Sprickor i hus – när bör du oroa dig?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Sprickor i huset är aldrig ett bra tecken, men hur allvarligt det faktiskt är varierar. Väldigt tunna och små sprickor i gipsväggen behöver exempelvis inte betyda att det skett en allvarlig sättning i husgrunden, det kan helt enkelt bero på att de bakomliggande träkonstruktionerna rört på sig.

Identifiera sprickor i hus

Det är förstås oroande att upptäcka en spricka i grunden eller sprickor i väggarna, särskilt om du ser dem i husets fasad. Men när bör du vidta åtgärder och när handlar det om något ofarligt?

 • Mindre och tunnare sprickor. Har du upptäckt några mycket hårstråstunna sprickor i innerväggen? Det är vanligtvis helt ofarliga sprickor som i regel inte orsakar några strukturella problem i byggnaden. De är förstås fula att se på, men de innebär ingen risk för huset. Om det uppstått en sådan spricka i våtrum bör du förstås åtgärda det omedelbart så att inte fukt riskerar att vandra in i bakomliggande material.
 • Större och djupare sprickor. Större sprickor är mer oroande eftersom de ofta är ett resultat av en pågående byggnadsrörelse. När hela husets konstruktion rör sig innebär det vanligtvis problem i jorden och dess bärighet. Även om vi på många håll i landet har morän jord, alltså en stenig jord med god bärighet, finns det även leriga jordområden. Bygger du hus på lera riskerar den att kompakteras på grund av husets tyngd. Med tiden resulterar det i att jorden trycks ihop, vilket gör att huset hamnar snett – sprickor uppstår. Tidiga tecken, redan innan djupare sprickor framträder, kan vara att dörrar och fönster börjar kärva.

Orsaker

Det finns flera anledningar till att sprickor uppstår i huset, vissa mer allvarliga än andra. Den vanligaste orsaken till stora sprickor på huset föreligger i jorden under markytan. Jorden har helt enkelt börjat tryckas ihop, vilket leder till ostabila markförhållanden. Det är mycket allvarligt och du bör kontakta en geotekniker som kan utföra en undersökning av marken och ge förslag på åtgärder.

En annan anledning till sprickor kan bero på överflödigt vatten, till exempel efter flera dagars ihållande regnoväder. Det kan leda till att det hamnar stillastående vatten som absorberas av marken under huset. När vädret blir torrare kommer det här vattnet så småningom att torka ut och marken blir då torr igen. När det sker kan marken förändra sig och göra att husets fundament förskjuts.

Går det att laga små sprickor i husgrunden?

Ytliga och små sprickor i huset beror ofta på temperaturväxlingar. Eftersom vi i Sverige mestadels bygger hus av trä, som ett är levande och organiskt material, rör sig husen naturligt. När det är varmt sväller träets fibrer, det kan resultera i att dörrar och fönster blir tröga att öppna. När det blir kallt krymper fibrerna och springor och drag kan bli ett resultat.

Mät sprickor – vidta åtgärder

Innan du drabbas av panik bör du undersöka och identifiera sprickorna du upptäckt. Ställ dig följande frågor:

 • Är sprickan större än 5 millimeter bred?
 • Är sprickan taggig eller har ett sicksackmönster?
 • Går sprickan ut från ett fönster eller en dörr?
 • Är sprickan inomhus eller utomhus?
 • Lutar golvet?

Om svaret är ”ja” på några av frågorna kan sprickorna indikera på strukturella skador samt problem med markförhållandena. Du bör därför kontakta en sakkunnig, exempelvis en sättningsexpert eller geotekniker. Om det gäller säsongsförskjutningar (sprickor som uppstår i samband med att träet rör sig) är problemet inte särskilt allvarligt, men bör ändå åtgärdas eftersom sprickor och springor kan leda till drag och värmeförluster.

Skulle det visa sig att marken är ostabil behöver du inte bli förtvivlad, det finns många fungerande lösningar, till exempel kan man utföra en geopolymerinjektering.

Laga små sprickor i husgrund

Om du upptäckt ytliga och mindre sprickor i husgrundens puts är det viktigt att du åtgärdar dem så snart som möjligt eftersom fukt annars kan leta sig in där. Fukt som inte tränger in särskilt djupt kan ändå orsaka problem eftersom det kan orsaka frostsprängning. Innan du lagar sprickor i husgrunden är det viktigt att du kontrollerar att de inte är orsakade av sättningar i marken, kontakta en fackman som kan hjälpa dig se om det är sättningssprickor.

Laga sprickor i husgrunden – steg för steg

 1. Undersök husgrunden. Gå runt hela sockeln och slå försiktigt med en murhammare.
 2. Knacka bort puts. Löst sittande och flagnande puts knackar du enklast bort med den spetsiga sidan av hammaren.
 3. Borsta med rotborste. Runt sprickorna är det bra att borsta rent med en rotborste, då får du bort damm och lösa bruksrester.
 4. Rengör området. Se till att det inte sitter några lösa partiklar runt sprickorna som ska lagas.
 5. Förvattna. Doppa en tjock pensel i vatten och skvätt på vatten på området som ska lagas. Det skapar bättre vidhäftningsförmåga.
 6. Reparera större skador. Om större partier murbruk lossnat lagar du det genom att tunngrunda. Slå på den lösa vällingen med murslev. Låt torka några timmar.
 7. Applicera lagningsbruk. Använd sedan en mindre mur- eller putsslev och lägg på lagningsbruk.
 8. Använd rätskiva. Skapa en jämn yta genom att dra en rätskiva över lagningen.
Hitta en expert som kan laga eller undersöka sprickor

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Det kan bero på temperaturväxlingar som får bakomliggande träkonstruktioner att röra sig. Men det kan också bero på sättningar i husgrunden.

Kontrollera först vad sprickorna beror på. Handlar det om att marken under huset har satt sig måste det åtgärdas innan det blir ännu värre. Gäller det en spricka i en putsad fasad kan du knacka försiktigt på området, om putsen lossnar beror sprickan förmodligen på att putsen är gammal och lös – då är det bara att reparera.

I de flesta fall beror sättningar i marken på att förhållandena i jorden förändrats, exempelvis komprimerats under husets tyngd.

Relaterade artiklar