Plintgrund

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

En plintgrund är en grund där husets balkar stöds av betongplintar. Plintarna kan vara i olika höjd beroende på markens förutsättningar. Är det en sluttande tomt används längre plintar och är marken helt plan räcker det med kortare plintar. Vi går igenom plintgrundens konstruktion samt en steg för steg-guide för hur du gjuter en enklare plintgrund till småhus.

Plintgrundens konstruktion

I en plintgrund placeras plintarna under husets bärande bjälklag och bär på så vis upp hela husets vikt. Plintgrunder kan vara antingen öppna eller stängda. I en öppen plintgrund finns naturlig ventilation eftersom luften kan ta sig in och ut utan hinder. I en stängd plintgrund finns det någon typ av barriär som döljer plintarna. Är plintgrunden stängd krävs en ventilationslösning samt isolering. En stängd plintgrund blir en form av krypgrund, vilket kan medföra problem om ventilationen inte fungerar. Ventilation kan man åstadkomma genom att öppna upp flera och stora ventiler där luften utifrån kan passera. Eftersom luften stängs inne i en stängd krypgrund är luften ofta fuktigare inomhus än utomhus. Ibland räcker det med att ställa in en luftavfuktare, men många gånger krävs bättre isolering.

För att motverka avdunstning från fukt i marken använder man en heltäckande åldersbeständig plastfilm som läggs på marken. Därtill behöver man även värmeisolera marken med skivor av hård mineralull, cellplast eller lös lättklinker. Det är även viktigt att utrymmet mellan bottenbjälklag och mark är rätt dimensionerat för ett bättre luftflöde samt att det finns ventiler jämnt fördelade över plintgrunden så att luften inte riskerar att bli stillastående.

Olika sätt att stänga plintgrunden

Vill man dölja plintarna i grunden kan man göra det på två sätt: med sockelelement eller genom traditionell murning. Sockelelement har sina fördelar eftersom de går att få i olika höjder. De fungerar som ett vanligt grundelement men är I-format istället för L-format. Man kan även stänga plintgrunden genom traditionell murning. Lecablock är ett bra sätt att mura upp runt plintgrunden. Kom ihåg att ventiler är ett måste om hela grunden ska muras in.

För- och nackdelar med plintgrund

Plintgrunden är praktisk när ett hus ska byggas på en sluttning. Istället för att spränga bort berg, vilket medför högre kostnader, kan plintar användas för att skapa en jämn grund. Sättningsrisken minskar dessutom. Ska ett attefallshus placeras på grunden är plintar också ett bra alternativ eftersom grundlösningen blir förhållandevis billig.

Nackdelarna med plintgrunden är att grunden påverkar husets invändiga höjd, vilket kan bli ett problem om man bygger attefallshus, eftersom de som mest får vara 4 meter höga. Vill du ha en isolerad grund med golvvärme blir även plintgrunden dyrare eftersom golvvärme på bjälklag är dyrare än på en gjuten platta.

Gjut en enkel plintgrund

Det svåraste momentet när du ska gjuta en plintgrund är att få plintarna i en helt rak linje. Men genom att dela upp gjutningen över tre dagar blir det betydligt enklare. Den första dagen gjuts plintarna utan balkskor. Då gjuts också ihåliga rör i marken, i dessa ska sedan balkskorna placeras. Under dag två gjuts balkskorna på plats i varje hörn. Den tredje dagen är det dags att gjuta fast resterande balkskor, efter att de först skruvats fast i syllen. En fördel med att använda balkskor istället för att gräva ner stolpar, är att stolpen höjs över marken (du slipper fukt).

Dag 1: Gjut plintar utan balkskor

Under den första dagen ska du endast gjuta rören, som allt sedan kommer att vila på. Inuti rören kommer du sedan gjuta fast balkskorna. När rören placeras och gjuts ska de sticka upp en bit från marken, men mest fem centimeter lägre än var du vill ha själva syllen.

 1. Dra snören för att markera var stolpskorna ska stå. Först behöver du mäta ut exakt hur stor syllen är samt var varje stolpe ska stå.
 2. Gräv ur hålen. När du placerat ut snörena är det dags att gräva ur hålen.
 3. Fyll hålen med betong. Fyll hålen med grovbetong, cirka 25 centimeter under marknivå.
 4. Ställ rören på plats. De ihåliga rören ska nu ställas i den blöta betongen. Vilket avstånd rören ska ha beror på var väggens bärande reglar kommer att finnas.
 5. Justera rören. Fyll på med betong runt rören så att de står mer stabilt, utgå från snörena för att placera rören i en jämn linje. Du behöver inte oroa dig över millimetrar just nu eftersom den exakta placeringen sker när stolpskorna väl ska gjutas.

Dag 2: Gjut in stolpskor i hörnen

Nu har betongen hunnit stelna runt de ihåliga rören vilket gör det betydligt enklare att gjuta fast stolpskorna. Det är enklast att endast gjuta fast stolpskor i varje hörn för att sedan, nästa dag, gjuta fast resterande stolpskor när de redan är monterade på syllen.

 1. Fyll rören med betong. Använd finbetong och fyll hela vägen upp till kanten. Kom ihåg att vibrera betongen (för att få bort luftbubblor och göra den mer kompakt) genom att slå på rörets sida med betongspateln.
 2. Placera stolpskorna. De har ett rör som ska föras ner i den blöta betongen, kom ihåg att vibrera betongen igen när du väl fört ner stolpskons rör.
 3. Justera efter snörena. Utgå från snörena så att varje stolpsko hamnar i en jämn linje. För att justera stolpskorna i höjdnivå kan du palla upp med lister som vilar på rörets kant till dess att stolpskon hamnat i rätt nivå. Kom ihåg att högst fem centimeter av stolpskons rör får sticka upp från betongen.

Dag 3: Gjut resterande stolpskor

Nu är alla hörnstolpskor ordentligt fastgjutna och du kan lägga syllen på plats. Först ska resterande stolpskor skruvas fast på syllen. Du gjuter fast stolpskorna på samma sätt som dagen innan, det vill säga fyller resterande ihåliga rör med betong.

 1. Montera fast stolpskor. Skruva fast alla stolpskor på syllen.
 2. Fyll på med betong i rören. Precis som du gjorde dagen innan.
 3. Lyft syllen på plats. Placera samtidigt stolpskornas rör i den blöta betongen.
 4. Skruva fast syllen på hörnstolpskorna. Alla stolpskor som sitter i hörnen är fastgjutna och du kan därför skruva fast syllen i hörnen.
 5. Vibrera betongen runt de nya stolpskorna. Kom ihåg att vibrera betongen precis som du gjorde dagen innan.
 6. Låt betongen torka. När betongen har härdat och syllen sitter fastgjuten i stolpskorna är du färdig med din plintgrund.
Hitta en expert som kan bygga en plintgrund

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 80 632 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Det är en husgrund där husets grundbalkar vilar på betongplintar.

Det är en förhållandevis billig husgrund, särskilt vid sluttande terräng, eftersom inget sprängarbete krävs. Istället gjuts plintar i marken som huset sedan vilar på.

Med en plintgrund vilar huset ovanför marken och är alltså inte kontakt med underlaget. Det innebär i sin tur att golvet blir som husets femte vägg. Det krävs därför bra isolering för att golvet inte ska bli kallt.

Ja, en plintgrund kan vara antingen öppen eller stängd. En öppen plintgrund innebär att plintarna är synliga och luften kan cirkulera fritt under huset. En stängd, eller delvis stängd plintgrund, innebär att grunden är täckt, exempelvis genom murning.

Högst fem centimeter.

Relaterade artiklar