Skorstenshuv – bra eller dåligt?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Skorstenshuvar är en vanlig syn, särskilt i småhusområden. Skorstenshuvarna är dekorativa och skyddar även mot regn och snö. Men är skorstenshuvar verkligen effektiva? Här går vi igenom huvarnas egenskaper samt för- och nackdelar.

Skydd mot väder och vind

Den främsta försäljningsargumentet för skorstenshuvar är att de skyddar skorstenen från snö och regn. Har du tidigare haft problem med att fåglar bygger sitt bo i skorstenen slipper du även det. Skorstenar som inte längre används och där rök- och ventilationskanaler inte längre är i bruk, kan dra nytta av en skorstenshuv då huven motverkar att skorstenen slits i förtid. Om skorstenen används flitigt behövs sällan en skorstenshuv eftersom den fukt som finns i skorstenen snabbt ångas bort så fort du eldar i kaminen. Vissa skorstenstyper har mer att vinna på att använda en huv. Skorstenar med stålrör bör exempelvis skyddas med en huv då de inte på naturlig väg kan avlägsna fukten, vilket leder till att regnvatten tar sig in i kanalerna.

Viktigt med kvalitet

Ska man använda en skorstenshuv måste den vara korrekt konstruerad, annars kan det börja brinna i skorstenen. Ett ganska vanligt problem är att skorstenshuven inte monteras på rätt sätt utan hamnar snett i förhållande till vindriktningen. Det kan resultera i att rökgaserna istället för att blåsa ut, sugs in. Ett annat, allvarligare, problem är att gnistor kan slå upp i huven och falla tillbaka ner i de olika kanalerna. Det kan i värsta fall leda till soteld. Elden har då spridit sig genom skorstenens ventilationskanaler ut till vindbjälklaget. Risken för brand är störst om avståndet mellan skorstenstoppen och huven är för litet. För att minimera risken förlänger man därför ofta rökröret så att det tar sig ut genom huven.

Många sotare ogillar skorstenshuvar på grund av att de är krångliga att demontera vid sotning. Det är viktigt att huven går att öppna på ett enkelt sätt.

För- och nackdelar

Ett av de vanligaste skälen till att man köper en skorstenshuv är för utseendets skull – huven blir ett dekorativt inslag på taket. Men huven skyddar också toppen av skorstenen, till exempel om kanalerna är igensatta och inte längre används. Har skorstenen ett stålrör skyddas det från regnvatten med hjälp av en huv. Risken att fåglar bygger bo i en oanvänd skorsten minskar också med en huv.

Nackdelarna med en skorstenshuv är framförallt brandrisken. Om huven är felmonterad, vilket är lätt hänt, kan det leda till att rök kommer ut från kaminen och att soteld utbryter via kanalerna. Beroende på tillverkare kan vissa skorstenshuvar även vara komplicerade att demontera, vilket försvårar sotarens arbete.

Köpa skorstenshuv – att tänka på

En skorstenshuv kan bli ett dekorativt inslag på taket samtidigt som huven har många praktiska fördelar. När du väl ska köpa en huv är det viktigt att kontrollera följande:

  • Huven ska ha ett tillräckligt stort avstånd till skorstenstoppen
  • Huven ska vara öppen på alla sidor
  • Huven ska vara lätt att öppna och demontera

Standardiserade och fabrikstillverkade huvar kostar vanligtvis mellan 1 000 och 4 000 kronor medan måttbeställda varianter kostar mellan 3 000 och 8 000 kronor. Behöver du hjälp med monteringen av skorstenshuven brukar en plåtslagare ta mellan 450 och 550 kronor i timmen, exklusive resetillägg.

Vanliga frågor och svar

Den skyddar skorstenen mot regn och snö, förhindrar att fåglar bygger bo i skorstenen och den är ett dekorativt inslag på taket.

Om skorstenshuven är korrekt monterad kan den skydda skorstenens kanaler från fukt. Monteras den på fel sätt kan skorstenshuven i stället bli en brandrisk.

Det beror på materialet. En stålskorsten har en livslängd på cirka 20 – 25 år medan en tegelskorsten kan hålla i runt 50 år.

En högre skorsten har oftast bättre drag. Om draget inte är tillräckligt kan du alltså förlänga skorstenen. I regel har en skorsten med ett runt insatsrör bättre drag än ett fyrkantig.

Det går att bygga skorstenar i många typer av material, bland annat betong, tegel och pimpsten. Det går också att mura en skorsten. Det finns även skorstenar tillverkade av stål.