Poolvärmepumpar

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Poolvärmepump är ett vanligt alternativ för uppvärmning av pool. Pumpen är lättinstallerad och är energieffektiv. Det finns olika typer av poolvärmepumpar. Här går vi igenom alternativen och gör ditt val enklare.

Faktorer att ta hänsyn till

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när du väljer poolvärmepump, bland annat:

  • Vattenvolym. Ju mer vatten och ju större poolen är, desto mer kapacitet behöver poolvärmepumpen ha.
  • Temperatur. Kontrollera att poolvärmepumpen inte drar alldeles för mycket energi för att värma upp poolen till önskad temperatur. Då kan det vara bättre att satsa på en dyrare och bättre variant som drar mindre.
  • Ljudnivå. Ett ständigt buller från pumpen är störande för den som badar. Kontrollera därför ljudnivån innan.
  • Viloläge. Traditionella poolvärmepumpar har inget viloläge utan arbetar hela tiden pumpen är påslagen och drar energi och låter. Men det finns även pumpar med den nya tekniken inverter, vilket innebär att pumpen kan arbeta gradvis och som också har ett viloläge.
  • Miljöklass. Kontrollera miljöklassen för att hitta en pump som är energieffektiv.

Vattenvolymen är såklart viktig att ta hänsyn till eftersom poolvärmepumpen måste ha tillräcklig kapacitet för poolens storlek. Tänk också på ljudnivån – en värmepump som ständigt arbetar låter en del och kan vara störande. Vissa pumpar låter mer än andra. Har de dessutom inget viloläge kan det snabbt bli störande att lyssna på ljudet från pumpen varje gång du ska bada. Premiumpumpar är vanligtvis tystare men kostar desto mer. När du väljer poolvärmepump bör du inte enbart jämföra effekt (kW) eftersom pumpar har olika verkningsgrad vid olika temperaturer. Till exempel kan en pump ha hög effekt men låg verkningsgrad, vilket ger långsammare uppvärmning. Du bör alltså kontrollera både effekt och verkningsgrad. Andra saker du bör kontrollera när du jämför poolvärmepumpar:

  • COP-värdet. COP står för Coefficient of Performance och är själva verkningsgraden. COP-värdet visar hur mycket effekt pumpen kan ge. Ju högre COP-värde, desto mer effektiv är pumpen. Ett värde som är bra att utgå ifrån är 5.
  • Energiklass för energiförbrukningen. Givetvis är det bra om poolvärmepumpen är så energieffektiv som möjligt.
  • Garanti. För att undvika dyra reparationskostnader är det viktigt att pumpen har bra garanti. Kontrollera hur lång garantin är och vad den täcker.

Poolvärmepumpens funktion

Poolvärmepumpar fungerar i stort sett likadant som luftvärmepumpar, det vill säga utnyttjar luftens energi. Pumpen utvinner den värme som finns i luften genom att föra in luften genom en värmeväxlare. På så vis överförs värmen från luften till vattnet. Jämfört med vanlig eluppvärmning kan du spara så mycket som 65 till 80 % i uppvärmningskostnader på att använda en poolvärmepump.

Trots likheterna mellan en poolvärmepump och en luftvärmepump finns det en viktig skillnad: Poolvärmepumpen används framförallt när luften utomhus är varmare. Luftvärmepumpen för hus används istället när luften är kall. Luftvärmepumpen behöver alltså kunna fungera även när det är minusgrader utomhus. Poolvärmepumpen behöver inte arbeta i minusgrader eftersom man inte badar i poolen under vinterhalvåret.

Isolering

Hur välisolerad poolen är kommer också ha stor inverkan på uppvärmningen. Är poolen bra isolerad kommer värmen bevaras längre tid och värmepumpen behöver därför inte jobba lika hårt. Det finns även isolerande poolskydd att täcka över poolen med när den inte används. På så vis minskar både värmeförlusten och vattenavdunstningen i poolen

Redan när poolen anläggs bestäms det om poolen ska vara isolerad eller oisolerad. En isolerad poolstomme är dyrare än en oisolerad, men samtidigt sparar man mycket pengar i form av minskade uppvärmningskostnader. Det kostar cirka 500 till 1 000 kronor i månaden att värma upp en standardpool (4 x 8 meter) till 29 grader. Men saknar poolen bra isolering och poolskydd kan kostnaderna förstås stiga.

Vanliga frågor och svar

Det beror på hur stor poolen är samt hur varmt vattnet ska vara. Det finns en ny teknik som kallas för inverter. Det är en poolvärmepump som arbetar gradvis och som har ett viloläge. Fördelen med inverterpumpar är att det går att höja temperaturen med endast någon grad och sedan sätta pumpen i viloläge, till skillnad från traditionella poolvärmepumpar som endast har ett på- och av-läge (on/off).

Förutom att sänka temperaturen kan du bevara värmen genom bättre isolering samt med ett poolskydd.

Jämför inte endast effekten (kW) utan även verkningsgraden (COP-värdet). Ju högre COP-värde, desto effektivare är pumpen.