Maskinhallar

Produktionsgrenarna inom jord- och lantbruk är många och omfattande. Ofta krävs stora maskiner och fordon för arbetet, vilka brukar förvaras i en maskinhall. Dagens maskinhallar är stora och luftiga med rejäl takhöjd för att enklare få plats med stora maskiner och föremål. Här hittar du ett stort utbud av maskinhallar från flera stora hustillverkare.

Maskinhallens användningsområden

Det går att använda en maskinhall till många olika saker. För dig som bedriver jordbruk är maskinhallen en bra plats att förvara spannmål i, eller använda som garage, tvätthall, förvaringslokal för säd och foder eller kanske ett rymligt garage för stora tröskor och traktorer. Oavsett vilka behov och krav du har på en maskinhall kan du hitta en eftersom det finns så många olika typer. Om du exempelvis vill använda maskinhallen som en hobbylokal med plats för material och vissa verktyg och maskiner räcker det kanske med en mindre byggnad.

En maskinhall kan anpassas efter ändamålet, exempelvis byggas med jordbruksanpassad inredning eller med högre takhöjd för att passa som industrilokal. Bland de många modellerna du kan hitta här finns stora maskinhallar med flera portar utmed långsidan. Fördelen med flera portar är att det blir enklare att köra in och ut stora maskiner och fordon utan att behöva flytta de andra maskinerna.

Entreprenadform – bygga själv eller leja bort?

Olika hustillverkare erbjuder olika entreprenadform. Maskinhallar är ofta oisolerade eftersom de ofta används i lantbruket och isolering då sällan behövs. Men det går givetvis att beställa fler tillägg, som isolering, innerväggar, skivmaterial och annat. Många gånger levereras maskinhallar i byggsatser, vilket innebär att du får ett stort paket som innehåller allt material som behövs. Det enda som saknas är själva verktygen och maskinerna (hammare, skruvdragare och liknande). Det ingår ritning som är lätt att följa om du har lite vana och är händig. Om du hellre vill att en professionell firma monterar maskinhallen åt dig kan du välja något av följande alternativ:

 • Totalentreprenad. Du som beställare lejer bort hela arbetet åt en entreprenör som i sin tur ansvarar för projektering och för själva utförandet. Det är även entreprenörens ansvar att anlita eventuella underentreprenörer. Fördelen med totalentreprenad är att du som beställare inte behöver ha ansvar för projektet och inte heller bygga något. Nackdelen är att du får mindre kontroll och att det är dyrare än entreprenadformer och om du skulle göra arbetet själv
 • Generalentreprenad. Du som beställare ansvarar för projekteringen medan entreprenören ansvarar för utförandet.
 • Delad entreprenad. Du som beställare ansvarar för projekteringen och för att anlita själva huvudentreprenören och dessutom underentreprenörer, som till exempel elektriker, VVS-montörer och takläggare.

Viktigt att tänka på när du ska köpa maskinhall

En maskinhall är en stor byggnad och en stor investering. Det är därför viktigt att tänka igenom allt ordentligt. Bland annat är det viktigt att veta exakt hur du ska använda maskinhallen och om du alltid kommer använda den till det. Kanske har du planer på att expandera verksamheten inom några år? Tänk igenom följande punkter:

 • Montering. Klarar du av att montera ihop byggsatsen själv eller är det bättre att välja totalentreprenad? Priserna för byggsatser är i regel lägre än för nyckelfärdiga alternativ, samtidigt kan det snabbt uppkomma merkostnader om du upptäcker att du inte klarar av att montera byggsatsen.
 • Färdig eller arkitektritad? Är du nöjd med grundutförandet av maskinhallen eller vill du påverka planlösningen och lägga till speciallösningar? Många hustillverkare gör det möjligt att utgå från en färdig ritning men med möjlighet att förändra vissa saker.
 • Isolerad eller oisolerad? Det blir förstås billigare att välja en oisolerad maskinhall, men samtidigt förkortas säsongen. Det är viktigt att planera och tänka igenom exakt hur maskinhallen ska användas. Vill du även rymma en arbetsplats inuti maskinhallen? Det finns stora fördelar med att isolera lokalen och dra in värme.
 • Begär offerter. Priset på en maskinhall varierar stort beroende på hustillverkare, utformning, storlek och utrustningsnivå. Ett tips är att begära offerter från ett antal olika husleverantörer för att få en översikt över priserna.

Bygglov för maskinhallar

En maskinhall som är avsedd att användas inom jordbruk eller skogsbruk kallas även för ekonomibyggnad. Enligt plan- och bygglagen (PBL) finns det inget krav för bygglov för att uppföra en ekonomibyggnad, så länge som byggnaden uppförs i ett område som inte omfattas av en detaljplan. För att slippa bygglov måste maskinhallen vara anpassad för den aktuella näringen. Ska du använda maskinhallen till förvaring av exempelvis jordbruksmaskiner, behövs vanligtvis inget bygglov. Men om maskinhallen ska användas som mejeri, slakteri, konserveringsfabrik eller liknande krävs bygglov. Det beror på att näringen då anses vara en förädlingsindustri snarare än jordbruk.

Det är inte helt tydliga regler och som privatperson kan det vara svårt att veta om det krävs bygglov eller inte. Många häst- och stallägare är exempelvis inte bygglovsbefriade eftersom hästverksamheten många gånger är helt självständig i förhållande till jordbruket och därför behövs bygglov för stall- och ridhusbyggnader.

När man ska uppföra en bygglovsbefriad byggnad måste man istället göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Kommunen ska i sin tur ge ett startbesked innan bygget kan börja. Men det finns även fler undantag där varken bygglov eller anmälan krävs, bland annat:

 • Friggebod
 • Skärmtak
 • En mindre tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus som inte kräver bygglov eftersom huset ligger utanför detaljplan
 • Ekonomibyggnad, exempelvis en maskinhall, för jordbruk eller skogsbruk (om byggnaden uppförs utanför detaljplan)

Förutom maskinhallar finns det andra byggnader som används som en så kallad ekonomibyggnad, bland annat:

 • Djurstallar
 • Logar och lador
 • Gårdsverkstäder
 • Gårdslager för potatis, foder eller andra förnödenheter

Vanliga frågor och svar

En maskinhall är en förhållandevis stor byggnad som ofta används inom skogs- eller jordbruk. Maskinhallar kan utformas på olika sätt för att passa olika verksamheter. Vissa har både foderförvaring, kontor och tvätthall.

Priset varierar mycket beroende på hustillverkare, material och utförande. Många maskinhallar levereras oisolerade, vilket är billigare än om hallen är helt inredd.

Det är vanligt att maskinhallar säljs som byggsatser, vilket innebär att de levereras i ett paket med allt material som behövs för att bygga ihop hallen. Även en ritning för hur bygget går till ingår.

Det beror på hur maskinhallen ska användas. Om maskinhallen ska användas i direkt anslutning till jordbruk eller skogsbruk (eller liknande näringsverksamhet) och inte uppförs i detaljplanerat område är bygget ofta bygglovs- och anmälningsbefriat. Då anses nämligen maskinhallen vara en så kallad ekonomibyggnad.