Byta fasad – fundera och planera

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~8 minuter

Vintermånaderna brukar vara de värsta för hemmafixaren. Alla roliga utomhusprojekt är pausade och kan inte komma igång förrän till våren. Eller? Om du ska byta tak, fasad eller bygga ett fritidshus finns det faktiskt många saker du kan göra redan nu och som du faktiskt borde ta tag i snarast. Att söka och få bygglov beviljat är något som kan ta lång tid så det kan vara god tid att starta redan nu. Här går vi igenom vad du behöver förbereda och planera inför ett fasadbyte.

Förberedelser inför att byta fasad

Det är hög tid att kontakta hantverkare redan nu eftersom många entreprenörer har fullbokat schema många månader framåt. Men innan du tar kontakt med en snickare eller murare (beroende på fasadtyp) är det viktigt att du får en bättre översikt över det nuvarande skicket. Då vet du bättre exakt vad som behöver göras och du kan skriva en mer noggrann offertförfrågan.

Om du ska byta fasad på grund av att skicket är undermåligt kan det vara bra att ändå ta en runda runt huset. Många gånger verkar det värre än det egentligen är. Flagnande färg kan ge ett intryck av att huset är i riktigt risigt skick fast det egentligen bara krävs skrapning, rengöring och målning. Men ibland är det förstås värre än så, som ruttna brädor eller rostiga spikar. Ibland är endast en sida av huset skadad men de övriga i bra skick. Det är inte ovanligt om en sida är mer utsatt för väder och vind. Efter att du gjort en kontrollrunda är det bra att anteckna och ta bilder på de skador du upptäckt och som du vill åtgärda.

Tilläggsisolering och fönsterbyte

När du väl ska byta fasad är det samtidigt bra att fundera över om tilläggsisolering också ska utföras i samband med fasadbytet. Ska all panel ändå tas ner kan det vara bra att passa på. Det beror förstås på hur bra isolerat huset är i övrigt. Äldre hus kan dra stor nytta av tilläggsisolering, kom dock ihåg att se över ventilationen om du förbättrar isoleringen eftersom den måste dimensioneras på nytt.

Något annat som är värt att fundera på är om du ska passa på att byta fönster i samma veva. Om du anlitar hantverkare som ändå sätter upp byggnadsställningar kan det vara bra att passa på. Kostnaden blir såklart högre, men den totala kostnaden för alla delar tillsammans kan bli lägre än om du utför fasadbyte, tilläggsisolering och fönsterbyte vid tre separata tillfällen. Tänk på att tilläggsisolering och fönsterbyte innebär bättre isolering och färre värmeförluster. Med tiden kan du göra stora besparingar i form av minskade energiutgifter, beroende på i vilket skick klimatskalet är idag.

Krävs bygglov?

Bygglov krävs ibland om du gör stora förändringar på husets utseende. Om du exempelvis väljer att måla huset i en helt annan färg eller vill byta från puts till trä, kan det alltså vara tvunget. Det kan ta tio veckor eller ibland ännu längre tid att ansöka och få bygglov beviljat. Så även om vi befinner oss i vintern kan det ändå vara bra att ansöka redan nu.

Kostnad för fasadbyte

Kostnaden för att byta fasad varierar mellan olika entreprenörer och påverkas av flera faktorer, bland annat materialet, skicket och hur mycket av arbetet du tänker göra själv. Beroende på fasadtyp behöver du hjälp av antingen en murare eller en snickare (träfasad). Snittpriset för att anlita en murare ligger på cirka 550 kronor per timme och för att byta träfasad behöver du istället hjälp av en snickare. Deras ungefärliga timpris ligger på 450 kronor. Kom ihåg att du kan utnyttja ROT-avdraget när du utför fasadbyte, det ger dig 30 % prisreducering på upp till 50 000 kronor (avser endast arbetskostnaden).

Om du i nuläget har en träfasad och ska byta ut den kan det vara bra att överväga mer underhållsfria alternativ. Det finns till exempel fasad i PVC, eller vinyl som det också kallas, vilket är ett material som dels kan återvinnas, dels som inte kräver någon skötsel. Du behöver till exempel aldrig måla om eller reparera fasaden och den ser exakt ut som en vanlig träfasad.

Det finns även andra saker som påverkar kostnaden – tillgängligheten. Är tomten mycket kuperad eller svåråtkomlig kan det innebära högre kostnader eftersom hantverkarna kan behöva sätta upp byggnadsställningar och inte bara stegar. Det är inte ovanligt att montering och hyra av byggnadsställningar står för 25 % av totalkostnaden.

Detaljer att fundera på

Om du har träpanel idag kan du förändra husets utseende en del genom att byta från stående till liggande panel. En liggande panel kommer skapa intrycket av att huset är längre, medan stående panel skapar ett intryck av att huset är högre än vad det egentligen är. En fördel med stående panel är att regnvatten inte ansamlas lika lätt på brädorna som på en liggande panel. Om du har ett mycket högt hus är det möjligt att du har en skarvad panel, vilket innebär att de stående panelbrädorna endast täcker hälften av längden av huset. Man sätter då ett droppbleck emellan de två ”sektionerna” av panel så att det blir tätt.

Arbetstiden för att byta fasad

Det är svårt att säga en generell tidsåtgång för fasadbyte eftersom det är så många saker som påverkar, till exempel skicket på fasaden – måste allt rivas ner och bytas ut? Eller ska fasaden endast målas om? Ska huset tilläggsisoleras i samma veva tar det också längre tid. Men du kan spara in en del kostnader på att utföra delar av arbetet själv. Om du exempelvis ska byta ut träfasaden kan du spara mycket pengar på att själv måla all panel. Det kan många gånger vara enklare att göra redan innan panelen fästs på väggen, exempelvis i garaget. Då är det bara för hantverkaren att montera upp panelbrädorna.

Skriv offertförfrågan

Eftersom priserna på ett fasadbyte kan variera en del är det viktigt att du skickar ut cirka tre offertförfrågningar. Då får du större chans att hitta en entreprenör och ett pris som känns bra. När du skickar ut en offertförfrågan bör följande saker finnas med:

  • Uppdragsbeskrivning. För att hantverkaren ska kunna lämna en offertmåste måste en noggrant specificerad beskrivning av projektet finnas med. Här skriver du exakt vad du behöver hjälp med, utelämna inga detaljer. Det kan vara bra att bifoga bilder också vid behov.
  • Tidplan. När vill du helst att projektet ska starta och när vill du att det är färdigt? Ange din tidplan så ser hantverkaren direkt om han eller hon kan åta sig projektet eller inte.
  • Kontaktuppgifter. Namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och hemadress bör finnas med.

När du är färdig är de dags att mejla ut förfrågan till några olika entreprenörer i ditt område. Här kan du hitta kvalificerade hantverkare över hela Sverige och inom en rad olika branscher.

Jämför och välj offert

Efter några arbetsdagar brukar hantverkaren ha hunnit gå igenom din förfrågan och återkommit med en offert. Den består i regel av:

  • Priset. Hantverkaren anger hur mycket tjänsten kommer att kosta baserat på din uppdragsbeskrivning.
  • Uppdragsbeskrivning. I offerten bör även en uppdragsbeskrivning finnas med, den är oftast snarlik den ursprungliga som du själv skrivit, men kan variera lite beroende på om det är något hantverkaren inte kan utföra eller något extra han eller hon tar betalt för.
  • Tidplan. Det är inte alltid hantverkaren kan veta exakt hur lång tid ett projekt tar, men en ungefärlig tidplan ska finnas med och vilket det planerade startdatumet är.
  • Leverans- och betalningsvillkor. Det ska framgå tydligt hur betalning ska ske samt vilka leveransvillkor som gäller. Betalning kan ske på olika sätt: genom fast pris, ungefärligt pris och löpande pris. Fast pris innebär att ni kommer överens om en summa från början och det är den som gäller – pengarna betalas ut först när projektet är avslutat. Ungefärligt pris innebär att hantverkaren endast gett dig en prisuppfattning, den får som mest avvika med 15 %. Löpande pris är vanligare vid större uppdrag som innefattar många olika moment, som ett husbygge – här betalar du hantverkaren efter varje avslutat delmoment.

När du accepterar en offert blir den juridisk bindande. Dock ska du och hantverkaren ändå skriva ett separat avtal när ni båda accepterat offerten. Se till att hålla avtalet skriftligt så undviker du framtida missförstånd. I avtalet finns fler punkter med som rubrik för projektet, syftet, uppgifter till hantverkare och beställare, vad avtalet avser, datum, villkor, pris- och betalningsuppgifter samt vad som händer vid eventuella fel i tjänsten eller om betalningen blir försenad.

Vanliga frågor och svar

Ja, är du någorlunda händig är det inga problem.

Kostnaden påverkas av många faktorer, bland annat fasadens skick (är det endast panelen som ska bytas eller även underliggande läkt?), vilken typ av material fasaden är byggd av samt hur mycket av jobbet du ska göra själv.

Ungefär två veckor om huset är 120 m2 stort, dock är det väldigt varierande eftersom faktorer som tomten, framkomligheten och fasadens skick påverkar tidsåtgången.

Det går att byta fasaden hela året, men ska du passa på att tilläggsisolera och måla om hela huset är det bättre under maj – juli. Det är viktigt att vädret är torrt så att det inte kommer in fukt bakom panelen under själva fasadbytet.

Relaterade artiklar