Självförsörjande hus – så lever du ”off the grid”

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Längtar du också efter avkoppling och lugn? Ja, från elräkningarna alltså. Allt fler personer upptäcker fördelarna med att leva ”off the grid”, alltså utanför elnätet. Du behöver inte göra avkall på bekvämligheter som Netflix, varma duschar eller ett välutrustat kök – allt är möjligt med de rätta lösningarna.

Självförsörjande på el – olika lösningar

Det finns flera sätt att lösa elektriciteten på, till exempel kan du köpa egna solcellansläggningar och till och med egna, småskaliga vindkraftverk.

Vanliga hus som använder solenergi kopplar sin anläggning till en växelriktare, som omvandlar solcellernas likström till växelström. Men i ett off the grid-hus kan du istället använda ett likspänningsnät med en utvald apparat som drivs med likström, då krävs ingen omvandlingsprocess. Fördelen med att slippa växelriktaren är att den drar mycket ström när den omvandlar likström till växelström, vilket du förstås vill undvika i ett självförsörjande hus.

Värme – elda i brasan

Uppvärmning är ett måste i Sverige, särskilt om du vill kunna vara självförsörjande även under vintern då temperaturen sjunker. Men med en ordentlig ved- eller pelletspanna, mycket ved och tid att lägga på eldningen, är det inte några problem att hålla stugan eller huset varmt och skönt. Visst, det innebär andra typer av utmaningar att hålla elden igång, men med ett ordentligt vedförråd är det fullt möjligt.

I ett självförsörjande hus är det kanske ännu viktigare att minska värmeförlusterna eftersom all värme är dyrbar. Det kan du göra genom att sätta in en ytterdörr med luftsluss. Även välisolerade fyrglasfönster är bra samt en husstomme i prefabricerade sandwichpaneler med inbyggt EPS-material som är väldigt isolerande minskar värmeförlusterna.

Matlagning – gasoldrivna vitvaror

Sommarhalvåret är egentligen inte några större problem för den som bor off the grid, eftersom det går att laga mat utomhus, till exempel genom att grilla eller använda ett stormkök. Men om du planerar att bli självförsörjande och ändå leva ungefär som vanligt, med alla moderna bekvämligheter, måste du hitta andra lösningar. Ett sätt är att satsa på gasolspis och gasoldriven kyl och frys. Då slipper du slösa el på att driva vitvarorna.

Avlopp och vatten

Det finns flera sätt att lösa avloppet på, bland annat genom en gasoldriven förbränningstoalett. Den kräver inget avlopp och den enda restprodukten som bildas är aska, vilken kan användas som växtnäring.

Du kan även installera ett kretsanpassat avlopp, det måste dock ändå slamsugas och hur ofta beror på vilken kommun du bor i. Om du inte vill ansluta dig till det kommunala avloppet kan du välja dessa lösningar:

  • Urinseparerande toalett
  • Torrdass
  • Multrum
  • Toalett med separator
  • Förbränningstoalett

Det finns även smarta alternativ av duschar och kranar. Snålspolande kranar är praktiskt eftersom de minskar vattenåtgången. När det gäller duschen finns det så kallade rymdduschar med ett återcirkulerande system. Varmvattnet renas och återanvänds.

Dricksvatten behövs förstås och idag finns det faktiskt leverantörer av system som tillvaratar regnvatten. Rent teoretiskt är det även möjligt att använda vatten från friska sjöar och vattendrag som dricksvatten, särskilt om du har ditt eget reningsverk. Om du bor nära en sjö går det att installera en pump som pumpar vattnet från sjön hela vägen till kökskranen med hjälp av exempelvis solenergi.

Om du ska bygga ett självförsörjande hus behöver huset vara självförsörjande på el, vatten & avlopp.

Reservkraftverk – diesel- eller bensingenerator

Det är alltid bra att vara förberedd för oväntade situationer, som att det privata vindkraftverket eller solpanelerna inte skulle generera tillräckligt med el under vintern. Det finns olika sätt att förbereda sig på, till exempel genom ett reservkraftverk. Ett reservkraftverk är ett system som kan generera elektricitet utan tillgång till elnätet. Uppbyggnaden består av en motor som driver en generator, exempelvis en diesel- eller bensinmotor. Den kan även drivas av gasturbiner.

Vanliga frågor och svar

Ja, det får du göra. När du kopplar bort dig från elnätet tar du bort dina möjligheter att köpa el från elleverantörer, du behöver alltså vara självförsörjande på el. Du kan även leva självförsörjande men utan att ta bort möjligheten att köpa el om det är nödfall.

Det krävs oftast någon kompletterande uppvärmningskälla, till exempel ved- eller pelletseldning. Det beror på att solceller inte alltid genererar tillräckligt mycket el, till exempel på mycket mulna dagar.

Relaterade artiklar