Tilläggsisolera yttervägg – steg för steg

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Med dagens elpriser vill du förmodligen inte att minsta lilla värme ska försvinna ut genom ytterväggarna. Genom att tilläggsisolera ytterväggen själv kan du spara en del i uppvärmningskostnader.

Tilläggsisolering inifrån eller utifrån

Det går att tilläggsisolera både från husets in- och utsida, även om det är vanligare att tilläggsisolera utvändigt. Det är ofta att föredra eftersom den gamla ytterväggen då blir både varmare och torrare och du slipper problem med köldbryggor som annars kan uppstå vid invändig isolering. Ska du dessutom byta panel är det extra smart att tilläggsisolera, även om det går att sätta isoleringen direkt på den gamla panelen. En fördel med yttre isolering är att du inte minskar boytan. Nackdelarna med yttre tilläggsisolering är att fönster och dörrar hamnar lite djupare in i fasaden samt att det krävs en ny fasad ovanpå isoleringen, om du inte väljer att demontera den gamla fasaden och återanvända den.

Det är enklast att tilläggsisolera en träfasad än en putsad eller teglad fasad eftersom du i så fall behöver bygga en helt ny fasad med såväl isolering som luftspalt samt öka på grundmuren.

Bra att tänka på

Det går att tilläggsisolera både vind, tak, ytter-, innerväggar och golv. Vad som passar bäst beror på husets förutsättningar och behov. Det kan ofta vara bra att tilläggsisolera vinden eftersom värmen i huset stiger uppåt och annars riskerar att sippra ut där. Har du källarvåning och upplever att det är kallt kan det vara bättre att tilläggsisolera källargolvet. Ska du förnya fasaden är det praktisk med isolering av ytterväggen eftersom du då utför två kostnadskrävande men värdehöjande åtgärder samtidigt.

Material till tilläggsisolering

 • Isolering – 45 mm
 • Vindskyddsfolie
 • Vindpapp
 • Reglar 45 x 45 mm
 • Kortreglar 45 x 45 mm
 • Ventilationsband

Köp ditt material hos Byggmax

byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Gör så här

 1. ”Skala huset”. Ta ner allt som sticker ut från fasaden som stuprör, knutbrädor, fönsterinklädnader, spaljéer och fasadbelysning.
 2. Ta bort eller behåll fasad. Du kan antingen välja att ta bort den gamla träpanelen helt och hållet, eller låta den sitta kvar. Det är enklare att låta den gamla panelen sitta kvar, samtidigt blir ytterväggen tjockare, vilket kan se estetiskt konstigt ut eftersom fönster och dörrar hamnar långt in i fasaden. Väljer du att riva den gamla panelen tar du även ner spikläkten, men du kan låta vindpappen sitta kvar eftersom den inte är diffusionstät. Ska du återanvända panelen är det bra att skydda den med presenning under tiden. Om du vill låta den gamla panelen vara kvar tar du endast bort eventuella lockbrädor och knutbrädor.
 3.  Dubbelisolering. För att motverka risken för köldbryggor och för att öka isoleringen, läggs i den här beskrivningen två skikt isolering á 45 millimeter – de monteras korsvis.
 4. Montera en regel. En regel á 45 x 45 millimeter monteras i väggens nederkant, den fungerar som en ram att stödja isoleringen mot. Fäst regeln med 90 millimeter träskruv.
 5. Regla upp hela väggen. Fortsätt på samma sätt att sätta upp regler hela vägen upp och med ett CC-mått på 60 centimeter.
 6. Fäst reglar runt fönster och dörrar. Regla upp med samma dimensioner på reglar runt fönster och dörrar, de fungerar som fästpunkt för foder och salning för de utvändiga smygarna.
 7. Lägg i isoleringen. Tryck in isolerskivorna utan att komprimera dem.
 8. Regla upp nästa skikt. När du lagt i det första skiktet isolering är det dags att regla upp väggen igen med 45 x 45 millimeters reglar. Den här gången sätter du lodräta reglar med CC-mått 60 centimeter.
 9. Regla runt fönster och dörrar. Precis som innan sätter du upp reglar runt fönster och dörrar på nytt.
 10. Sätt upp museband. I underkant av varje regelfack bildas en liten glipa där möss kan ta sig in, montera därför upp museband där.
 11. Fyll i nästa skikt isolering. Mellan de stående reglarna trycker du in isolering, var noggrant så att det inte bildas små glipor mellan skivorna. Börja nedifrån och när du kommer högst upp kan du troligtvis behöva kapa skivorna.
 12. Montera vindpapp. Nu är det dags att täcka in isoleringen med vindpapp eller vindväv. Montera den horisontellt och börja nedifrån. Det är enklast att häfta upp pappen med en häftpistol. Skarvarna ska överlappas med minst 10 centimeter.
 13. Montera nästa lager våd. Tänk på överlappet, det motverkar att regnvatten rinner in i isoleringen.
 14. Montera spikläkt. Använd 45 x 45 millimeters reglar och sätt upp spikläkten, det är den du sedan fäster själva panelen i.
 15. Sätt upp panelen. Här hittar du en steg för steg-beskrivning om du hur monterar panelen.

Pris för att tilläggsisolera yttervägg

Om du ska byta fasad och tilläggsisolera själv blir det förstås billigare, särskilt om du återanvänder den gamla panelen. Då betalar du endast för materialet. Kostnad för isolering varierar beroende på material. Mineralull kostar cirka 180 kronor per m2 och rivull cirka 118 kronor per m2. Väljer du att leja bort hela arbetet för tilläggsisolering och byte av fasad ligger snittkostnaden på cirka 1 600 kronor per m2, men det kan bli dyrare eller något billigare beroende på fasadtyp.

Relaterade artiklar