Energi & värme

Har du verkligen valt det mest lönsamma uppvärmningsalternativet för ditt hus? Det kan verka krångligt att byta uppvärmning, men i många fall innebär det en lönsam investering. På den här sidan kan du läsa om energikällor, hur olika uppvärmningsmetoder fungerar samt få bra råd om hur du sänker din elförbrukning.

Energi & miljö

Alltfler blir mer miljömedvetna och vill göra ett aktivt val för miljön. När du väljer uppvärmningskälla till huset kan det vara bra att överväga alternativ som solenergi eller vindkraft. Och är kärnkraft ett bra alternativ ur miljösynpunkt?

Sänk elförbrukningen

Rekordhöga elpriser gör att de flesta av oss behöver se över vår elförbrukning.

Nyheter

Rekordhöga elpriser till följd av högre priser på fossila bränslen. Och regeringen har beslutat att kompensera de hushåll som drabbats allra värst på grund av extrema priser på el. Här kan du ta del av nyheter inom energi och värme.

Miljö, tillgång och kostnad

Vilken uppvärmning som fungerar för just ditt hus, beror på många faktorer. Till exempel påverkas valmöjligheterna av vart i landet du bor. Fjärrvärme står till exempel för cirka 50 % av hela landets uppvärmning, men det finns inte möjlighet till anslutning överallt. Samma sak gäller bergvärme, även om det i många fall är en ekonomiskt lönsam investering, finns det inte alltid möjlighet att borra överallt.

Andra saker att ta hänsyn till när du väljer uppvärmningsmetod och källa, är miljön. Det finns inga alternativ som är miljövänliga, eftersom all produktion och tillverkning av industrier, transporter och liknande, innebär en negativ belastning på miljön. Däremot finns det alternativ som ger betydligt mindre koldioxidutsläpp än andra alternativ, vilket kan vara bra att fundera över. Många väljer därför förnyelsebara källor som solenergi, vatten- eller vindkraft.

Sänk elkostnaden

Du har förmodligen inte missat att elpriserna fullkomligt skjutit i höjden under föregående år. Aldrig tidigare har priserna legat på en sådan hög nivå som nu. Det gör oss mer medvetna kring hur vi faktiskt använder elen hemma och många försöker därför sänka sin elförbrukning. Det finns flera sätt att sänka förbrukningen, till exempel genom att använda tvättmaskinen under de timmar på dygnet då elen är som billigast, eller att byta ut alla gamla glödlampor till energieffektivare LED-lampor. Ska du köpa nya vitvaror är det viktigt att kontrollera vilken energibeteckning de har. För även om en energieffektivare apparat är dyrare vid inköp kommer den med största sannolikhet vara billigare i längden i form av minskad energiförbrukning.

Större åtgärder kan också behövas tas för att energiförbrukningen ska minska, som att tilläggsisolera huset, eller byta ut fönster till mer energismarta alternativ.

Viktiga frågor att ställa dig

Om du går i tankarna på att byta värmekälla finns det förstås många saker att tänka igenom, som hur mycket pengar du har att lägga i investeringskostnad (installation och produkter). Andra frågor som är bra att svara på är:

  • Vill du ha ett självgående system eller klarar du av att utföra saker själv? Som att elda med ved eller pellets.
  • Hur viktigt är miljöaspekten? Vill du göra så lite skada på planeten som möjligt finns det vissa uppvärmningsalternativ som är snällare än andra.
  • Hur mycket pengar kan du betala? Bergvärme innebär till exempel en av de dyraste installations- och anläggningskostnaderna, men du återfår vanligtvis investeringen efter drygt 10 år.
  • Har du ett vattenburet system? Vissa uppvärmningssystem fungerar endast om du har ett vattenburet system, till exempel berg- och markvärmepump och luft-vattenvärmepump.

Vanliga frågor och svar

Bergvärme hör till en av de billigaste uppvärmningskällorna, dock är den dyrast när det kommer till anläggning. Bergvärme är mindre än hälften så dyrt som fjärrvärme.

Direktverkande el.

Fjärrvärme, den står för cirka 50 % av all uppvärmning.