Användarvillkor

Allmänt

Dessa användarvillkor gäller för de sökverktyg (”Söktjänster”) som tillhandahålls på webbplatsen www.bygg.se (”bygg.se”) av BYGG.se Sverige AB, 559230-4264 (”Bygg”).

Genom att använda Söktjänsterna godkänner Du dessa användarvillkor. Om Du inte godkänner dessa användarvillkor skall Du omedelbart upphöra att använda Söktjänsterna.

Om Bygg.se

Söktjänsterna innebär att Du kostnadsfritt kan göra sökningar och offertförfrågan avseende Bygg.se samarbetspartners (”Samarbetspartners”) tjänster, exempelvis ombyggnad, renovering, som vid var tid publiceras av Bygg.se på bygg.se. Bygg.se säljer inte självt några tjänster på bygg.se.

Alla eventuella beställningar avseende Samarbetspartners tjänster skall göras direkt med respektive Samarbetspartner via Samarbetspartnerns egen webbplats eller annan beställningstjänst. Bygg.se har inte något ansvar för Dina eventuella beställningar eller nyttjande av de tjänster som tillhandahålls av Samarbetspartner. Se vidare ”Ansvar med mera” nedan.

Immateriella rättigheter med mera

Alla immateriella rättigheter till bygg.se samt det material (inklusive texter och bilder) som förekommer på bygg.se.se ägs och innehas av Bygg och, i förekommande fall, respektive Samarbetspartner. Materialet får inte kopieras, distribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats, utan Byggs skriftliga medgivande.

Ansvar med mera

Bygg.se arbetar för att tillhandahålla aktuell och uppdaterad information på bygg.se avseende Återförsäljarnas kontaktinformation och tjänster. Bygg.se kan dock inte garantera att informationen om Samarbetspartners tjänster som publiceras på bygg.se är korrekt eller uppdaterad.

Bygg.se har inte något ansvar för informationen om Samarbetspartners tjänster, eller information som publiceras på respektive Samarbetspartners webbplats eller på annan webbplats med länk till eller från bygg.se.

Bygg.se ansvarar inte för eventuella förluster, kostnader eller skador som kan uppstå genom Ditt nyttjande av Söktjänsterna eller av Dig utförda beställningar eller köp avseende Samarbetspartners tjänster.

Det är Samarbetspartnern som har ansvar för alla eventuella kundrelationer mellan Dig och Samarbetspartnern som uppkommer med anledning av Ditt nyttjande av Söktjänsterna.

Bygg förbehåller sig rätten att när som helst ta bort innehåll och information avseende Återförsäljarnas kontaktinformation och tjänster eller annan information på bygg.se utan föregående meddelande på bygg.se.