Friformspool

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

En pool med fria former är i stort sett en skräddarsydd pool. Den här poolformen är den dyraste eftersom allt måste specialbeställas. Formen har dock många fördelar. Poolen kan exempelvis följa trädgårdens naturliga former, svänga runt träd och buskar eller anpassas efter hur huset är utformat.

Obegränsade former

En friformspool kan enkelt anpassas till uteplatsen med valfria böjar, vinklar och former. Förutom att poolen kan få naturliga former och se ut som en stilla lagun i trädgården, kan den såklart även formas till att se ut som ett hjärta eller något annat. Idag finns det smarta byggnadsmaterial som underlättar tillverkningen av friformspooler, bland annat finns det en pooltyp som kallas Formpool och som tillverkas av svenskpatenterade joraplankor.

Joraplankor

Joraplankor tillverkas av HD polyeten och har både fuktbeständiga och åldersbeständiga egenskaper. Tidigare använde man ofta joraplankor som stöd vid terrasseringsarbeten. Fördelen med att använda joraplankor vid tillverkning av friformspooler är att plankorna kan ställas in mellan 0 och 18 graders vinkel. På så vis är det enkelt att skapa valfri form på poolen. En annan fördel är att plankorna skapar god isolering då de har en väggtjocklek på 60 millimeter.

Så här bygger man en pool med joraplankor från Formpool:

  1. Bottenmatta placeras. Bottenmattan placeras ut där poolen ska stå på tomten.
  2. Grävlinje markeras. Grävlinjen ritas ut cirka 40 centimeter utanför bottenmattan.
  3. Utgrävning sker. Gropen för poolen grävs ut och vid behov läggs en dräneringsslang ut.
  4. Dränerande material läggs ut. Singel läggs i botten av gropen för att skapa en jämn och vågrät yta.
  5. Bottenmallen placeras. Formpool levererar en bottenmall som läggs i botten av gropen och som förbereds innan montering. Bland annat ska inlopp, utlopp och belysning monteras.
  6. Väggarna monteras. Joraplankorna klickas enkelt in i varandra och byggs ihop. Planka efter planka skjuts ner i varandra tills poolens form är färdig.
  7. Stommen fixeras. När själva poolväggarna är monterade måste de stabiliseras, vilket görs med ett 20 centimeter tjockt lager sand eller stenmjöl. Det fylls både på in- och utsidan av poolväggen.
  8. Ovankanten justeras. Ovankanten av plankorna kan vara lite ojämna, antingen kan de knackas i nivå eller kapas för att bli helt raka.
  9. Väggen lodas. Poolväggen lodas nu och fixeras i formen, därefter packas botten med en vibreringsmaskin för att bli helt jämn.
  10. Bottenmattan läggs ut igen. Nu läggs mattan återigen ut i botten av poolen och rengörs om det behövs. Poolduken ska monteras och vikas över kanten samt fixeras. Sedan är det bara att fylla på med vatten. Samtidigt som vattnet fylls på i poolen ska utvändig återfyllnad göras och pump samt reningsverk anslutas.

Nackdelar med friformspooler

Den största nackdelen med att välja en skräddarsydd poolform är att det inte finns några standardval för liner, trappa och andra tillbehör. Det betyder att alla andra tillbehör också måste måttanpassas, vilket leder till högre kostnader. Bygget kan även ta längre tid eftersom alla material måste specialbeställas. Det finns dock många pooltillverkare som säljer olika typer av friformspooler.

Vanliga frågor och svar

Det är en pool vars form är skräddarsydd.

Friformspooler är praktiska eftersom de kan byggas i vilken form som helst. Kanske har du något träd på tomten du vill bevara? Då kan poolen istället formas så att den går runt trädet.

Eftersom friformspoolen är måttanpassad och skräddarsydd finns det inte några standardtillval till poolen. Det medför högre kostnader för alla tillbehör som liner, trappa och poolskydd.

Relaterade artiklar