fasadrenovering

Fasadrenovering

Dags att renovera fasaden? Här får du hjälp att hitta experter och få offerter på fasadrenovering. Du får även veta vad det kostar att renovera fasaden, vilka moment som ingår samt hur du själv kan fräscha upp husets utsida.

Få offerter på fasadrenovering

Vad kostar fasadrenovering?

Kostnaden för fasadrenovering varierar beroende på vilka åtgärder som ska utföras. Fasadrenovering kan nämligen innefatta allt från att måla om huset till att byta fönster, tilläggsisolera väggarna och byta fasadbeklädnad. Beroende på vilket arbete som ska utföras kan du behöva hjälp från olika typer av experter, som snickare, murare och målare.

 • Snickare. Cirka 400 – 650 kronor i timmen
 • Murare. Cirka 400 – 650 kronor i timmen
 • Målare. Cirka 300 – 600 kronor i timmen

Kom ihåg att timpriserna kan variera, det är exempelvis något dyrare att renovera fasad i Stockholm, Malmö och Göteborg än i mindre städer. Om du behöver hjälp med flera olika åtgärder, som att byta panel helt och hållet och tilläggsisolera, kan det vara bättre att vända dig till ett företag som utför hela arbetet – totalentreprenad. För att du ska kunna få ner kostnaderna för renoveringen kan du använda ROT-avdraget. Då får du 30 % på upp till 50 000 kronor (gäller för arbetskostnaden).

Behöver du hjälp med fasaden?

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 576 experter
 • Gratis offertförfrågan
 • Digitala avtal
 • Kvalitetskontroll
 • Finns i hela landet
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
 • Dokumenthantering av projektet
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Att tänka på innan du utför fasadrenovering

Vet du exakt vad som ska göras på fasaden? Beroende på vilken fasadbeklädnad du har kan olika åtgärder vara nödvändiga. Träpanel kan exempelvis ha murkna panelbrädor som måste bytas, flagnande färg eller vara väldigt smutsig. Har du ett putsat tegelhus kanske problemet snarare ligger i att putsen spruckit och börjat lossna. De vanligaste delarna i en fasadrenovering är:

 • Fasadrengöring. Träpanel är mer utsatt än andra fasadbeklädnader och drabbas lättare av algpåväxt. Vid rengöring är det därför bra att tvätta med alg- och mögeltvätt. Först sköljer du av hela fasaden, det är praktiskt om du har tillgång till vattenslang. Därefter skrubbar du på rengöringsmedlet med en stor skurborste eller tvättsvamp. Medlet ska verka i cirka 15 minuter (följ alltid anvisningarna på förpackningen). Sedan ska fasaden sköljas av med vatten. Om du rengör huset regelbundet kan du skjuta upp målningen med några år.
 • Fasadmålning. Hus med träpanel bör målas om cirka vart 10:e – 15:e år. Hus på västkusten kan behöva målas om oftare eftersom de är mer utsatta för salta vindar som nöter på fasaden. Att måla om huset är mer tidskrävande än att rengöra det. Först ska alla fönster, dörrar och detaljer täckas in med plast, därefter ska huset rengöras. Sedan ska gammal flagnande färg skrapas bort och brädorna ska kontrolleras. Det gör du med en kniv eller skruvmejsel som du trycker in i några brädor för att kontrollera om de är hårda eller mjuka. Är dem mjuka ska de bytas ut innan du målar. Efter skrapning ska fasaden grundmålas och ändträ ska oljas. Sedan kan du täckmåla, minst två lager.
 • Tilläggsisolering. Bor du i ett äldre hus kan tilläggsisolering vara aktuellt och praktiskt att utföra i samband med fasadrenoveringen. Med tilläggsisolering sänker du energikostnaderna och minskar värmeförlusterna. För att tilläggsisolera ska fasadmaterialet tas bort hela vägen till vindskyddet. Är vindskyddet också gammalt och av dålig kvalitet passar man på att även byta det.
 • Fönsterbyte. Precis som med tilläggsisolering är fönsterbyte ofta en bra investering om du bor i ett äldre hus med dåligt isolerade fönster. Det finns många typer av fönster med stor variation på sin tekniska livslängd, så se till att läsa på om de olika fönstertyperna innan du bestämmer dig.
 • Laga sprickor i putsad fasad. Bor du i ett putsat tegelhus har du en relativt underhållsfri fasad. Men även den behöver med tiden underhållas. Putsade fasader kan suga upp fukt utan att skadas eftersom den torkar, men om fasaden är mycket smutsig eller inte hinner torka upp kan putsbortfall uppstå. Det innebär att det blir hål i putsen. Det kan orsakats av en igensatt vattenränna eller ett trasigt stuprör som konstant står och droppar vatten på fasaden.

Obs!

Det är bekvämt med högtryckstvätt men du ska undvika att använda den mot träfasaden eftersom det höga trycket riskerar att skada träet. Om du väljer att använda högtryckstvätt ska du spruta från sidan av väggen, inte rakt framifrån – kom ihåg att hålla ett avstånd så strålen inte blir lika kraftfull.

Så väljer du rätt typ av fasad

Om du ska bygga nytt hus har du stor frihet att välja en fasadbeklädnad som passar dig. Men även i äldre hus kan du byta fasad, till exempel putsa träpanel eller tegel. Olika fasadmaterial har olika egenskaper, för- och nackdelar:

 • Träfasad. Träfasad är den vanligaste typen av fasadbeklädnader i Sverige. Den kräver mer underhåll än övriga alternativ men är samtidigt enkel att arbeta med. Det krävs ingen större erfarenhet av att byta ut murkna brädor, rengöra eller måla om en träfasad. Dessutom är det enkelt att förändra utseendet med träpanel, till exempel genom ommålning eller genom att välja liggande istället för stående panel.
 • Putsfasad. Putsade fasader kräver minimalt underhåll, det enda som krävs (om det är ljus puts) är rengöring. Putsade fasader är dock inte alltid praktiskt om du bor vid kusten eftersom den är relativt fuktkänslig och kan spricka om den utsätts för mycket fuktbelastning.
 • Tegelfasad. Tegel är ett praktiskt material då det är i stort sett underhållsfritt och har en lång livslängd. Den är dock svårare att renovera på egen hand jämfört med andra fasadbeklädnader.
 • PVC-fasad. En uppstickare på marknaden är PVC-fasaden, ett slags plastfasad som ser ut som äkta träpanel. Den är underhållsfri och behöver inte målas om. Den har mycket lång livslängd, uppskattningsvis mer än 100 år.

Tips när du anlitar företag för fasadrenovering

Beroende på vad du behöver hjälp med och vilken typ av fasadrenovering du ska utföra, varierar kostnaden en del. Vill du ha hjälp med allt – från tilläggsisolering och fönsterbyte till rengöring och målning av huset? Då är det bra att anlita ett företag som erbjuder totalentreprenad. När du skickar din offertförfrågan via vår offerttjänst matchar vi dig med flera experter i ditt område. Du får sedan tillbaka flera offerter som du i lugn och ro kan jämföra. För att experterna ska kunna lämna exakta offerter behöver du beskriva din förfrågan så detaljerat som möjligt.

 • Vad behöver du hjälp med? Ska huset målas om? Eller ska du byta ut vissa dåliga brädor och även byta fönster? Har du redan materialet eller vill du att firman bistår med det?
 • Hur stor yta gäller det? Ange i kvadratmeter och skriv även höjden på huset (om det är flera våningar högt behöver hantverkarna byggnadsställningar för att kunna arbeta på ett säkert sätt).
 • Vilken typ av fasad har huset? Är det träpanel, puts eller tegelfasad?
 • Vilket skickar har fasaden? Har träpanelen många ruttna brädor eller är fasaden endast smutsigt eller utsatt för algpåväxt?

Bygglov!

Bygglov krävs för vissa åtgärder, till exempel om du genom fasadrenovering avsevärt förändrar utseendet på huset. Det kan handla om att du målar huset i en ny färg eller byter beklädnad. Kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker.

Kostnad för fasadrenovering

Kostnaden för fasadrenovering varierar mellan olika hantverkaryrken och beror således på vad som ska göras.

 • Kostnad för att måla fasad. En målare tar mellan 300 och 600 kronor i timmen och hinner måla cirka 2 – 4 m2 på en timme. Det tillkommer även kostnad för själva målarfärgen (och grundfärg). Du kan utnyttja ROT-avdraget för att sänka kostnaden. Vill du veta vad kostnaden blir är et bra att be målaren om ett fast pris istället för betalning på löpande räkning.
 • Kostnad för att byta panel. Priset för panelbyte varierar beroende på vilket träslag du väljer. Gran och furu är vanligast i Sverige och även de billigaste träslagen till panel. Kostnaden för att byta panel ligger på mellan 1 400 och 2 500 kronor per m2 då är alla kostnader inräknade: arbets- och materialkostnader.
 • Kostnad för att putsa fasad. Kostnaden för att putsa hus varierar en del beroende på om du ska anlita en murare i Göteborg och Stockholm eller i mindre städer. Snittpriset per m2 ligger på cirka 2 000 kronor, med standardmaterial och med ett hus i standardutformning. Även kostnaden för byggnadsställning är inräknat i priset.
 • Kostnad för att byta fönster. Själva arbetskostnaden för att byta fönster ligger på cirka 1 000 – 2 000 kronor per fönster, sedan tillkommer kostnaden för själva fönstret vilket varierar mycket beroende på vilken typ av fönster det är. Du kan spara in en del på kostnaden genom att ta bort det gamla fönstret. Kostnaden kan även variera beroende på om du ska byta fönster på tegelhus eller trähus.
 • Kostnad för att tilläggsisolera. Det kostar cirka 1 600 kronor per m2 väggyta, då är både arbets- och materialkostnader inräknade. Påverkande kostnadsdrivarna är hantverkarnas timlöner, hur snabbt de arbetar samt vilken fasadbeklädnad som ska upp.

Renovera fasad – hur gör man?

Det finns som sagt olika sätt att renovera och förbättra fasaden, från rengöring till tilläggsisolering och panelbyte. Så här går byte av panel till i stora drag:

 1. Riv gammal panel. Ta loss all panel och var extra försiktig runt fönster och dörrar. Det är bra att arbeta sektionsvis, annars är huset väldigt oskyddat mot väder och vind. Ta även loss gammal isolering och vindpapp.
 2. Isolera huset. Det är bra att passa på att tilläggsisolera huset när det ändå är blottat hela vägen till vindskyddet. Annars byter du bara ut isoleringen mot ny. Runt fönsterkarmar drevar du så det blir helt tätt.
 3. Fäst vindskydd. Använd häftpistol och häfta fast vindskyddet ovanpå isoleringen. Var noggrann med att täcka över alla skarvar runt fönster och dörrar.
 4. Montera spikläkt. Spikläkten fungerar både som luftspalt och som fästpunkt för panelen. Montera den ovanpå vindskyddet och runt fönster och dörrar.
 5. Sätt ny panel. Obehandlad panel är billigast men kräver att du grundmålar och täckmålar själv, vill du spara tid väljer du färdigmålad panel. Allt grundträ ska grundoljas, ställ brädorna i en hink med olja och låt de stå över natten så de hinner absorbera tillräckligt mycket.
 6. Montera panelbrädor. Kapa brädorna i rätt längd (enklast är att utgå från en gammal bräda). Spika fast brädorna i spikläkten.
 7. Montera knutbrädor och foder. Det sätter du upp först när panelen är grundmålad och målad med minst ett lager täckfärg.

Vanliga frågor och svar

Vart 10:e till vart 15:e år för träpanel.

Funktionen är att dränera och ventilera ut regnvatten som tar sig in genom panelen. Den fungerar även kapillärbrytande och förhindrar vatten från att vandra in längre i konstruktionen.

Cirka 200 millimeter över marken.

Cirka 2 500 kronor per kvadratmeter för att putsa en fasad.

Mellan 1 500 och 3 000 kronor per kvadratmeter.

Det beror på vad du ska göra. Ska du måla om huset ligger kostnaden på cirka 300 – 600 kronor i timmen.

Det varierar mycket beroende på tidigare erfarenhet, husets utformning och storlek (är det väldigt högt blir det svårare) och vilka åtgärder som ska göras.

Det kan vara allt från att laga mindre skador i panelen till att byta hela fasaden.

Mellan 1 400 och 2 500 kronor per m2 väggyta.

Ofta beror det på frostsprängning, vilket innebär att fukt har hittat in bakom putsen och sedan fryst, vilket gör att vattnet expanderar och spränger putsen som då spricker.

En målare tar mellan 300 och 600 kronor i timmen och hinner måla mellan 2 – 4 m2 i timmen.

Lär dig mer om fasad

Här hittar du fler artiklar om fasad. Bland annat kan du lära dig mer om hur du monterar liggande och stående panel, hur du byter fönster och läsa om ytterväggens konstruktion och skikt.