Husgrund

När man bygger ett hus behöver man förbereda marken där huset ska stå. Det går inte att bygga ett hus eller en byggnad direkt på marken, man behöver ställa det på en husgrund. Det finns olika typer av husgrunder, varav de tre vanligaste varianterna i Sverige är: platta på mark, krypgrund och källargrund. Vilken husgrund man väljer beror dels på markens förutsättningar, dels på vilken typ av hus man ska bygga.

Välj rätt husgrund

Vilken husgrund passar bäst till kuperad mark? Kanske planerar du att bygga ett attefallshus men är osäker på om en gjuten betongplatta eller en källargrund är bäst lämpad? Här kan du lära dig mer om vilken husgrund som passar bäst till vilken sorts hus. Eller vilken grund som passar bäst till friggebod.

Markarbete för husgrund

Markarbetet är en stor del av ett husbygge. Innan det ens är möjligt att börja bygga en husgrund behöver marken först förberedas. Bland annat behöver du gräva grund själv eller anlita ett grävföretag. Lär dig mer om dränering, schaktning och hur miljön påverkas av olika husgrunder.

Vanliga frågor och svar

Vad kostar det att gjuta en betongplatta? Går det att bygga hus på lerig mark? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Husgrunder

Här kan du hitta information om olika typer av husgrunder, hur de byggs, vilka för- och nackdelar de olika alternativen har samt ta del av kostnadsinformation. Kanske håller du på att planera ett husbygge och är osäker på hur du ska tänka kring markarbete, husgrund och liknande. Välj underkategori för att lära dig mer om:

  • Krypgrund. Krypgrund kallades tidigare för torpargrund, de två husgrunderna är snarlika men med vissa viktiga skillnader. Idag är det inte vanligt att man bygger torpargrund. Den här typen av husgrund används framförallt till äldre hus och själva konstruktionen går ut på att huset lyfts upp från marken så att det inte står i kontakt med fukt. Dagens hus har bättre förutsättningar tack vare nyare uppvärmningssystem och bättre isolermaterial. Men det innebär också problem för de gamla grunderna. Ett problem med äldre torpargrunder är att de byggdes som en mur av natursten och vanligtvis saknar lufthål. Detta orsakar ofta problem med fukt i källarutrymmet. Eftersom dagens hus är välisolerade har det gjort att fukten stängs inne och riskerar att tränga upp genom trägolvet. Dagens mer moderna alternativ, krypgrunder, har ett betydligt mer välisolerat bjälklag vilket minskar problemet. Vilket pris krypgrunder har per m2 varierar en del beroende på isolering och vilket företag du anlitar.
  • Platta på mark (betongplatta). Det är vanligt att gjuta en betongplatta till hus, husgrunden har många fördelar men också ett par nackdelar. En fördel är att kostnaden är förhållandevis låg jämfört med andra alternativ. Dessutom ger betongplattan huset en stadig grund att stå på. Det är dock viktigt att marken där betongplattan står är helt plan och att betongplattan inte vilar direkt på berggrund. När man gjuter en husgrund måste den vara helt torr innan man börjar med husbygget, annars finns det risk att fukt stängs inne. En nackdel med gjutna betongplattor är att det är ganska svårt att dra nya vatten- och avloppsledningar eftersom plattan är helt solid. Betong i sig upplevs som kallt, vilket är en anledning till att man ofta gjuter in värmeslingor.
  • Källargrund. Källargrunden är praktisk om man vill ha mer förvaringsutrymme under huset. En källargrund har full takhöjd och kan således användas som ett vanligt rum. Fördelen med källargrund är att huset får mer utrymme, men man måste isolera grunden på rätt sätt. Det är sällan bra att ha ett sovrum i en källargrund eftersom luften aldrig blir lika bra som i det övriga huset. Det bildas alltid mer fukt i källaren och det är viktigt att man använder rätt typ av isolering som kan ventilera fukten istället för att stänga in den.
Hitta en expert som kan bygga din husgrund

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

  • Mötesplats med 88 577 experter
  • Digitala avtal
  • Rikstäckande
  • Gratis offertförfrågan
  • Dokumenthantering av projektet
  • Kvalitetskontroll
  • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Det är ofta markförhållandena som bestämmer vilken grund som passar bäst. Vissa marktyper har sämre eller bättre bärighet vilket påverkar vilket alternativ som är bäst. Om det är viktigt med extra utrymme längst ner kan källargrund vara ett bra alternativ, om marken tillåter det.

Vanligtvis är en krypgrund i betong det billigaste alternativet, men det är många faktorer som påverkar priset, till exempel val av isolering, storlek och om du ska ha golvvärme eller inte.

Ja, ROT-avdraget kan användas för arbetskostnaden.