Välj rätt husgrund till din villa

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Husgrunden är något av det första du behöver göra när du ska bygga hus. Det finns olika typer av husgrunder, varav de vanligaste i Sverige är källargrund, krypgrund och gjuten betongplatta. Vilken husgrund som passar bäst till din villa beror på flera saker.

Faktorer som påverkar valet

Det finns flera faktorer som påverkar valet av husgrund:

  • Egen husgrund. Är du händig kan du förmodligen bygga husgrunden själv. En gjuten betongplatta är en typ av grund du skulle kunna göra själv, eftersom det finns färdiga kantelement att köpa. Du får en stabil och isolerad husgrund med minimal risk för sättningar (eftersom anläggningsytan är stor).
  • Bärande bjälklag. En annan sak att ta ställning till är om huset ska ha ett bärande bjälklag eller inte. Ett bärande bjälklag placeras över grundbjälkarna och kan bestå av olika konstruktioner, bland annat krypgrund eller plintgrund. Ska du istället bygga ett hus utan bärande bjälklag är gjuten betongplatta det vanligaste alternativet.
  • Fasad. Valet av fasad påverkar till viss del vilken husgrund som är mest lämplig eftersom tyngre fasader, till exempel tegel, behöver en mer bärande konstruktion, vanligtvis en gjuten betongplatta. Ska huset ha en putsad fasad eller en träfasad kan det fungera bra om den bärande stommen är tillverkad av lätta reglar i stål eller trä och med en lättcellplastisolering.
  • Marken.Det är inte bara huset som avgör vilken grund som är bäst, du måste även ta hänsyn till markens förutsättningar. Det kan vara svårt att bygga en krypgrund eller gjuta en platta, beroende på hur tomten ser ut. Om huset byggs direkt på berg eller normal mark, som till exempel morän, kan det fungera med gjuten platta under förutsättning att berget är plant. Om berget istället lutar kan en platsgjuten plintgrund vara att föredra, eftersom du på så vis slipper sprängning.
  • Läge. Även om de flesta bygger hus dit det går ordentliga vägar finns det även tomter som ligger mer avsides. Om huset ska ha en gjuten betongplatta behöver en betongbil kunna ta sig ut till tomten. Om huset ska byggas på en ö i skärgården eller på någon annan svåråtkomlig plats kan en annan husgrund vara bättre.

Gjuten betongplatta – vanligt till villor

Idag är det vanligast att man gjuter en betongplatta till nybyggda villor. Anledningen är att betongplattan har många fördelar, till exempel ger plattan bra isolering och det finns möjlighet att enkelt gjuta in värmeslingor för att få golvvärme. Konstruktionen fungerar som ett bottenbjälklag och är en fuktsäker lösning som dessutom minimerar risken för sättningar.

En gjuten betongplatta som husgrund består av kantelement som läggs runt ytterkanten av hela grunden. Inuti ytterkanten placeras cellplast som fungerar som isolering, den läggs direkt på marken inuti grunden. Ovanpå isoleringen platsgjuter man själva betongplattan med armering.

Vanliga frågor och svar

Till exempel isolergrund eller hybridgrund. Hybridgrund är som en kombination av krypgrund och platta på mark.

Tillverkningen av betong släpper ut koldioxid i luften, vilket är skadligt för miljön. Man behöver ofta jämföra utsläpp med betongens positiva egenskaper. Med tiden kommer till exempel energianvändningen att minska eftersom betong har väldigt bra värmebevarande egenskaper. Det kompenserar på så vis utsläppen.

Det beror på vilken typ av villa det gäller, vilken typ av mark det är och andra parametrar. En villa utan bärande bjälklag och som byggs på normal mark eller platt berg kan dra nytta av en gjuten betongplatta. Om du vill ha en källare under huset kan en källargrund passa bättre.

Bland annat är det relativt enkelt att gjuta en betongplatta eftersom företag idag säljer färdiga kantelement. Dessutom har betongplattan bra isolerande egenskaper och är motståndskraftigt mot fukt.

Om villan byggs med bärande bjälklag är det vanligast att bygga en krypgrund eller en hybridgrund till huset.

Det beror på husets och markens förutsättningar. Platta på mark är förhållandevis enkel att anlägga, bra isolerad och det går att gjuta in värmeslingor. Det krävs inte mycket schaktning vid anläggning av betongplatta, vilket innebär enklare arbete. En krypgrund är fuktsäker och har god ventilation samt är enkel att inspektera vid behov, den kräver mer schaktningsarbete.

Ett hus behöver en grund att stå på, däremot är det möjligt att bygga exempelvis carport, vilket är ett slags hus utan grund. Den består av väggar och tak men kan exempelvis ha ett grusat golv.