Huskoll – checklista inför våren

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Efter en lång vinter är det mycket som behöver kontrolleras med huset när det blir vår. Det finns alltid en risk att något frusit sönder under vintermånaderna. Gå igenom vår checklista så att du inte glömmer något.

Taket och vinden

Ta för vana att kontrollera taket minst en gång per år. Taket, tillsammans med väggar och fönster, är husets skydd mot regn, kyla, vind och värme. Med tiden slits ytskikten ut och behöver repareras eller bytas ut. Om du har koll på när taket lades vet du ungefär när det börjar bli dags för ny takbeklädnad. Vanligtvis håller tak i minst 30 – 40 år, ibland kortare och ibland längre beroende på taktyp och miljö. Men taket består av fler saker än endast takpannor. När du gör din årliga kontroll av taket bör du även kontrollera:

 • Underlagspapp. När du kontrollerar takets beklädnad är det bra att lyfta undan en takpanna (om du har en sådan beklädnad som möjliggör det) för att inspektera underlagspappen. Om allt ser bra ut och läkt och papp är torra och hela, är det bara att lägga tillbaka takpannan.
 • Pannor. Om du har tegel- eller betongpannor kan du ganska snabbt se tecken på att det är dags att byta ut dem. Det tydligaste tecknet är att takpannorna har hamnat snett, spruckit eller börjat vittra sönder. Har pannorna vittrat sönder upptäcker du det genom att det ligger smågrus i hängrännorna.
 • Ränndalar. Kontrollera att inga skador uppstått.
 • Plåtdetaljer. Kontrollera att inga plåtdetaljer på taket är rostiga eller skadade.
 • Hängrännor. Hängrännorna behöver också kontrolleras. Ofta räcker det med att rensa ur dem från löv och skräp så att vattnet kan rinna fritt. Om du upptäcker hål eller slitage behöver de repareras eller bytas ut.
 • Skorsten. Om skorstenen inte används särskilt ofta är det inte helt ovanligt att fåglar börjar bygga bo där. Det kan vara bra att sätta upp ett galler för att förhindra att skorstenen blir ett fågelbo.

Om taket har fått påväxt av mossa är det viktigt att ta itu med det innan problemet förvärras. Mosspåväxt kan nämligen orsaka fuktskador i taket. Mossa och alger innebär problem eftersom de håller mycket vätska. Under vintern finns risk för frostsprängning på tegelpannor av den anledningen. Det finns bra medel mot mossa och alger.

Fasaden

När våren kommer är det hög tid att se över fasaden. Förutom själva beklädnaden bör även fönster och dörrar kontrolleras. Om det uppstått fuktskador i väggarna upptäcker du det genom att känna på träet med en kniv. Verkar det mjukt är det risk att det uppstått röta i träet. Andra tecken kan vara missfärgningar, sprickor eller strukturförändringar. När du kontrollerar dörrar och fönster ska du kontrollera följande saker extra noggrant:

 • Tätningslister. Om fönster eller dörrar drar kan det bero på att tätningslisterna behöver bytas. Kontrollera att de är hela och elastiska. Om de verkar torra och spruckna är det dags att byta ut dem.
 • Fönsterbågar. Kontrollera att träet runt fönstren inte är murket genom att känna med en kniv i träet. Är det mjukt är det ett tecken på att det är dags att byta.
 • Målning.Senvåren och sommaren är en bra tid att måla om fasaden om det är dags för det. Vädret ska helst vara torrt och lagom varmt (runt 10 – 25 grader).
Våren är en bra tid att tvätta fasaden.

Grunden

Husgrunden bör också kontrolleras för att säkerställa att ingen fukt tagit sig in. Grunden kan kontrolleras från både ut- och insida. Om fuktskador uppstått i krypgrunden upptäcker du det enklast genom att:

 • Det finns en avvikande och säregen doft.
 • Det finns synlig mögelpåväxt på väggarna.
 • Det uppmäts en för hög fuktmängd (du kan kontrollera med en fuktmätare).
 • Putsen har börjat släppa.
 • Tapeten har bubblor.

Ventilation

Ventilationssystemet är husets sätt att andas. Kontrollera att husets ventiler är öppna och rengjorda från damm och smuts. Det är viktigt att luften kan cirkulera ordentligt, annars ökar risken för fukt och mögel inomhus. Det kan även vara bra att passa på att rengöra imkanalen i fläkten i köket. Det bör göras vart 3 – 6 år. Om imkanalen är smutsig och igensatt av fett och avlagringar utgör fläkten en större brandrisk.

Det är viktigt att rengöra imkanalen i köket.

Vanliga frågor och svar

Efter vintern finns det risk att vissa saker har gått sönder. Det är viktigt att kontrollera både taket, husgrunden, fönster och dörrar och ventilationen inomhus.

Vanligtvis behöver fasaden målas vart tionde till vart femtonde år. Men ibland kan det räcka att endast utföra en noggrann fasadtvätt för att få bort eventuell algpåväxt.

Genom att utföra en årlig kontroll av takpannor och läkt, kan du snabbt upptäcka eventuella skador. Om takpannorna börjat vittra sönder (du märker det genom att det ligger smågrus i hängrännorna) eller om de spruckit, finns anledning till att överväga ett takbyte. När du lyfter bort en eller ett par takpannor är det bra att kontrollera hur takpapp och läkt ser ut.