För- och nackdelar med olika husgrunder

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Vid ett husbygge är det många beslut som ska tas, bland annat vilken husgrund huset ska stå på. Det vanligaste typerna av husgrunder i Sverige är betongplatta, krypgrund och källargrund. Alla har sina för- och nackdelar.

Gjuten betongplatta

För nya hus är betongplattan den vanligaste grunden. Det är en platta som gjuts direkt på plats och som ger bra stabilitet. Det är dessutom förhållandevis billigt att gjuta platta på mark. Det krävs en del förarbete eftersom marken först måste jämnas till och dräneras. Finns det berggrund där betongplattan ska vara måste den först sprängas bort.

Fördelar med betongplatta:

 • Förhållandevis billigt alternativ
 • Ger en solid betonggrund
 • Går att gjuta in värmeslingor för att få golvvärme
 • Radontät
 • Huset hamnar i marknivå (sockeln är cirka 10 – 15 centimeter hög)
 • Arbetet är relativt enkelt, så länge som det inte är berg där plattan ska stå

Nackdelar med betongplatta på mark:

 • Svårt att åtgärda eventuella problem. Eftersom plattan är gjuten är det svårare att komma åt rör som är ingjutna i betongen.
 • Höga krav på isolering. Eftersom betongplattan står direkt på marken är det viktigt att isolering och dränering fungerar optimalt. Blir betongen blöt är det svårt att få den torr när huset väl är på plats.
 • Behöver lång torktid. Efter att plattan är gjuten måste den torka i flera veckor innan husbygget kan påbörjas.

Krypgrund (tidigare torpargrund)

Krypgrund är också ett vanligt alternativ i Sverige och är en typ av grundläggning för hus med en ventilerad luftficka mellan markyta och bjälklag. Luftutrymmet skapar en isolerande effekt under huset. Eftersom en del av grunden står under marknivå finns det större risk för fukt. Men idag finns det många bra isolermaterial som minskar riskerna.

Fördelar med krypgrund:

 • Lätt att komma åt rörledningar. Eftersom vatten- och elledningar sitter i ett utrymme som man kan komma åt är det enkelt att göra reparationer och installationer. Vill man exempelvis bygga ut huset eller renovera köket och därför förändra rörledningen är det enkelt att komma åt.
 • Bra skydd mot radon. Eftersom krypgrunden har en luftficka är det enkelt att skapa ett ventilerande utrymme under huset. Finns det mindre mängder radon där huset står kan det ventileras bort med fläktar i krypgrunden.
 • Enklare att reparera. Skulle en läcka uppstå i krypgrunden är det enklare att reparera den eftersom utrymmet är lättåtkomligt.
 • Skydd mot översvämningar. Vid en eventuell översvämning skyddas huset bättre med en krypgrund eftersom huset står en bit ovanför marknivå. Blir krypgrunden översvämmad kan man pumpa bort vattnet med en länspump.
 • Lättare att åtgärda sättningsskador. Om sättningar uppstår kan man med en krypgrund åtgärda dessa genom att kila in en domkraft eller bygga upp grunden med material.

Nackdelar med krypgrund:

 • Risk för fukt. Eftersom krypgrunden står under mark är den mer utsatt för fukt. Det är viktigt att dräneringsarbetet utförs korrekt samt att grunden isoleras på rätt sätt.
 • Kräver mer kontroller. Eftersom krypgrunden är mer utsatt för fukt behöver den inspekteras oftare än exempelvis en platta på mark. Det är viktigt att undersöka att ingen kondens finns på grundmurens insida.

Källargrund

En källargrund är en grund som består av en källare, alltså ett utrymme med full takhöjd under själva huset. Behöver man mer plats hemma är källargrund ett bra alternativ. Men eftersom det aldrig går att skapa samma torra inomhusklimat i en källare som i det övriga huset går det sällan att använda källaren som ett sovrum. Däremot kan det användas som förvaringsutrymme, hobbyrum, hemmabio eller tvättstuga. Bygger man en källargrund behöver man vara väldigt noggrann med dräneringsarbetet samt isoleringen eftersom hela våningsplanet står under marknivå och således är mer utsatt för fukt.

Fördelar med källargrund:

 • Mer utrymme. En källargrund skapar ytterligare en våning i hemmet. Behöver du extra utrymme, kanske för att förvara värmepannan, bygga en tvättstuga eller något annat, är källargrunden ett bra alternativ.
 • Bra isolering. Eftersom källaren bildar ett utrymme mellan marken och husets övriga rum utgör grunden bra isolering.

Nackdelar med källargrund:

 • Risk för fukt. Alla konstruktioner under mark innebär en förhöjd risk för fukt, därför är det viktigt att man utför ett noggrant dräneringsarbete och isolerar grunden ordentligt.
 • Höga krav på ventilation. Luften i en källare är alltid mer fuktig än i det övriga huset, vilket ställer högre krav på ventilation. Ofta behöver man ställa en luftavfuktare i källaren.

Isolergrund

Den typgodkända isolergrunden är förhållandevis modern och ny. Det är en tät, välisolerad och undertrycksatt krypgrund och den förhindrar att förorenad luft når inomhusluften från marken. Den är försedd med en värmepump vars fläkt skapar ett undertryck under huset. Det gör att luftflödet från inomhusmiljön vänder ner till grunden. På så vis motverkas farlig luft som radon att ta sig in i bostaden – samtidigt återvinns värme från luften som ventileras in i husgrunden.

Fördelar med isolergrund:

 • Tät och välisolerad. Isolergrunden är en helt isolerad och tät grund utan risk för köldbryggor. Den suger inte upp någon fukt från marken.
 • Ventilerande. Med värmepumpen skapas bra ventilation och värmeåtervinning.
 • Enkel översikt. Utrymmet i grunden förenklar rördragning och det är även enkelt att öppna och kontrollera den vid behov.

Nackdelar med isolergrund:

 • Kräver schaktning. En nackdel med isolergrund är att den kräver mer schaktningsarbete än exempelvis platta på mark.
Hitta en expert som kan bygga din husgrund

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 377 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Tillverkningen av betong släpper ut koldioxid i luften, vilket är skadligt för miljön. Man behöver ofta jämföra utsläpp med betongens positiva egenskaper. Med tiden kommer till exempel energianvändningen att minska eftersom betong har väldigt bra värmebevarande egenskaper. Det kompenserar på så vis utsläppen.

Det beror på vilken typ av villa det gäller, vilken typ av mark det är och andra parametrar. En villa utan bärande bjälklag och som byggs på normal mark eller platt berg kan dra nytta av en gjuten betongplatta. Om du vill ha en källare under huset kan en källargrund passa bättre.

Bland annat är det relativt enkelt att gjuta en betongplatta eftersom företag idag säljer färdiga kantelement. Dessutom har betongplattan bra isolerande egenskaper och är motståndskraftigt mot fukt.

Om villan byggs med bärande bjälklag är det vanligast att bygga en krypgrund eller en hybridgrund till huset.

Det beror på husets och markens förutsättningar. Platta på mark är förhållandevis enkel att anlägga, bra isolerad och det går att gjuta in värmeslingor. Det krävs inte mycket schaktning vid anläggning av betongplatta, vilket innebär enklare arbete. En krypgrund är fuktsäker och har god ventilation samt är enkel att inspektera vid behov, den kräver mer schaktningsarbete.

Ett hus behöver en grund att stå på, däremot är det möjligt att bygga exempelvis carport, vilket är ett slags hus utan grund. Den består av väggar och tak men kan exempelvis ha ett grusat golv.

Till exempel isolergrund eller hybridgrund. Hybridgrund är som en kombination av krypgrund och platta på mark.

Relaterade artiklar