Carport

Smålandsvillan

Smålandsvillan hjälper dig att ta fram och bygga det perfekta huset för just dig. Mycket hus för pengarna, är deras ledord.

Visa tillverkare

Baseco

Baseco tillverkar och marknadsför stugor av norrländsk kvalitet, tillverkade av utvalda råvaror och med gedigen hantverkstradition.

Visa tillverkare

Viktigt att tänka på när du planerar att bygga en carport

En carport är ett användbart tillskott till de flesta hus och hjälper att skydda fordon från väder och vind. När det kommer till att bygga carport finns det flera saker man bör tänka över. En välplanerad carport kan skapa ett användbart utrymme som ser fint ut samtidigt som det går att använda på ett effektivt sätt året runt.

Carporten ökar i popularitet

En carport, även kallat biltak, kan antingen vara fristående eller byggas ut från hus eller garage. Carporten har länge varit populärt på andra sidan Atlanten, men nu upptäcker även många svenskar hur enkelt, snabbt och billigt man kan bygga en carport, antingen själv eller med hjälp av byggfirma. Har man tillräckligt med plats på tomten finns det även de som väljer att bygga både garage och carport, vilket gör den senare till en utmärkt plats för parkering dagtid, när man främst vill skydda bilen från att bli för varm, för gästparkering eller för de fordon man använder oftast medan garaget kan användas för parkering eller förvaring av det man inte nyttjar dagligen.

Olika typer av carport

Carport av korrugerad plåt

En carport med tak av korrugerad plåt är en billig och enkel lösning, men måste inte alltid se billig ut. Materialet är hållbart, tåligt och lätt, vilket gör plåttak på carport till ett utmärkt val för den som bygger sin egen carport. De bärande bjälkarna behöver inte bära upp ett tungt tak och förenklar konstruktionen, och plåttaket kommer i större partier vilket gör arbetet med att lägga det snabbare och lättare.

Carport som tillbyggnad

Om du planerar att bygga din carport som en tillbyggnad direkt ut från husväggen eller garagets husvägg är det viktigt att först kontrollera hur stort du får lov att bygga. Kom ihåg att tillbyggnader som inte är högre än bostadshuset och inte överstiger 15 kvadratmeter vanligtvis inte kräver bygglov, förutsatt att man inte redan har en tillbyggnad. Viktigt är att kontrollera brandskyddet när man bygger en carport nära eller i anslutning till bostadshuset. Självklart är det även viktigt att man bygger carporten i en stil som passar ihop med bostadshusets om man bygger ihop dessa. Den stora fördelen med en carport som tillbyggnad är att man på väg till och från sitt fordon är skyddad från vädret hela vägen in i hemmet.

Carport för båt

En carport eller ett skärmtak kan även byggas som skydd för båt eller andra fordon. Det man bör kontrollera innan man bygger carport för till exempel båt på kärra eller ett högre fordon, är bygglov för carport beroende på höjd man planerar att bygga i. En tillbyggnad i direkt anslutning till hemmet får ej överstiga hemmets höjd, en tillbyggnad antingen tre eller fyra meter. Kontakta alltid din kommun innan du sätter igång att planera bygget av din carport.

Kom ihåg att tänka på

Vilken stil har ditt hem?

Innan du sätter igång att bygga din carport är det viktigt att du tänker över vilken stil ditt hem har och hur du bäst skapar en carport som passar med ditt hem. Tänk på vad som utmärker ditt hem, ett hus med kraftigt sluttande tak bör til exempel även taket på din carport ha samma vinklade tak, helst i liknande material och känsla vad gäller utformning. På detta sätt kommer din carport att smälta in bättre med de redan existerande byggnaderna på tomten, vilket är viktigt även för fastighetens värde.

Tomtens utformning, tomtgränser och snöröjning

När du planerar ett bygge, oberoende av vilket, bör du alltid kontrollera avståndet både mot grannar och allmän väg. Extra viktigt när det handlar om bygge av carport eller garage är framkomligheten vid snö eller mycket regn. Tänk på att både allmän snöröjning ska ha utrymme för plogning, och att du själv med enkelhet ska kunna skotta av uppfart och möjligtvis tak på din carport vid behov.

Antal fordon

Beroende på antal fordon du äger eller planerar att äga, plus möjlig plats för besökare, påverkar detta förstås storleken på din ideala carport. Tänk alltid på hur behoven kan förändras genom en växande familj, eller hur det kan påverka fastighetens värde vid framtida försäljning om du bygger en carport för två bilar istället för en. Undersök vilka möjligheter du har när det kommer till konstruktion av carport utan bygglov och hur stort du kan bygga.

Vilken annan förvaring kommer carporten användas för?

Om man även planerar att använda sin carport för övrig förvaring, förutom för bilar och till exempel motorcyklar, bör man tänka över hur man enklast placerar sin carport på tomten för enkel tillgång till förvaringen (av till exempel cyklar eller skidutrustning). Att ha tillgång till sin carport på enkelt sätt från hemmet om man bygger en fristående carport är förstås av större vikt om man planerar att även använda den för förvaring. Tänk över hur man smidigast skapar vägar in och ut från din carport på tomten, utan att det blir trångt, vilket förstås ökar risken för repskador på bilar och andra olyckor. Smartare förvaring kan skapas genom att utnyttja utrymmet på höjden, som takförvaring av cyklar.

Klimat och mark

Blir din uppfart vanligtvis mycket lerig vid regn, eller snöar det kraftigt där du bor? Tänk på att inte bara anpassa din carport efter klimatet utan även uppfart till din carport. Får ni mycket snö är det viktigt att tänka på din carports takstomme, takets lutning och hur du enklast undviker att all snö från taket rasar över din infart eller utfart. Brukar din uppfart bli mycket lerig vid regn? Då är det kanske klokt att lägga sten eller skapa en cementerad uppfart för att undvika svårigheter att ta sig fram till carporten. Ha alltid eventuell snöröjning i åtanke när du bygger carport eller garage. Du ska lätt kunna skotta snö både framför hus, för gångvägar och fordon.

Stöldrisk

Trots att en carport på många sätt ersätter ett garage och erbjuder många av samma funktioner för ett billigare pris vid konstruktionen, är en av nackdelarna med en carport att det som förvaras under taket utsätts för samma stöldrisk som om de skulle stå oskyddade på tomten. Sätt att göra din carport säkrare är att se till att både uppfart och framsida av huset är väl upplyst om natten, att carporten har belysning som aktiveras av rörelsedetektorer, eller till och med kameror om du har mycket värdefulla fordon eller lös förvaring som är mer benägen att utsättas för stöld.

Brandrisk

Reglerna gällande brandskydd varierar beroende på hur din carport placeras på tomten och avståndet från bostadshuset. Läs mer om brandskydd för småhus och carport på boverkets hemsida. Om du bygger din carport fem meter från ett småhus, som ett garage eller attefallshus vilka räknas som komplementbyggnader, räcker det vanligtvis med att ytterväggen som vetter mot carporten byggs i klass EI 30. 

Trots att det kan ta tid innan man ser skadan, kan faktiskt ett fordons färg mattas av solen, detta gäller särskilt röda bilar. Förutom solens strålar skyddar en carport din bil eller motorcykel mot skräp och grenar som faller, sav från träd som kan kladda fast på tak och fönster och göra rengöringen krävande, samt förstås snö och hagel, vilket underlättar skrapningen av bilen under vintern.

Men en carport behöver inte bara skydda bilen, vissa använder sin carport som gästparkering eller till förvaring av motorcykel. Kanske även mopeder, cyklar, snöslungan, gräsklipparen, skidorna eller till och med båten får plats under taket.

Många väljer garage över carport, då man i ett garage bättre skyddar sitt fordon, även mot stöld, samt att man i ett garage kan få plats med mycket mer genom väggarnas förvaringsmöjligheter. De som väljer att istället skaffa carport gör så oftast av anledningen att ett garage inte skulle passa in på tomten, som kanske inte är tillräckligt rymlig och gör att ytterligare väggar skulle se skrymmande och trångt ut, eller eftersom en carport kan konstrueras snabbare och enklare i jämförelse med ett garage, som kräver tillgång i en viss vinkel från uppfarten och att dörrar lätt måste kunna öppnas även vid snö. Självklart är det många som väljer carport framför garage på grund av priset, som kan bli betydligt lägre än ett garage, eller på grund av att även de flesta hemmafixare själva kan bygga en carport, medan bygge av ett garage är mer tekniskt krävande.

Är en carport väl konstruerad och passar fint in på tomten kan den även öka fastighetens värde något. 

En av fördelarna med att skaffa carport istället för garage är den enkla konstruktionen, som med tid, tålamod och hjälp av extra händer, ofta går att bygga själv utan att anlita en byggfirma eller hantverkare. Att resa bjälkarna som ska bära upp taket är enkelt, medan proceduren för att lägga taket kan se olika ut beroende på vilket tak man väljer.

Innan du sätter igång, kom ihåg att kontrollera om du behöver bygglov, samt planera läget, utformningen och utseendet av din carport noga. Tänk på takets lutning och bärkraft, som måste hålla för snö. Tänk även på brandsäkerhetskrav och materialval om du vill bygga en carport i anslutning till bostadshuset. 

När detta är avklarat är det dags att kontrollera grunden. Att grunden där du ska placera din carport är jämn är mycket viktigt, i synnerhet om du planerar att bygga din carport själv. Kom även ihåg att kontrollera var på tomten rör och el är dragen, innan du sätter igång med att bygga din egen carport, då du annars under arbetet av misstag kan stöta på till exempel vattenledningar eller avlopp.

När du har hittat den bästa platsen för din carport, kontrollerat bygglov, har en jämn grund att jobba med och rätt verktyg, är det bara att sätta igång och mäta och markera bjälkarnas placering för din carport. Använd dig av tråd och dra mellan markeringarna för att få en uppskattning om carportens storlek och placering. Kontrollera noga att markeringarna är placerade på exakt jämnt avstånd.

Gräv fyra hål för bjälkarna i varje hörn av din rektangel. Hur djupa dessa bör vara beror på vilken struktur du har på din carport, samt placering och jordmån. Det finns även alternativ där man säkrar till exempel stålbjälkar genom fästen direkt i betonggrund. När du hällt i betongen i hålen eller placerat betongplintarna, sätts sedan stolpskor som bjälkarna ska fästas i när betongen brunnit, vilket brukar ta runt en vecka. Placera bjälkarna, mät på vilken höjd du vill ha taket och markera detta. Ta ned bjälkarna igen. Var mycket noggrann med att taket får en jämn placering. Med hjälp av en vän, sågas bjälkarna på lagom höjd och fästs sedan noga i stolpskorna. 

Sedan är det dags att lägga takbjälkar och tak och här skiljer sig proceduren beroende på vilken sorts tak du valt, vilket material och vilken lutning på taket du vill ha. Tänk alltid på att noga anpassa taket efter klimatet, som i de flesta delar av landet måste kunna hålla för stora snömängder.

Du kan köpa delar till eller hela färdiga byggsatser för carport hos de flesta byggvaruhus, som du enkelt hittar på BYGG.se, eller slipp allt arbete och anställ ett proffs för att bygga din carport. Hitta rätt hantverkare för projektet i vår databas!

Det finns tre sätt du kan bygga din carport utan bygglov.

1. Det första sättet att bygga en carport utan bygglov är genom att bygga din carport som en friggebod. En friggebod får vara max 15 kvadratmeter i byggnadsyta och max tre meter från marknivån upp till yttertakets högsta punkt.

2. Det andra sättet att bygga en carport utan bygglov är genom att bygga din carport som ett attefallshus. Ett attefallshus som används som carport får vara max 25 kvadratmeter i byggnadsyta, vilket gäller även efter de mer generösa reglernas införande där man får bygga attefallshus på 30 kvadratmeter om komplementbyggnaden ska användas som bostadsyta. Ett attefallshus får vara max fyra meter från marknivån upp till yttertakets högsta punkt.

3. Det tredje sättet är att bygga en carport utan bygglov är genom att bygga din carport som en tillbyggnad. En tillbyggnad får täckas av maximalt 15 kvadratmeter tak och måste byggas i anslutning till ett hus. Höjden får inte överstiga bostadshusets eller byggnaden som tillbyggnaden sitter ihop med.

Avståndet till tomtgräns måste vara minst 4,5 meter om du inte får grannarnas medgivande att bygga närmare.

Har du redan maximerat antal byggnader och tillbyggnader på din tomt krävs bygglov för carport, detsamma gäller om du planerar att bygga nära grannes tomt och inte fått dennes medgivande. 

Pris för bygglov för carport beror på vilken kommun du bor i, men vanligtvis kostar ett bygglov eller startbesked för en komplementbyggnad runt 5 000 kronor. I vissa fall kan det kosta upp mot 10 000 kronor om besök krävs på platsen.

Du kan själv bygga en carport billigt genom att köpa en färdig byggsats från ett byggvaruhus. Själva byggsatsen för carport kostar mellan 10 000 kronor och 30 000 kronor beroende på material och storlek. Vill man ha ett carport med förvaring brukar detta kosta från 30 000 kronor och upp. Carporten är billigare än garage då man slipper köpa dyra fönster och dörrar, som särskilt med automatöppning kan kosta en slant, samt att man inte heller behöver gjuta ett golv om man inte önskar.