhus.

Fördelar med parhus

Ofta billigare att bygga per kvadratmeter

Parhuset är två helt självständiga bostäder som byggs på samma fastighet, där endast en större grund behöver byggas, materialen är desamma och levereras vid samma tidpunkt, planlösningen ofta exakt densamma men spegelvänd, och till exempel taket delas, gör detta att kostnader för bygget kan hållas nere jämfört med kostnaden för att bygga två fristående småhus.

Renovering av huset kan bli billigare

Planerar man att bo i huset länge kan även den oundvikliga renoveringen och underhållet av huset komma att bli billigare. Detta då man ofta delar till exempel tak och takmaterial och kostnaden för ett nytt tak förstås delas mellan de boende. Detsamma kan gälla målning av fasad och annan renovering av husets exteriör.

Perfekt för generationsboende, syskon eller vänner

Den främsta fördelen med att bygga ett parhus på en tomt man äger är förstås att kunna dela upp ett hem i två helt självständiga boenden. Parhuset passar perfekt som generationsboende, för syskon eller goda vänner med egna familjer som önskar bo nära men även ha möjlighet till privatliv.  

Fler boendemöjligheter på samma tomt

Sällan ges bygglov för att bygga två fristående småhus eller villor på samma fastighet. Det finns ofta strikta regler gällande vilken storlek som krävs om man vill stycka av en tomt för att bygga fristående hus. Däremot kan man i vissa fall ha möjlighet att bygga parhus även på en något mindre fastighet beroende på vad detaljplanen i området fastställer. Kontrollera vilka möjligheter som finns för att bygga parhus med din kommun.

Billigare i drift

En annan fördel med att bygga parhus är att driftskostnaderna för huset, inte bara renoveringen, kan bli billigare. Detta genom en delad vägg som kan påverka uppvärmningen och uppvärmningskostnaderna positivt för båda delar av huset.  

Smartare i drift

Genom att dela resurser kan parhuset som nämnt bli billigare i drift, men det kan även bli ett smartare och mer miljövänligt hem jämfört med två fristående hus. Förstås tar ett parhus upp mindre plats genom att ge plats för två familjer på samma fastighet, men även markarbetet blir mer effektivt och delar man parhuset med vänner eller familjemedlemmar, till exempel som ett generationsboende, kan man även dela resurser som fordon, gräsklippare, verktyg eller turas om när det kommer till snöskottningen.  

Generationsboende för trygghet

Bygger man parhus för att kunna bo nära familjemedlemmar, som generationsboende, kommer det ofta med trygghet både för de stora och små. Föräldrar mitt uppe i karriären kan få välbehövlig hjälp av mor- eller farföräldrar som kan passa barn, hämta på skola eller förskola vid behov, eller erbjuda hjälp med inköp och matlagning vid högtider och födelsedagar. I utbyte kan åldrande föräldrar få en bättre livskvalitet med tillgång till trädgård, där man av sina vuxna barn får hjälp med trädgårdsarbetet, snöskottning, vardagsärenden som kan bli till en utmaning när kroppen inte orkar med lika mycket, eller tyngre lyft och andra utmaningar i hemmet. För många är den främsta fördelen med att bygga parhus att man får en närhet till barnbarn eller syskonbarn och man kan välja att vara så nära man vill och får ett större och mer givande socialt liv.

Nackdelar med parhus

Privatlivet kan påverkas

Den största nackdelen, som gör att många är tveksamma inför att bygga eller köpa ett parhus, är förstås att privatlivet kan komma att påverkas. Genom en delad vägg kan ljudstörningar bli ett problem och man bör därför vid bygge av parhus isolera den delade väggen extra noga. Även annat i vardagslivet kan komma att påverkas av att ha grannar så nära inpå, som lukt av matlagning, ljud av fönster och dörrar som öppnas och stängs och bilar som körs på uppfarten efter läggdags.

Det kan uppstå svårigheter vid renovering eller ombyggnad

Fördelen med att man ibland kan dela kostnader med grannen vid renovering av fasad kan även bli en nackdel när man inte kommer överens om vad som ska göras, av vem, när, eller vad det får kosta. Tycker man olika om en renovering eller kanske har drastiskt olika smak, kan byggarbeten bli till stora problem. Har man möjlighet att diskutera dessa saker i förväg gör man klokt i att skriva ner vad man kommit överens om och hur möjliga konflikter bäst ska hanteras.

Du vet inte alltid vilka grannar du kan komma att få

Bygger man ett parhus som ska delas mellan familjemedlemmar kan förstås flera nackdelar med att bo i parhus avhjälpas genom god kommunikation, men då man bygger ett parhus för att hyra ut ett av hemmen eller i fall där en del av ett generationsboende så småningom går till försäljning, kan grannarna komma att bytas ut och då kan problem med ljudstörning och liknande komma att uppstå. Fundera noga över hur hemmet ska indelas, om även tomten ska delas upp och kunna säljas separat och om husen ska kunnas hyras ut under längre tid och i så fall till vilka.

Grannens smak kanske inte stämmer överens med din

Bygger man ett parhus och får en granne som älskar mintgrönt och tegel medan man själv älskar falurött och furu säger det sig själv att konflikter kan uppstå. Ibland får man förstås acceptera sina olikheter, men det kan leda till ett hus som från gatan inte ger det bästa intrycket.

Parhus kan innebära mindre privat trädgård

Med hjälp av avskärmning, häckar och annan smart trädgårdsdesign kan man skapa mer privata sektioner i trädgården om man bor i parhus, men man får sällan en lika privat uteplats och trädgård som om man bor i ett fristående hus. Ljud och doft från grannens grillkväll kan vara svårt att undgå, varför det förstås är bäst om man har en så nära relation med sin granne att man själv blir inbjuden!

Sällan möjligt att bygga till eller bygga ut

Ett parhus byggs ofta på det maximala eller nära maximala antalet kvadratmeter en fastighet tillåter, särskilt när man bygger i stadsmiljö eller i nära stadsmiljö. Därför går det sällan att bygga ut parhuset mycket i efterhand. Man kan förstås undersöka möjligheten att bygga ett fristående attefallshus eller en friggebod på tomten, men tänk på att om tomten inte är uppdelad och parhuset står på en och samma fastighet så får där endast finnas maximalt 30 kvadratmeter attefallshus och 15 kvadratmeter friggebod. Vill man bygga ut och detaljplanen tillåter kan förstås även grannen sätta käppar i hjulet för projektet om man har otur.

Det kan vara svårare att få bygglov

Det är ofta svårare att få bygglov för ett parhus än ett fristående hus, varför man alltid bör kontrollera vad som gäller i kommunen eller området där man önskar bygga innan man börjar drömma eller planera. I vissa områden tillåter detaljplanen inte parhus, medan det i andra områden finns så strikta regler gällande husets storlek eller utformning att det gör bygget av ett parhus till en stor och ibland även kostsam utmaning.

Färre färdiga husmodeller att välja bland

Det finns idag flera hustillverkare och husleverantörer som erbjuder fabriksbyggda parhus som kan levereras som nyckelfärdiga, stormresta eller som byggsats. Däremot finns det inte lika många färdiga lösningar när det kommer till parhus jämfört med fristående småhus och villor.

Är du sugen på att bygga parhus?

  • Har du en dröm om att bygga parhus på en fastighet du äger eller planerar att köpa? Börja då med att undersöka vilka regler som gäller enligt detaljplanen i områden och vilka andra krav som måste uppfyllas för att få bygglov för parhus.  
  • Ta hjälp av en arkitekt hos hustillverkaren eller husleverantören du valt för att undersöka den bästa möjliga placeringen av parhuset och kontrollera att parhuset uppfyller reglerna när det kommer till avstånd från tomtgränser.  
  • Kom ihåg att tänka på den extra byggytan som två garage eller carports kan kräva, om detaljplanen inte tillåter den extra takytan kan dessa kanske konstrueras under reglerna för attefallshus, men då med kravet att de är fristående från parhuset.  
  • Fundera över hur trädgården bäst delas in för att värna om privatlivet, var uteplatser kan placeras för att både göra det mesta av trädgården, hur solen står, men om möjligt utan att komma för nära grannen.  
  • Undersök hur ingångar och infarter kan byggas för att skapa så lite ljudstörning som möjligt mellan de två hemmen och kontrollera förstås vilka åtgärder som tas för att skapa så stor ljudisolering inne i huset mellan de två hemmen som möjligt.  
  • Tänk över om ett avtal kan skrivas mellan familjerna för att etablera hur, när och av vem renovering genomförs och hur man delar på kostnaden. Lycka till med bygget av ditt parhus!