laddbox

Laddbox till din elbil

Vill du installera en laddbox hemma till din elbil? Här kan du läsa mer om laddboxar, beställa en laddbox och boka tid för installation via vår installationspartner Evify.

Från6 479 kr installerat & klart

charge amps halo
Charge Amps Halo
1-fas & 3-fas 11 kW Kabel
Läs mer / köp
7 715 kr
Installerat och klart efter50% grönt-teknik bidrag
charge amps aura
Charge Amps Auro
1-fas & 3-fas 2x 22 kW Uttag
Läs mer / köp
13 946 kr
Installerat och klart efter50% grönt-teknik bidrag
zaptec go
Zaptec Go
1-fas & 3-fas Upp till 22 kW Uttag
Läs mer / köp
6 479 kr
Installerat och klart efter50% grönt-teknik bidrag

50 % avdrag för Grön Teknik

När du köper och installerar en laddbox till elbil kan du utnyttja skatteavdraget Grön Teknik. Det ger dig 50 % kostnadsreducering på både arbete och material – det vill säga du får 50 % kostnadsavdrag för laddboxen och installationen. För att du ska kunna utnyttja 50 % avdrag även på laddboxen behöver du köpa den tillsammans med installationen – det gör du enkelt här.

50 %

Grön teknik-avdrag

Hur fungerar det?

Välj produkt & installation

Välj rätt laddbox till din elbil och boka samtidigt in en tid för installation via vår installationspartner.

Få rådgivning

Behöver du mer rådgivning? Du kan även boka ett kort videomöte med oss för att få svar på dina frågor.

Installation utförs

När tidsbokningen är klar är det bara att vänta in elektrikern som ska installera laddboxen hemma hos dig.

Vår samarbets- och installationspartner

Hela Sverige


Laddbox till din elbil

Det har blivit alltmer populärt att köra elbil, vilket förstås är positivt ur miljösynpunkt. I Sverige finns det cirka 70 000 registrerade elbilar. Men eftersom en elbil drivs på el behöver du ha någonstans där bilen kan laddas – med en laddbox.

Laddbox – en fysisk hårdvara

Kanske har du funderat på varför du inte bara laddar elbilen i ett vanligt eluttag. Strömmen i huset borde ju rimligtvis vara samma typ av el som bilen behöver? Rent teoretiskt kan du göra det, du kan ladda elbilen i ett helt vanligt uttag. Till vissa elbilar får till och med en laddare till elbilen med en vanlig kontakt. Den här laddaren kallas för nöd- eller reseladdare och är tänkt att användas i nödfall. Då kan du koppla elbilens laddare till vägguttaget – dock tar det mycket lång tid att ladda genom ett vanligt uttag. Det drar ungefär lika mycket energi att ladda en elbil i ett vanligt vägguttag som att köra fyra dammsugare i åtta timmar – i samma vägguttag. Det innebär en överbelastning av vägguttaget och kan leda till att proppen går eller att uttaget blir överhettat och kan i värsta fall leda till att det börjar brinna.

Istället använder man en laddbox, laddstation eller laddstolpe (kärt barn har många namn) för att dagligen fylla på elbilen. En laddstolpe är samma sak som en laddbox bara att laddboxen sitter på en stolpe eller ser ut som en stolpe (den här typen är vanligast på offentliga laddplatser). Anledningen till att man använder laddboxar istället för vanliga vägguttag beror på att laddboxen laddar bilen betydligt snabbare och säkrare.

 • Snabbt. Eftersom laddboxen kan ladda med högre effekt tar det betydligt kortare tid att ladda med en laddbox. Jämfört med ett vanligt vägguttag går det upp till 10 gånger så snabbt med en laddbox.
 • Säkert. Det är säkert att ladda med en laddbox eftersom den är utvecklad för att ladda med stora laster under kort tid. Den kontrollerar även temperaturen för att minimera brandrisk. Skulle något gå fel bryter laddboxen automatiskt strömmen.
 • Smart. Det finns olika typer av laddboxar med olika många funktioner och finesser. En del produkter har exempelvis en tillhörande app där du kan följa statusen på den pågående laddningen, schemalägga en laddning när elen är som billigast eller kontrollera laddhistoriken.

Höga laster på kort tid

Även om en laddbox är en smart investering om du kör el- eller hybridbil, är det viktigt att du även kontrollerar vad den ökade belastningen kommer innebära för din elanläggning. Det är möjligt att du behöver en större huvudsäkring än din nuvarande. Den ökade belastningen på elnätet är inte den enda utmaningen som elanläggningen ska klara av, den ska även klara av den belastningen under lång tid. När du installerar laddboxen hemma är det viktigt att du anlitar en elinstallatör som kan dimensionera elanläggningen för laddboxen.

Skillnaden mellan enfas och trefas

I vanliga bostäder kommer elen från elnätet till huset via tre faser och en kombinerad skyddsjord och neutralledare (nolla). Spänningen mellan faserna är 400 volt och mellan en fas och nollan 230 volt. I de vanliga 230 voltsuttagen är det alltså en av faserna och nollan (samt skyddsjord) som är framdraget. I ett två- eller trefasuttag är det däremot två eller alla tre faserna som är framdragna. Ofta är även nollan samt skyddsjord framdraget i ett två- eller trefasuttag. Två- eller trefasuttag används till produkter som är mer effektkrävande, till exempel spisen, värmepannan och varmvattenberedaren.

Fördelen med trefas är alltså att man kan ta ut en högre effekt med färre ledningar. När den inkommande trefasledningen når proppskåpet i huset fördelas strömmen och leds sedan ut genom enfasledningar. Med andra ord kommer det ut 230 volt ur vägguttaget och inte 400 volt. Det räcker gott och väl till de allra flesta hushållsmaskiner. Men vissa maskiner, som spisen, kan ibland kräva trefasanslutning. Du får inte själv koppla elen och dra fram en trefasanslutning, det måste en behörig elektriker göra.

Laddbox med en- eller trefas?

De flesta elbilar idag laddas med enfas, vilket innebär att laddboxen kan kopplas till ett helt vanligt vägguttag. Nackdelen med enfas är dock att vägguttagen inte kan ge särskilt mycket ström, som mest 16 ampere.

Elbilar som laddas via ett enfasuttag fyller på sina batterier långsamt. Vissa bilar drar inte mer än 10 ampere när de kopplas till ett vanligt vägguttag, vilket endast ger en laddeffekt på 2,3 kW. Är batteriets kapacitet på 23 kW skulle det alltså ta 10 timmar att ladda till full effekt.

Om du däremot har en elbil som laddas med trefas går laddningen betydligt mycket snabbare. Laddboxar med trefas ger upp till 16 ampere per fas, vilket innebär att bilbatteriet blir fulladdat på drygt två timmar. Även om du i nuläget har en elbil som laddas med enfas kan det ändå vara värt att köpa och installera en laddbox för trefas. Med tiden kanske du byter upp dig till en elbil med större batteri, som då kan laddas snabbare via trefas.

Saknar du uttag för trefas?

Eftersom trefas leds ut till svenska bostäder via elnätet är det inte några besvär att dra fram trefas till ett uttag, exempelvis till garaget eller carporten där du ställer elbilen. Kom dock ihåg att du behöver anlita en behörig elektriker som utför installationen.

Vad finns i laddboxen?

Laddboxen har en inbyggd hårdvara med olika funktioner:

 • Övervakning. Inuti laddboxen finns det kretsar som övervakar felaktiga DC-läckströmmar. Om de inte övervakas finns risken att boxen överhettas, vilket kan leda till brand. Med den här säkerhetsfunktionen behöver du inte oroa dig.
 • Kommunikation. De allra flesta laddboxar har inbyggd trådlös kommunikation, exempelvis genom Wi-Fi.
 • Effektstyrning. Laddboxen har resistorer som kan anpassa laddboxens effekt till huvudsäkringen. Det gör att du kan ladda optimalt men utan risk för att huvudsäkringen ska lösa ut.

Obs!

Hur stor huvudsäkringen är påverkar hur mycket el du kan använda på samma gång. Vill du ha effektivare och snabbare laddning av elbilen är det bra att välja en laddbox som kan användas tillsammans med lastbalansering. Då slipper du att huvudsäkringarna löser ut när du laddar elbilen och samtidigt använder några andra effektslukare som till exempel, brödrosten, mikrovågsugnen, tvättmaskinen eller spisen.

Laddbox typ 1 eller typ 2 – vilken laddbox ska jag välja?

Renodlade elbilar och elhybrider har antingen ett typ 1- eller ett typ 2-uttag, det är viktigt att känna till vilket uttag bilen har så att du väljer rätt laddkabel. Den stora skillnaden mellan typerna är vilka standarder av A/C-laddström (växelström) de använder.

Typ 1

 • Laddar med enfas.
 • Används vanligtvis på bilar tillverkade i Asien och USA.
 • Används i regel till plug in-hybrider.

Tips! Om du har en elbild med ladduttag typ 1 är det ändå mest praktiskt att köpa en laddbox av typ 2 och sedan använda en adapterkabel med typ 1 på ena sidan och typ 2 på andra. Då kan du även använda laddboxar typ 2 för att ladda bilen (vilket kan vara bra om du ska ladda på parkeringsplatser eller vid restauranger som erbjuder laddbox då de vanligtvis är typ 2-laddboxar).

Typ 2

 • Stöder både enfas och trefas.
 • Används vanligtvis på bilar tillverkade i Europa samt Tesla.
 • Det är den gemensamma EU-standarden för ladduttag och även den vanligaste typen på offentliga laddstationer.

Laddtid och effekt

Hur lång tid det tar att ladda bilen beror på flera saker, bland annat vilken effekt laddboxen har, hur stort batteriet är, hur du kör och hur kallt det är utomhus. Här är två exempel:

LaddeffektLaddtid (för 50 kilometers körning)Laddtid (för 40 kWh-batterier)
3,7 kW2 timmar och 30 minuter10 timmar och 50 minuter
7,4 kW1 timme och 15 minuter5 timmar och 25 minuter
11 kW50 minuter3 timmar och 38 minuter
22 kW25 minuter1 timme och 49 minuter

Effekten är den mängd energi som kan överföras per tidsenhet. Huvudsäkringen påverkar hur hög effekt laddboxen kan leverera. Laddboxar av typ 1 kopplas till enfas medan laddboxar typ 2 kopplas mot en- eller trefas. Hur hög strömstyrka du får beror på strömstyrkan (ampere) tillsammans med antal faser som laddboxen är kopplad till.

StrömstyrkaEffekt (vid enfas)Effekt (vid trefas)
16 ampere3,7 kW11 kW
32 ampere7,4 kW22 kW

Laddbox med jordfelsbrytare

Enligt elinstallationsreglerna måste laddboxar ha en egen jordfelsbrytare med likströmsövervakning. En del modeller har en inbyggd jordfelsbrytare, andra modeller kräver komplettering. När du beställer en laddbox med installation via vår installationspartner hjälper dem dig att installera en ny jordfelsbrytare typ B om det behövs. En jordfelsbrytare stänger av strömmen om jordfel skulle uppstå (både i elcentralen och i anslutna apparater), vilket skyddar mot elbränder. Bor du i ett nyare hus är jordfelsbrytaren sannolikt installerad vid elcentralen.

Det finns olika typer av jordfelsbrytare, varav A och B är vanligast:

 • Jordfelsbrytare typ A. En jordfelsbrytare för personskydd och som har en frånkopplingstid på 300 millisekunder vid 30 mA (milliampere). Typ A är den jordfelsbrytare är standardvarianten.
 • Jordfelsbrytare typ B. En jordfelsbrytare som krävs för brandsäkerhet och som löser ut vid 300 mA. Det är en specialtyp av jordfelsbrytare som används i elnät där det kan förekomma rena DC-strömmar (likströmmar), till exempel i elbilsladdare och solcellsomriktare.

Behöver jag byta elcentral?

Även om du skulle sakna en jordfelsbrytare på grund av att elcentralen är gammal, behöver du inte byta ut den. Det går oftast att komplettera den genom att installera en jordfelsbrytare bredvid centralen i en ny kapsling. Men om elcentralen är gammal och inte har tillräcklig kapacitet för alla elektriska apparater du har, kan det vara dags för en ny. Om kapaciteten inte är tillräcklig i din befintliga elcentral har du förmodligen redan märkt det i form av proppar som ständigt går i tid och otid.

Beroende på hur elcentralen ser ut, dess kapacitet och dina krav, kan det vara möjligt att endast byta själva centralen men inte byta kablarna, vilket är betydligt billigare än att även byta ut hela elanläggningens strömkablar.

Laddbox med lastbalansering och andra extrafunktioner

Förutom att du behöver bestämma dig för vilken typ av laddbox du ska ha finns det även andra funktioner som kan vara bra att överväga.

 • Energimätning. Kontrollera hur mycket energi som laddboxen förbrukar genom att läsa av energimätningen online, till exempel via den tillhörande appen (om laddboxen har en sådan).
 • Appanslutning. Många laddboxar har en tillhörande app, vilket ger dig möjligheten att styra laddningen via appen. Du kan exempelvis bestämma vilka tider bilen ska laddas (till exempel när elen är som billigast), få en överblick över historik samt ställa in strömstyrka och effekt via mobilen.
 • Uppkoppling. Med uppkopplade laddboxar menar man att laddboxen kan kopplas upp mot internet, exempelvis via kabel, WiFi eller 4G. Fördelen med det är att du kan styra laddboxen via mobilen och få information som hur lång sträcka bilen kört eller vilken laddningsstatus batteriet har.
 • Lastbalansering. En laddbox med lastbalanseringen ser till att hemmets elnät eller huvudsäkring inte riskerar att överbelastas. Du kan därför ladda på maxeffekt men slippa känna dig orolig över att säkringarna i huset ska lösa ut. När laddboxen är kopplad mot lastbalansering prioriteras alltid husets elanvändning först och talar samtidigt om för laddboxen hur mycket effekt den kan använda.

Vanliga frågor och svar

Det är inte någon större skillnad mellan en laddbox och en laddstolpe mer än utformningen. Laddstolpar är vanligare på offentliga laddstationer, som utanför snabbmatsrestauranger. De kräver heller inte någon vägg i anslutning för att möjliggöra installation.

Nej, eftersom laddboxen installeras direkt mot elcentralen måste installationen utföras av en behörig elektriker.

Lastbalanseraren känner av hur elsystemet belastas och används och fördelar effekten så att den ska räcka till hela hemmet – även när du laddar elbilen. Om laddboxen saknar en lastbalansering riskerar huvudsäkringarna i elcentralen att överbelastas.

Ju högre effekt – desto snabbare laddas elbilen. När det kommer till laddboxar brukar de ha effekt på antingen 3,7 kW, 11 kW eller 22 kW. Bilens batteri påverkar också hur snabbt bilen laddas.

Laddboxar kräver vanligtvis minst 16 ampere i huvudsäkringen. Om du inte har det går det att säkra upp med en lastbalanserare.

Normalt sett räcker det med en laddbox som klarar en vanlig 16 Ampere-säkring. Är laddboxen väldigt kraftfull kan du behöva en kraftigare huvudsäkring. Tänk på att kontrollera att fastighetens huvudsäkring är anpassad till det maximala effektuttaget hos laddboxen.

Priserna ligger på mellan 5 000 och 15 000 kronor.