Fönster – bra att veta inför bytet

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Det är inte alltid lätt att välja rätt fönster. Det finns en uppsjö varianter att välja bland och ännu fler prisklasser. Lär dig mer om för- och nackdelar med PVC-, aluminium- och träfönster och vilket U-värde du bör satsa på för att sänka uppvärmningskostnaderna.

Olika fönstermaterial

Det finns många typer av fönster, varav träfönster är de vanligaste i Sverige. Det finns även olika varianter av glas, som 2- eller 3-glasfönster. 3-glasfönster används framförallt i bostäder som används året runt eftersom de tre glasen isolerar värmen bättre. 2-glasfönster fungerar bra till garage, sommarhus och förråd. Här är de vanligaste typerna av fönster:

  • Träfönster.Träfönster är den vanligaste fönstertypen i Sverige. Varianten är hållbar och väderbeständig och kan bli som ny efter att trälisterna slipats och målats om. Materialet är organiskt och nedbrytbart, men mindre miljövänligt beroende på lackering. En nackdel med träfönster är att de kräver mer underhåll än andra fönster. Precis som en träfasad behöver träfönster regelbundet slipas om, repareras och målas.
  • PVC-fönster. PVC-fönster är populära tack vare att inte kräver mycket underhåll. PVC är en förhållandevis billig plast. Det finns många olika typer av PVC-fönster. De enklaste och billigaste kan se plastiga ut. Den stora fördelen är det låga priset och det minimala underhållet, men PVC-fönster har också andra nackdelar, förutom det ibland plastiga utseendet. De är svåra att måla om och laga.
  • Aluminiumfönster. Aluminiumfönster är nästintill underhållsfria, men med åren kan pulverlackeringen börja blekna och kräva omlackering. En fördel med aluminiumfönster är att materialet är väldigt slitstarkt och fungerar bra i utsatta miljöer. Aluminiumfönster är i regel dyrare än PVC- och träfönster.  

När du kommit fram till vilket fönstermaterial du vill ha gäller det att bestämma om du vill ha 2-glas eller 3-glasfönster.

Olika fönstertyper

Den största skillnaden mellan 2- och 3-glasfönster är glastypernas energieffektivitet. Fönster med tre glas har ett högre isolervärde än fönster med endast två glas. Men prisskillnaden är ganska stor mellan 2- och 3-glasfönster och det är inte alltid tre glas är nödvändigt. Om bostaden inte används hela året utan enbart under sommarhalvåret räcker det ofta med 2-glasfönster. Men för året runt-bostäder bör 3-glas prioriteras.

2-glasfönster

2-glasfönster består av två skikt av isolerglas. Mellan glasskikten finns en luftspalt, ett utrymme som skapar en värmeisolerande effekt. Ett av glasen har en tunn beläggning som gör att solvärme strålar in i bostaden och som samtidigt förhindrar varmluft från att sippra ut. Det finns flera typer av 2-glasfönster med olika U-värde. Ju lägre U-värde, desto bättre isolereffekt har fönstret. Äldre 2-glasfönster har ofta ett U-värde på 2,4 – 3 medan modernare varianter har ett U-värde på 1,5. Enligt Boverket ska man eftersträva fönster med ett U-värde lägre än 1,2 om det gäller en året runt-bostad.

3-glasfönster

Idag hör 3-glasfönster till standarden för moderna hus och fönstertypen har funnits i över 40 år. Fördelen med 3-glasfönster är att de har tre isolerrutor som är tätt sammanfogade. Mellan alla glasskikten sitter metallister och luftspalter som optimerar isoleringen och ökar energieffektiviteten. Även de flesta 3-glasfönster har en beläggning som släpper in solvärme men som förhindrar varmluft från bostaden från att sippra ut.

2+1-glasfönster

Ytterligare en variant av fönster är det så kallade 2+1-glasfönstret. Den här fönstertypen är uppbyggd som ett traditionellt 2-glasfönster och har således två delbara fönsterbågar men har samtidigt fördelarna från ett 3-glasfönster. Både ljudisoleringen och energieffektiviteten är bättre.

Ljudisolerande fönster

Om du bor nära en trafikerad väg eller i en bullrig miljö kan det vara bra att investera i ljudisolerande fönster. Vanliga 3-glasfönster har ljudisolerande effekt, men det finns även bullreducerande fönstertyper som används i bostäder som ligger nära järnvägar eller trafikerade motorvägar. I ljudisolerande fönster används ett tjockare bullerreducerande glas och en ljudisolerande luftspalt.

Så fungerar U-värde

U-värdet (värmegenomgångskoefficient) är ett värde som anger hur bra ett byggnadsmaterial isolerar. U-värde används således till både väggar, tak och fönster. Ju lägre U-värde, desto bättre isolerförmåga har materialet. U-värdet för ett fönster anger hela fönstrets isolerförmåga, alltså både glas, karm och båge. Med hjälp av U-värdet kan du enkelt jämföra hur energieffektivt ett fönster är. Idag är det många som byter ut sina gamla 2-glasfönster till energifönster. Energifönster är ett samlingsnamn för fönster med ett U-värde lägre än 1,2. Om värdet ligger så lågt som under 0,9 får fönstret märkningen energiklass A, vilket är den mest energieffektiva.

Här visas en tabell där du ser den ungefärliga inomhustemperaturen mitt på fönstrets inre glasruta när innertemperaturen är 20 grader.

U-värde på glasLufttemperatur utomhus
-10-20
3,08,54,5
2,012,09,5
1,315,013,0
1,016,015,0

Vanliga frågor och svar

Det beror på vilket behov du har. För att bevara värmen i bostaden på ett så bra sätt som möjligt bör du välja fönster med så lågt U-värde som möjligt, vanligtvis 3-glasfönster. Aluminium- och PVC-fönster kräver mindre underhåll än träfönster, men är å andra sidan dyrare.

Kostnaden baseras på både materialet och arbetet. En hantverkare tar vanligtvis mellan 400 och 600 kronor i timmen för själva arbetet, sedan tillkommer kostnaden för själva fönstren, som kan variera stort.

U-värdet är ett mått som visar hur energieffektivt ett fönster är. Ju lägre U-värde, desto bättre isolerförmåga har fönstret. Enligt Boverket ska fönster som används i en året runt-bostad helst ha ett U-värde lägre än 1,2. Är U-värdet lägre än 0,9 har det energimärkning klass A.

Träfönster är vanligast i Sverige men det blir alltmer populärt att välja aluminium- eller PVC-fönster, två typer som är nästintill underhållsfria.