pool

Pooler

En egen pool är något många drömmer om. Här får du lära dig mer om pooltyper, material och egenskaper samt hur du rengör poolen och vilka kemikalier du ska använda. Njut av svalkande dopp under varma sommardagar och varför inte använda poolen som ett träningsredskap.

Rengöring

Vattnet i poolen återanvänds och det är väldigt sällan man behöver byta ut vattnet. Men för att vattenmiljön ska vara ren och fräsch krävs regelbunden och noggrann rengöring. Här kan du lära dig om vilka kemikalier som används i poolen, hur du städar rent på bästa sätt och andra tips!

Regler & föreskrifter

Visste du att det finns regler och krav på att ha en säkerhetsanordning runt poolen om den är djupare än 20 centimeter? Lär dig mer om vad som gäller för poolägare.

Vanliga frågor och svar

Hur mycket vatten kan avdunsta i poolen per dygn? Vilket pH-värde ska vattnet ha? Och vad ska jag tänka på när jag väljer poolform? Ta del av de vanligaste frågorna och svaren!

Tre steg

Det finns många typer av pooler att välja bland och innan du bestämmer dig vilken du vill ha, behöver du veta hur du ska använda poolen. Andra faktorer som styr valet av pooltyp är kostnad och markförhållandena. Att skaffa pool kan delas upp i tre steg:

  1. Planering och förberedelse
  2. Poolbygget
  3. Installation, underhåll och drift

Steg 1 – planering och förberedelse

Pooltyp – material

I det första steget bör du gå igenom vilka olika poolmodeller och material som intresserar dig. De vanligaste pooltyperna är: glasfiberpool, gjuten betongpool, stålpool och träpool. Vilken budget du har påverkar valet av material eftersom en gjuten betongpool exempelvis är dyrare än en glasfiberpool. Något annat som också påverkar kostnaden är själva formen. En rektangulär pool är den vanligaste modellen och den kostar vanligtvis mindre än en åttaformad eller rund pool i samma storlek. Fördelen med en rektangulär pool är att du kan simma längder och att samtliga poolöverdrag fungerar till den formen (du behöver alltså inte måttbeställa överdraget).

Vissa poolstommar klarar inte vattentrycket och kan därför inte vara fristående utan måste grävas ner. Tomtens utseende påverkar också vilken poolstomme som kan användas. Om det ligger grunt berg på tomten kan det bli svårt med grävning, om du inte väljer att spränga, vilket ökar kostnaderna.

Ovan mark eller nedgrävd

Ett annat beslut som måste tas är om poolen ska stå ovan mark eller vara nedgrävd. Att gräva ner poolen kostar mer än att låta den stå ovan mark, men samtidigt ger det ofta ett lyxigare intryck samtidigt som poolen lättare smälter in i omgivningarna. Det blir även lättare att kliva ner i poolen om den är nedgrävd. En ovanmarkspool kostar mindre och det går att bygga in poolen så att den ser ut att vara nedgrävd, till exempel genom att bygga in den i en altan.

Storlek

En standardpool brukar vara från 3 x 6 meter upp till 5 x 10 meter med ett standarddjup på 1,5 meter. 4 x 8 meter är ett bra poolmått om du vill kunna bada tillsammans med andra utan att det känns trångt.

Kostnad

Kostnad påverkar så klart vilken typ av pool du väljer. Men även bygget, driften och underhållet måste tas med i beräkningen. En stor pool är inte bara dyrare att köpa, den är också dyrare i drift. Det kan även vara lockande att välja en av de billigare poolstommarna, men kom ihåg att de är sämre isolerade och det ofta krävs mer isolering eller högre driftkostnader om du väljer en sådan än om du väljer en mer välisolerad poolstomme. Om du ser poolbygget som en investering bör du tänka långsiktigt. En gjuten betongpool har till exempel betydligt längre livslängd än en träpool.

Ett riktmärke när du räknar på kostnaden är 150 000 kronor, då ingår endast poolmaterialet som poolens stomme och tillbehör. Väljer du en glasfiberpool med måtten 4 x 8 meter och med enbart standardval för pump, filter och belysning kan priset uppgå till närmare 250 000 kronor. Då är inte arbetskostnaden inräknad. Är du händig och kan ta dig an arbetet på egen hand kan du spara mycket pengar. Många pooler säljs dessutom som lättmonterade byggsatser. Dock kan grävarbetet vara en aning utmanande (om du ska ha en nedgrävd pool). Oftast behöver du hyra grävmaskin och veta hur du manövrerar den.

I förberedelsefasen ska du även bestämma var poolen ska stå. Ställer du poolen i närheten av träd och buskar kommer vattnet snabbt att bli smutsigt av fallande löv, kvistar och insekter. Tänk även på hur solen vandrar över tomten under en dag. Du vill förmodligen ha så mycket sol som möjligt när du badar.

Steg 2 – poolbygget

Mät ut för poolen

Det första steget i poolbygget är grävarbetet (om poolen ska vara nedgrävd). Kom ihåg att kontrollera att det inte ligger några el-, vatten- eller bredbandsledningar där du ska gräva. Mät sedan ut var poolen ska stå med exakta mått. Du kan använda pinnar som du slår ner i hörnen och sedan dra ett snöre emellan. Då får du en bra uppfattning om poolens storlek. Grävningen är ett viktigt moment som måste bli rätt, annars kommer poolen inte passa som det är tänkt. Kontrollera måttangivelserna hos din poolleverantör, de vet hur mycket extra som behöver grävas ut för poolen.

Grävarbete

Grävarbetet kan du göra själv, men du behöver hyra en mindre grävmaskin. Om du inte är intresserad av att lära dig köra en sådan är det bättre att anlita en professionell grävmaskinist som hjälper dig med grävningen.

Grundplatta

När poolhålet är utgrävt är det dags att förbereda själva plattan där poolen ska stå. Bottenplattan kan byggas på olika sätt, men det mest hållbara och formstabila är att gjuta en betongplatta. En pool fylld med vatten väger många ton, så det är viktigt att grunden till poolen klarar av vikten. Innan plattan kan gjutas ska dränering läggas för att undvika problem med vatten.

Poolleverans

När grundarbetet är färdigt är det dags att få poolen på plats. Poolleverantören kan informera om vilket tillvägagångssätt som passar bäst för just deras poolstomme. Vissa pooler levereras i ett stycke, vilket är vanligt för exempelvis glasfiberpooler. Andra varianter byggs ihop i flera delar. När poolen väl är placerad i det utgrävda hålet ska rördragning göras. Utvattnet från poolen ska gå genom filtret, sedan vidare till värmepumpen och därefter tillbaka till poolen. För att vattnet ska slippa ledas lång väg är det bra att försöka anlägga filter, poolpump och poolvärmepump i anslutning till varandra, gärna nära poolen. För det här momentet bör du anlita en behörig VVS-tekniker, annars finns risk att försäkringarna inte gäller.

Innan det lilla utrymmet runtom poolen fylls igen ska även poolbelysningen installeras. Anlita en behörig elektriker för det.

Återfyllning

Om poolen ska gjutas ska poolstommen nu fyllas i med betong. Det lilla området runtom poolen ska också fyllas igen. Vissa poolstommar ska återfyllas med jord samtidigt som de tappas upp med vatten i samma takt. Det beror på att vissa stommar inte klarar av den ensidiga belastningen från enbart jordpåfyllnad eller vatten.

Poolram

När poolen är på plats och hålet är igenfyllt ska en poolram byggas, den gör inte bara helhetsintrycket snyggare utan fungerar även som en fästpunkt för poolduken eller reglarna till altanen.

Liner

När du får en pool levererad får du endast själva skelettet, liner saknas. En liner är en gummiduk som ligger i polen och som ser till att vattnet hålls kvar. Innan du fäster linern är det viktigt att du putsat poolens väggar och golv ordentligt, annars finns det risk för fula veck i linern.

Steg 3 – installation, underhåll och drift

Poolpump och filter

Nu är poolen på plats och har den dessutom fått belysning och en snygg liner. Det som återstår är poolpump och filter. Det är bäst att rådgöra med poolleverantören om vilken lösning som är bäst för just din poolstomme och poolstorlek. Poolpumpen hjälper till att cirkulera vattnet i poolen och leda ut det till bräddavloppet och sedan vidare till poolens filter. Efter att vattnet filtrerats leds det genom uppvärmning och återinförs sedan till poolen.

Det finns olika typer av filter att välja bland men de har alla samma syfte: att hålla poolens vatten fräscht. Den vanligaste filtertypen är sandfilter, som fungerar som jordens naturliga reningssystem där vattnet leds genom markens grus- och sandlager för att renas.

Värmepump är ett nästan ett måste i Sverige eftersom temperaturen ofta är låg. Det finns flera olika typer av värmepumpar att välja bland. Vill du utnyttja solens värme finns det särskilda solvärmepumpar som kopplas in till det befintliga fjärrvärmesystemet. Den vanligaste värmepumpen är dock luft-vatten-värmepump.

Vattenpåfyllnad

När alla tillbehör är inkopplade är det äntligen dags att fylla på med vatten. Det kan ta flera dagar, beroende på poolens storlek. Det är viktigt att kontrollera med din kommun eller länsstyrelse eftersom det under vissa datum på året är förbjudet att fylla på vatten i pooler (om det råder vattenbrist).

När poolen är fylld med vatten ska poolsystemet startas. Uppvärmningen kan också ta flera dagar, beroende på mängden vatten.

Vanliga frågor och svar

Det beror på vilka behov och önskemål du har. Standardmåtten ligger mellan 3 x 6 meter och 5 x 10 meter.

Poolen bör inte stå intill träd eller buskar eftersom kvistar och nedfallna löv kan smutsa ner vattnet. Det är ofta bekvämt om poolen ligger i nära anslutning till huset så att man inte behöver gå så långt efter att man badat. Det är också önskvärt att poolen ligger i ett läge där det är mycket sol under dagen.

Vanligtvis krävs inget bygglov för pool, men om du ska ha ett pooltak till poolen kan andra krav förekomma. Det är bäst att kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun.

Stålpool, glasfiberpool, impregnerad träpool och gjuten betongpool.

En nedgrävd pool ger ofta ett mer exklusivt intryck, samtidigt som poolen smälter in bättre i omgivningarna. En ovanmarkspool är ofta enklare att anlägga själv samtidigt som den kostar mindre.