elektriker

Hitta elektriker

Behöver du hjälp med elektriska installationer? Här får du hjälp att hitta experter och få offerter på elarbeten. Du får även veta mer om certifieringar och behörighetstyper för elektriker, vilka installationer du själv får utföra och vad det kostar att anlita en elektriker.

Få offerter från elektriker

Vad kostar en elektriker?

Kostnaden för elektriker varierar mycket beroende på vilken behörighetstyp de har samt var i landet de är verksamma. En elektriker i Stockholm eller en auktoriserad elektriker i Göteborg kan ta upp mot 850 kronor i timmen, medan en elektriker i mindre städer har timpriser på cirka 500 kronor. I snitt kostar det mellan 500 och 800 kronor i timmen. Kostnaden kan även variera beroende på vilken typ av elarbete det handlar om:

 • Byta ledningar och elcentral. I äldre hus kan man så småningom behöva byta ut gamla elledningar och installera ny elcentral. Det är ett omfattade arbete och tar flera dagar för elektrikern att utföra.
 • Installera belysning. Enklare installationer tar bara någon eller några timmar.

När du använder vår offerttjänst ökar du chanserna att hitta en elektriker till ett så bra pris som möjligt. Vi hittar lokala experter och hjälper dig få flera offerter på uppdraget. Det kostar ingenting att använda vår offerttjänst. Kom ihåg att du även kan utnyttja ROT-avdraget för elektriska installationer. Det ger dig 30 % rabatt på upp till 50 000 kronor.

Hitta elektriker

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 377 experter
 • Gratis offertförfrågan
 • Digitala avtal
 • Kvalitetskontroll
 • Finns i hela landet
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
 • Dokumenthantering av projektet
Hitta elektriker
Gratis offerttjänst

Att tänka på innan du anlitar elektriker

Det finns olika typer av elektriker och gäller det vanliga elinstallationer i hemmet är det oftast en installationselektriker du ska anlita.

 • Installationselektriker. Den vanligaste typen av elektriker är installationselektriker, han eller hon utför elektriska installationer i både bostäder och kontor samt inom industri.
 • Svagströmselektriker. En inriktning inom telefoni- och larmsystem. Han eller hon arbetar med installationer av data-, media- och bildöverföring samt drar kablar och programmerar.
 • Serviceelektriker. En inriktning för elektriker är service och yrket är inriktat på felsökning och reparation av elsystem. Om du exempelvis behöver hjälp med felsökning efter ett strömavbrott är det serviceelektrikern som hjälper till.
 • Industrielektriker. Arbetar framförallt inom industrin med att åtgärda fel på maskiner. Han eller hon har kunskap om programmerbara styrsystem och arbetar mer med programmering och datakunskap jämfört med de andra elektrikeryrkena.

När du anlitar en elektriker, oavsett vilken typ, är det viktigt att du kontrollerar behörighet och certifiering. En person som utför elektriska installationer måste vara behörig enligt elsäkerhetslagen som infördes 2017. Lagen beskriver bland annat vilka elinstallationer man får utföra själv utan behörighet samt vilka åtgärder som måste utföras av en behörig elektriker.

En elektriker blir certifierad när han eller hon genomgått en teoretisk och praktisk utbildning till elektriker samt har haft minst 1 600 timmars praktik hos en elinstallationsfirma som är branschansluten. Även om en elektriker är certifierad behöver det inte nödvändigtvis betyda att han eller hon är auktoriserad.

Elsäkerhetsverket auktoriserar elektriker

För att elektriker ska bli auktoriserade måste de ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Det ställs bland annat krav på utbildning och praktisk erfarenhet. Det finns olika typer av auktorisationer:

 • A. Fullständig auktorisation, omfattar alla typer av elinstallationer.
 • AL. Omfattar alla typer av elinstallationer på lågspänning.
 • B. Begränsad auktorisation, omfattar elinstallationer på lågspänning. Arbetet är begränsat till att flytta och installera ljusarmaturer, installera elkopplare och uttag, ansluta fast elektrisk utrustning med tillhörande don, förlänga kablar och koppla loss elektrisk utrustning.

När du anlitar en elektriker är det viktigt att du kontrollerar behörighet och auktorisation, framförallt av säkerhetsskäl. Skulle en elektrisk installation utföras på fel sätt är det inte bara farligt, försäkringen täcker heller inte kostnader om installationen inte utförts på ett fackmässigt sätt och av en behörig elektriker.

De här installationerna får du göra själv

Vissa elektriska installationer får du utföra själv:

 • Byta trasiga säkringar
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare
 • Montera stickproppar
 • Reparera trasiga delar i skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintliga strömbrytare (högst 16 A) som är placerade i egen dosa eller kapsling
 • Byta befintliga vägguttag (högst 16 A) som är placerade i egen dosa eller kapsling

Är du minsta osäker med en installation, även om du lagligt sett får utföra den, är det alltid bäst att överlåta arbetet åt en behörig elektriker.

Obs!
Visste du att det anmäls drygt 400 elolyckor till Elsäkerhetsverket varje år i Sverige? Trots det tros mörkertalet vara stort. Det är mellan 2 och 3 personer som omkommer i elrelaterade olyckor varje år och drygt 60 % av dessa olyckor sker på fritiden.

Tips när du anlitar elektriker

För att arbetet ska kunna utföras på det sätt du önskar och för att elektrikern ska kunna ge dig en så bra offert som möjligt är det viktigt att du beskriver vad du behöver hjälp med så detaljerat som möjligt. Kom ihåg att kontrollera behörigheten för elektrikern du väljer. Du kan se om en elektriker är auktoriserad hos Elsäkerhetsverket, sök på företag inne på sidan – där listas alla auktoriserade elektriker i Sverige.

Kostnaden för elektriker

Kostnaden varierar en del beroende på om du anlitar en elektriker i Malmö, Göteborg och andra större städer, eller om du bor på en mindre ort. Timpriset ligger på mellan 500 och 850 kronor.

Gäller det större uppdrag är det bra att komma överens med elektrikern om ett fast pris. Då vet du exakt vad kostnaden blir. Vill du istället ha arbetet utfört till timpris är det viktigt att fråga elektrikern om det är löpande timmar eller ett bestämt antal timmar.

Vanliga frågor och svar

Det finns olika behörighetstyper av elektriker. En installationselektriker utför exempelvis elektriska installationer, medan en serviceelektriker arbetar med felsökning och reparation av elsystem.

Du kan kontrollera det hos Elsäkerhetsverket.

Det är en elektriker som har tillåtelse att arbeta med elektriska installationer och som har både teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet.

A, AL och B.

Mellan 500 och 850 kronor. Det är oftast dyrare i storstäder än i mindre städer.