Isodrän – vad är det?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Isodrän är ett isoler- och dräneringsmaterial som ofta används till platta på mark. Materialet köps vanligtvis i skivor som enkelt läggs ut under husgrunden. Skivorna är fuktskyddade och bevarar värmen i byggnadsmaterialet, vilket säkerställer en torr och säker konstruktion. Här går vi igenom vad isodrän är och hur det används.

Funktioner

Isodränskivor är tillverkade av små cellplastkulor som sitter fastlimmade i varandra med asfaltslim. Det gör isodrän mycket värmebevarande samtidigt som skivornas vikt är låg. Det är alltså enkelt att arbeta med isodrän. Standardskivorna har en isodräntjocklek på 65 – 100 millimeter och har olika egenskaper beroende på typ av isodrän. Förutom skivor kan du även köpa isodrän som filterdukar. De används till dränering.

Något som gör isodränskivor praktiska är att de både har isolerande och kapillärbrytande egenskaper, med andra ord skivorna suger inte upp någon fukt utan transporterar det vidare ner i marken. Isodränets isolerande egenskaper gör att husets yttre skal hålls varmare än temperaturen utomhus. Vid nybyggnationer använder man ofta isodrän för platta på mark. Man lägger då ut plattorna under betongsulan. Det fungerar även bra att använda isodrän för krypgrund eftersom isolermaterialet möjliggör uttorkning av material både uppåt och nedåt (mot marken). En sammanfattning av isodränets egenskaper:

 • Dränerande
 • Uttorkande
 • Värmeisolerande
 • Kapillärbrytande

Platon, pordrän eller isodrän?

Det kan vara svårt att välja isolermaterial till huset, det finns flera varianter som alla tycks ha lika bra egenskaper. Både pordrän och isodrän är tillverkade av små cellkulor sammanhållna av något slags lim. De har bägge isolerande och fuktsäkra egenskaper. Pordrän är lite billigare än isodrän (pordrän kostar cirka 165 – 210 kronor/m2 och isodrän kostar cirka 220 kronor/m2).

Det finns ytterligare ett alternativ till dränering – platon. Platonmattor är ett slags dräneringsskiva som används vid dränering. Platon har inte isolerande egenskaper och måste därför alltid kombineras med exempelvis cellplast. Kostnaden för platonmattor är lägre än för isodrän och pordrän och kostar cirka 50 kronor/m2. Hur väljer du då rätt till ditt hus?

Huruvida du ska välja platon, isodrän eller pordrän beror dels på behov, dels på budget. Om du bor på en plats där det inte är särskilt mycket fuktighet samt om du inte har något behov av värme i källaren, kan det vara bättre att välja platonmatta med cellplast. Behöver du däremot mer isolerande egenskaper är isodrän eller pordrän ett bättre alternativ eftersom skivorna både är fuktsäkra och isolerande.

Dränera med isodrän

Isodrän är ett bra material för dränering av husgrunden. Det är viktigt att dräneringen utförs på korrekt sätt eftersom den hjälper till att avleda vatten och förhindrar att vatten blir stående intill husgrunden. I korthet är det bra att tänka på följande:

 • Markens lutning. Den ska luta minst 1:20 (5 %) de tre första metrarna från huset.
 • Dränerande material. Det ska finnas minst 100 millimeter dränerande skikt intill husets yttervägg och under huset. Dränerande material är bland annat singel, makadam eller grus (5 % av gruset ska vara mindre än 2 millimeter).
 • Dräneringsledningar. Dräneringsrör läggs ut intill och bort från huset, de ska ha en diameter på minst 70 millimeter och ha en lutning på 1:200 (en meter på en sträcka på 200 meter).

När du ska dränera med isodrän lägger du ut skivor under husgrunden (det görs innan gjutning) samt intill husets grundsockel.

Isodrän monteringsanvisning för källargrund

Det är enkelt att montera isodrän eftersom skivan både är dränerande, fuktsäker och isolerande.

 1. Schaktning. Det första steget är att schakta ner längst ytterväggen cirka 15 centimeter under grundsulans underkant.
 2. Förbehandling. Ofta sitter det gammal asfalt på ytterväggen, den måste blästras bort annars kommer fukten inte torka ut. Utstickande grundsulor måste fyllas på med bruk så att de får en lutning från huset.
 3. Montering. Börja med att isolera med isodränskivor på grundsulan, cirka 200 millimeter är lagom. Montera skivorna med isolerhållare (långa spjälor som trycks in i skivorna). En plastmatta ska läggas ut över den utstickande grundsulan, den skyddar mot fukt som kommer ovanifrån. Fortsätt att montera isodränskivor på väggen och håll de på plats med isolerhållare. När marken sedan återfylls kommer jorden hålla skivorna på plats.
 4. Dränering. Nu är det dags att lägga ut ett dräneringsrör längst ner i schakthålet. Röret ska kringfyllas med makadam. När alla isolerskivor är monterade ska de täckas in med en filterduk. Den förhindrar att grus och jord tränger in i skivorna. Filterduken ska även placeras på marken ovanpå dräneringsröret. Annars riskerar jord att tränga in i rörets perforeringar vilket gör att det sätter igen.
 5. Återfyllnad. Det sista steget är att återfylla schaktutrymmet med jord.

Vanliga frågor och svar

Det är ett isoler- och dräneringsmaterial bestående av cellkulor hoplimmade med asfaltslim.

Cellkulor sammanhållna av asfaltslim.

Det är en isolerings- och dräneringsskiva som man monterar på ytterväggens utsida.

Relaterade artiklar