Hitta Byggföretag

Sök bland över 70 000 svenska byggföretag / byggfirmor i vår databas. Företag verksamma inom bygg, måleri, vvs mm. Gå igenom omdömen, hitta rätt företag och begär en offert för ditt projekt. Allt är självklart kostnadsfritt och ej bindande.

Så här fungerar BYGG.se

Sök bland över 70 000 företag

Vår databas innehåller över 70 000 svenska byggföretag som är verksamma inom bygg, måleri, vvs mm.

Gå igenom omdömen

Innan du kontaktar ett byggföretag är det viktigt att kontrollera omdömen och tidigare slutförda projekt.

Begär kostnadsfri offert

Det sista steget när man väljer byggföretag är att begära pris på uppdraget, vilket är helt gratis och utan förpliktelser genom BYGG.se

Orter

   Hitta rätt byggföretag och hantverkare

   Planerar du att bygga ett helt nytt hem? Det är antagligen den största investeringen du kommer göra i livet. Eller ska du kanske bygga ut eller renovera ditt nuvarande hus eller landställe? Vad du än planerar krävs att du hittar rätt byggföretag för ditt projekt.

   Att designa ditt nya eller nygamla hem, välja material, layout och sen se dina idéer komma till liv borde vara en spännande upplevelse. Att välja rätt byggföretag och hantverkare är helt avgörande för din upplevelse av att bygga hus eller renovera. Med rätt hantverkare blir det äventyr, med fel hantverkare kan det istället bli en både smärtsam och dyr upplevelse. Allt för ofta ger sig nya och oerfarna husägare in i samarbeten med byggföretag utan att kontrollera byggföretagets referenser eller utan att ställa rätt frågor och få nödvändiga svar och garantier.

   När du bygger hus eller renoverar kommer byggföretaget du väljer vara vid din sida genom hela projektet. Att ni förstår varandra, har en tydlig överenskommelse om vad som ska göras och vad som ingår i priset, samt att kommunikationen fungerar mellan er, är av högsta vikt för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. Se därför till att ta reda på så mycket information om byggföretaget eller hantverkaren du funderar över att anlita innan ni påbörjar ert samarbete.

   Tänk efter före

   För att kunna avgöra vilket byggföretag eller vilken hantverkare som passar dig bör du boka in möte och få offerter från minst tre olika byggföretag eller hantverkare inom samma område. Först då kan du börja jämföra vad de olika företagen kan erbjuda dig.

   Syftet med att möta företagen bör vara att ta reda på:

   • Vilket byggföretag är mest lämpligt för just mitt projekt?
   • Vilka alternativ finns på marknaden och hur passar de mig?
   • Hur kommer bygget gå till och hur kommer det påverka mig?
   • Vad kommer det att kosta och exakt vad får jag för pengarna?

   Innan du möter byggföretag eller hantverkare bör du även ha en tydlig bild av vad det är du vill åstadkomma med ditt bygge eller din renovering. Du kanske vet vad det är du vill ha men tänk även över exakt varför du vill ha det så, detta kommer göra att byggföretaget eller hantverkaren kan få en tydligare bild av dina förväntningar och behov, och det gör även att du kan få rekommendationer som du inte tänkt på när det kommer till sätt att lösa det du vill åstadkomma på smidigast sätt.

   Ska du till exempel bygga ut huset och skapa två nya rum bör du berätta för byggföretaget om detta är på grund av en växande familj, tonåringar som behöver mer utrymme, ett eget kontor hemma eller endast ett sätt att få mer svängrum i köket och plats för stora middagar? Fråga byggföretaget eller hantverkaren hur de bäst skulle lösa situationen och varför. Ta tillvara på de råd du får även om det presenteras lösningar du själv aldrig tänkt på.

   Ställ rätt frågor

   De följande frågorna kan hjälpa dig hitta rätt i djungeln av alla byggföretag och hantverkare, samt hjälpa dig hitta det företag som passar just bäst för dina behov.

   Det första du behöver ta reda på när du ska anlita ett byggföretag eller en hantverkare är om de har kunskapen och erfarenheten för att ta på sig det projekt du har i åtanke. Detta är särskilt viktigt om du planerar att bygga på en plats med komplicerad grund eller om själva designen kräver extra avancerade byggnadskunskaper. Ta reda på vilka kunskaper byggföretaget besitter genom att fråga, titta på tidigare genomförda projekt, och be om exempel på hur liknande lösningar genomförts som även kan appliceras för din specifika situation.

   Ska du till exempel renovera kök eller badrum kommer du med säkerhet behöva anlita en elektriker samt en rörmokare. För att vara på den säkra sidan bör du alltid fråga hantverkaren om denne är certifierad, behörig eller auktoriserad. Be även om att få se intyg på detta.

   Planerar du ett supermodernt minimalistiskt hem med industriella inslag eller en mysig stuga på landet? En erfaren byggfirma eller hantverkare bör kunna arbeta med den design och stil du vill ha hemmet i. De bör även kunna råda dig i hur du bäst inkluderar element i hemmet för att det bäst ska passa den stil du vill bygga i.

   Många byggfirmor eller hantverkare har specialiserat sig inom just en särskild stil eller sorts hem, därför är det klokt att leta efter en byggfirma som kan bygga exakt i den stil eller efter den plan du har föreställt dig. Är du inte säker på vilken stil du önskar ännu bör byggfirman även kunna råda dig och ge dig förslag angående detta.

   Många byggföretag och hantverkare du hittar på BYGG.se har en portfolio med bilder av tidigare genomförda byggprojekt. På detta sätt kan du snabbt se om stilen passar dig. Väljer du ett nyckelfärdigt hus från en husleverantör enligt standardmodell kan du spara en hel del tid och ibland även pengar, medan ett hus där det mesta är specialdesignat efter dina önskemål kan ta längre tid att bygga, och kostar vanligtvis mer.

   Förutom att titta på bilder av byggföretaget eller hantverkarens tidigare genomförda projekt, bör du även be om referenser och om möjligt besöka hus som byggföretaget konstruerat. Vissa tidigare kunder är förhoppningsvis redo att dela sina erfarenheter av byggföretaget eller hantverkaren.

   När du kontaktar en referens eller tidigare kund som använt sig av byggföretaget eller hantverkaren kan du fråga följande:

   • Höll hantverkaren eller företaget den angivna budgeten eller blev slutpriset av någon anledning högre? I sådana fall, varför blev priset högre?
   • Var byggföretaget eller hantverkaren lätt att nå när ni hade frågor?
   • Höll byggföretaget eller hantverkaren den angivna tidsramen eller tog projektet längre tid än beräknat? Om förseningar skedde, vem ansvarade för dessa och vilken kompensation erbjöds?
   • Gick något fel under projektet eller hade ni någonsin olika åsikter, och hur hanterade byggföretaget eller hantverkaren detta?
   • Hur sköttes utrymmet omkring bygget eller renoveringen? Skyddades utrymmet av byggföretaget eller hantverkaren innan bygget satte igång? Städades utrymmet efteråt?

   Är byggföretaget stort men kan inte erbjuda några referenser eller tidigare kunder att kontakta bör du fundera över varför de inte är villiga att ge dig den informationen.

   Har företaget eller hantverkaren du vill anlita ansvarsförsäkring och allriskförsäkring? Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på mer om vad som gäller när man renoverar eller bygger om fritidshus eller villa.

   Fråga byggfirman eller hantverkaren om de redan jobbar i ditt område. Om de inte gör det, planerar de då vid ett samarbete att anlita tillfällig personal som de tidigare inte arbetat med? Detta kan innebära en risk för dig som kund, då kvaliteten kan hålla lägre standard än om de fast anställda på företaget genomför arbetet.

   Förutom att vara en stor investering kan det kräva mycket engagemang och energi att bygga nytt eller genomföra en stor renovering. Därför är det viktigt att undersöka din potentiella byggfirmas referenser, popularitet och erfarenhet.

   Fråga byggfirman eller hantverkaren hur många projekt de för närvarande är involverade i, eller hur många de varit involverade i under det senaste halvåret. Detta ger dig en uppfattning om firmans storlek eller hantverkarens popularitet. Att en byggfirma har många projekt betyder dock inte alltid att de håller hög kvalitet. Undersök hur de genomför sina många projekt; anställer de många olika underleverantörer eller har samarbeten med tillfällig personal? Leta efter en byggfirma där du vet exakt vilka som kommer bygga eller renovera ditt hem, att dessa personer varit anställda hos firman under lång tid, och att de är erfarna med många projekt bakom sig men utan att vara så överarbetade och stressade att de knappt har tid för ditt projekt. Att de har kapacitet och tid för dig, dina frågor och orosmoment som kan uppstå är mycket viktigt för din sinnesro.

   Det är alltid viktigt att ha rätt dokument påskrivna för att skydda sig mot det som kan uppstå om byggfirman går i konkurs under ett pågående bygge eller renovering. Det är även bra att veta om det finns finansiella problem hos byggfirman för närvarande då detta i värsta fall skulle kunna leda till stora och kostsamma förseningar i ditt bygge. Kontrollera detta med Kronofogden.

   Precis lika viktigt som byggföretagets erfarenhet är dess förmåga att kommunicera med dig som kund och dess trovärdighet. Om du inte känner dig bekväm vid första samtalet med byggföretaget eller hantverkaren bör du inte anlita dem.

   Att bygga nytt hus kan vara bland det mest stressande upplevelserna i livet, det kan i synnerhet bli svårt när projektet inte fortlöper som planerat och detta kan sätta press på personliga relationer eller en hel familj. Att du vet exakt hur du når byggföretaget eller hantverkaren du anlitar är mycket viktigt då små problem lätt kan förhindras från att bli stora katastrofer genom effektiv kommunikation.

   Fråga därför hur byggföretaget eller hantverkaren brukar kommunicera med sina kunder.

   Under planeringen av projektet eller under själva bygget kommer det finnas många frågor du vill ha svar på och många beslut som ska fattas, ibland på platsen för bygget. Att det existerar en öppen kommunikation och möjligheter att träffa byggföretag och hantverkare kommer underlätta hela processen. Brukar byggföretaget planera möten på byggets plats, där du har möjlighet att få en genomgång av hur arbetet fortskrider? Kommer de söka dig för rekommendationer samt ge dig råd då det uppstår problem på plats? Fråga annars byggföretaget eller hantverkaren hur du kommer att hållas informerad under projektets gång.

   Fråga också om byggföretaget eller hantverkaren har ett system där överenskommelser skrivs ner för att undvika missförstånd och framtida dispyter om vad som bestämts eller ej?

   Fråga byggfirman eller hantverkaren du funderar över att anställa hur länge de varit registrerade och arbetat under samma namn. Har företaget en oklar eller på något sätt instabil bakgrund finns anledning att vara extra vaksam. Satsa helst på firmor som varit aktiva på marknaden under samma namn i minst fyra år. Väljer du ett nystartat företag innebär det en viss extra osäkerhet och det bör därför även reflekteras i priset.

   Undersök prisförslag och i synnerhet vad som ingår i priset. Har du kontaktat ett byggföretag som ska konstruera ditt nya hus får du ofta ett standardiserat prisförslag som inte säkert inkluderar dina specifika önskemål eller materialval. Undersök därför alltid kostnaden för detta innan du bestämmer dig för vilket byggföretag du ska anlita och låt inte endast priset vara den avgörande faktorn.

   Det är viktigt att veta exakt vad som ingår i priset som angetts i offerten från byggföretaget för att du ska kunna räkna vad din totalkostnad kommer hamna på, samt för att på ett korrekt sätt kunna jämföra de olika prisförslag du får. Du bör förfråga prisförslag från minst tre olika byggföretag eller hantverkare för jobbet du önskar utfört.

   Kontrollera till exempel om det ingår förberedelser (om nödvändigt) som till exempel skydd av fasad eller byggställningar, själva materialet som kommer att användas och alla redskap eller maskiner som behöver användas för att genomföra arbetet, och bortförsel av jord eller sopor som produceras vid bygget.

   Det är mycket viktigt att du till fullo förstått överenskommelsen innan du skriver på papper. Ta helst hjälp av en extern sakkunnig som kan råda dig i frågan innan du anlitar ett byggföretag för att bygga ditt nya hus.

   Det är inte nödvändigtvis uteslutet att anlita ett byggföretag eller en hantverkare som fått klagomål eller hamnat i dispyter med kunder, så länge de inte finns på svarta listan, där hantverkare som inte följer allmänna reklamationsnämndens beslut vid tvister hamnar. Faktum är att det är ganska vanligt att situationer uppstår som måste lösas mellan parterna på smidigast sätt. Detta är även anledningen till att ha så mycket som möjligt nedskrivet och alla överenskommelser och förändringar på papper. Företag som varit aktiva under en längre tid har ofta fått klagomål av tidigare kunder och det som egentligen är viktigast är att se hur företaget agerat i dessa situationer.

   Det är viktigt att du väljer en hantverkare som har mycket erfarenhet och som arbetat aktivt inom sitt område under det senaste året, detta för att hålla sig informerad om nya tekniker och trender inom området. Ju mer specifik hantverkarens kunskap är, ju mer sannolikt är det att denne kommer kunna lösa problem som kan uppstå på bästa sätt, samt att slutresultatet blir det bästa. Du kan i slutändan spara både tid och pengar genom att anlita rätt hantverkare från början, trots att det kanske kostar lite mer.

   Vissa hantverkare jobbar i samma material, till exempel i trä, men kan ha mycket olika inriktningar och sätt att arbeta. Det kan kanske vara lockande att anlita en och samma person för att lägga golv och installera fönsterramar i ditt nya hem, men detta kan leda till problem på sikt. Är hantverkaren inte en erfaren golvläggare kanske denne lägger golvet utan att ta materialets tendens att svälla i beaktning, vilket kan göra att man får ett knarrande golv eller till och med sprickor och skador i golvet som kan bli dyrt att renovera. En hantverkare som inte är specialiserad när det kommer till installation av fönster kan resultera i att huset inte blir lika väl isolerat och kan på sikt öka värmekostnaderna i huset.

   En specialiserad hantverkare just för det jobb du behöver utfört kan alltså kosta lite mer initialt, men löna sig i längden. Vilka andra professionella

   Om man till exempel letar efter en hantverkare för en köksrenovering vet man från början att man så småningom även kommer att behöva anlita en elektriker. Då finns det anledning att fråga hantverkaren du tänker anlita eller redan har anlitat om dennes rekommendationer. Om denne har arbetat tillsammans med en elektriker under många år kan det göra att projektet flyter på smidigare och snabbare. Du får även en extra säkerhet genom att få hantverkare vill blanda in en hantverkare som gör ett undermåligt jobb på sin egen arbetsplats.

   Om du planerar att bygga nytt hus eller har ett annat större projekt i hemmet där du kommer behöva prisförslag för material som kommer användas, se då till att få se och känna på materialet innan du bestämmer dig. Ett golv av ek kan betyda nästan vad som helst när det kommer till ton, tjocklek, kvalitet, samt hur det är behandlat.

   Ofta kan byggföretag och hantverkare köpa in material till ett lägre pris en privatpersonen, varför det är klokt att lyssna på rekommendationer du får, i synnerhet när det kommer till material som används vid själva konstruktionen. Sedan, när det kommer till material som syns, som till exempel kranar i badrum, köksluckor, stänkskydd eller liknande, då kan man låta smaken styra.

   Detta kan verka trivialt, men en arg granne kan ställa till förseningar eller ibland till och med sätta stopp för ett byggprojekt. Det kan vara en bra idé att fråga företaget du tänker anlita om de kan ta hänsyn till de närmast boende grannarna genom att sätta upp skydd om nödvändigt, eller begränsa tiderna när de genomför de mest ljudliga delarna av bygget så att grannfriden besparas.

   En färdigställandeförsäkring är alltid en god idé att teckna, då detta skyddar mot byggföretag eller hantverkare som bryter tidsramen grovt. Denna sorts försäkring kan underlätta när du behöver häva ett avtal med ett företag som inte håller tidsramen och anlita någon annan för att göra klart bygget eller renoveringen. Trots att företaget verkar mycket seriöst och har bra referenser är det alltid klokt att ändå teckna denna sorts försäkring då den även skyddar mot händelser som kan vara svåra att förutse, som till exempel konkurser.

   Det är en bra idé att i den skriftliga överenskommelsen även nämna hur tilläggsarbeten, ändringar eller annat oväntat som kan ofta uppstår och skapar förseningar i tidsplanen ska hanteras på bästa sätt, samt hur detta påverkar priset. Det är rekommenderat att man skriver ett nytt avtal eller ett tillägg i det redan överenskomna avtalet där tidsplanen samt priset justeras, när ändringar sker.