Vattenavdunstning

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Utan ett ordentligt poolskydd blir poolen snabbt smutsig. Men det uppkommer även andra problem: värmeförluster och vattenavdunstning. En pool med måtten 4 x 8 meter kan avdunsta så mycket som 300 liter vatten per dygn. Vi går igenom vad du behöver veta om vattenavdunstning i poolen.

Påverkande faktorer

Vattenavdunstning påverkas av både vattentemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, vågor, strömmar och vind. Även vattencirkulationen från poolens pump ökar avdunstningen. När solen värmer upp vattnet och det möter den kallare utomhusluften omvandlas vattnet till vattenånga. Det stiger uppåt. Men för att ångan ska fortsätta att avdunsta krävs rörelse och vind. Om en varm vind blåser in över poolen kommer den avdunstande vattenångan att fortsätta transporteras bort och ge plats åt ny avdunstning.

Avdunstning eller läckage?

Om du behöver fylla på poolvatten oftare än vanligt kan det bero på avdunstning eller ett läckage. Genom att täcka över poolen med ett poolskydd under ett dygn kan du enkelt ta reda på orsaken. Om poolens vattennivå i stort sett är densamma som dygnet innan (om du använt ett poolskydd) beror vattenförlusten med största sannolikhet på avdunstning. Om vattnet fortsätter att försvinna även vid täckning (och om du inte använt poolen) kan det bero på att poolen läcker.

Om du misstänker läckage är det bra att kontrollera rör och kopplingar. Om rören droppar eller läcker kan det bero på att de inte är ordentligt åtdragna. Om rören verkar torra kan du istället leta efter revor och skador i linern. Om du upptäcker en skada i linern finns det bra reparationssatser du kan använda för att själva laga läckan. Det finns speciallim som kan användas i vatten, vilket gör att du slipper tömma poolen på vatten. Om du inte upptäcker något hål bör du låta vattnet sjunka till dess att vattenytan stabiliseras. Då kan vattenläckan ligga i poolens vattenlinje och det blir enklare att upptäcka den. Om vattennivån skulle stanna vid ytvattenrenaren, belysningen eller vid in- och utlopp kan läckan ligga i tätningen mellan liner och stomme, alternativt i rörsystemet.

Normal avdunstning i pool

Det är helt normalt att vattnet i en pool avdunstar, till en viss gräns. Ju mer poolen används och ju varmare vattnet är, desto mer vatten avdunstar. Används dessutom inget poolskydd är avdunstar mer vatten. Men om det avdunstar mer än 1 centimeter per dygn (om poolskydd används) bör du börja leta efter en läcka.

Vanliga frågor och svar

Cirka 1 centimeter per dygn om poolen är 4 x 8 meter. Teoretiskt sett kan en pool med standardmått (4 x 8 meter) avdunsta så mycket som 300 liter per dygn om temperaturen ligger på runt 32 grader, poolen saknar poolskydd och den används.

Det kan bero på vanlig vattenavdunstning men det kan även bero på en läcka i poolen. Ta reda på vilket genom att låta poolen stå oanvänd under ett dygn med poolskydd. Om mycket vatten försvinner trots pooltäckning och trots att ingen använder poolen kan det bero på en läcka.

Genom att använda ett bra poolskydd. Lägre vattentemperatur minskar även avdunstningen.