Åtgärda sättningar i huset med geopolymerinjektering

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Sättningar kan uppstå i hus som byggts på mark med mycket lera. Det är vanligt i bland annat Götaland och Svealand samt längsmed kusten. Här är jorden lerhaltig. När tyngden från ett hus sätts på lera komprimeras jorden, vilket med tiden kan leda till sättningar – huset sjunker ned och sprickor i huset kan uppstå.

Tecken på sättningar

Sättningar kan ske långsamt och över tid och tecken kan vara både mindre och mer tydliga. Stora sprickor i husfasaden innebär förstås stor oro och är något som snabbt måste åtgärdas. Men mindre tecken som att dörrar kärvar, kan också vara en indikator på att det skett en sättning.

Geopolymerinjektering

Beroende på hur allvarlig sättningen är och hur stora problem som föreligger inför framtiden, kan du åtgärda sättningar på flera sätt. Ett enkelt sätt är att använda geopolymerinjektering, vilket är en unik åtgärd där man injekterar geopolymer som expanderar i marken och skapar mer stabilitet.

Polymer är ett samlingsnamn på molekyler som bildar långa kedjor och som är kemiskt förenade. De flesta polymer är organiska och kan till exempel vara vårt eget DNA eller cellulosan som finns inuti växters cellväggar. Men det finns även konstgjorda polymer med speciella egenskaper. Geopolymer är ett exempel på konstgjorda polymer, de är oorganiska och används för att skapa och ersätta andra material. De kan till exempel ersätta plast, betong och cement men fördelen är att de kan bli ännu starkare, hårdare och mer vattenbeständiga än ursprungsmaterialet (exempelvis betong). Innan geoplymer sätts i bruk är det flytande, men när det injekteras i marken stelnar och expanderar de, vilket gör att det eventuella tomrum som finns i marken och runtomkring stabiliseras samt lyfts upp.

När man utför en geopolymerinjektering tillsätter man materialet i marken under husgrunden och runtomkring. Det är trots allt inte själva huset det är fel på, utan marken och jordens bärighet. När polymerna injekteras i marken härdas de direkt, vilket i praktiken innebär att du kan belasta ytan med flera tons vikt bara efter några minuter. Om du har sättningar i huset och vill utföra geopolymerinjektering anlitar du ett företag som först borrar och sedan injekterar polymerna under huset, en process som vanligtvis tar mindre än en dag. I korthet går det till så här:

  1. Borrning. Först borrar man små hål in i det drabbade området, till exempel jorden under och runtomkring huset.
  2. Injicering. Via borrhålen injekterar man sedan geopolymer.
  3. Härdning. Geopolymerna härdar nästan omedelbart, vilket rent konkret innebär att jorden binds samman och förstärks.

Vanliga frågor och svar

Ett enkelt sätt är att utföra en geopolymerinjektering.

Det är en åtgärd som utförs vid sättningar i hus och husgrunder. Det innebär i korthet att man injekterar geopolymer i jorden under huset. Det speciella materialet expanderar och härdar nästan omedelbart, vilket gör att jorden binder sig och stabiliseras.

Det beror på att markens jordlager trycks ihop av husets tyngd, vilket kan ske under lång tid. Det kan göra att dörrar börjar kärva eller att det uppstår stora sprickor i husfasaden.

Relaterade artiklar