Olika uppvärmningsmetoder av pool

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

När poolen väl är på plats och påfylld med vatten är det bara att hoppa i. Eller? Först kanske du vill se till att vattnet har en behaglig temperatur. Det finns flera sätt att värma poolen på, bland annat med hjälp av en poolvärmepump eller en värmeväxlare.

Elvärme – standard i poolpaket

Många gånger när man köper pool ingår en vanlig elvärmare. Den fungerar utan problem men med tanke på dagens elpriser är det förstås ett dyrt sätt att skapa en behaglig temperatur i vattnet.

Värmepump – utvinner mer värme än vad eldriften kostar

Ett populärt alternativ till elvärme är värmepumpen, till exempel en luft/vattenvärmepump, även kallad poolvärmepump. Den här typen av värmepumpar är små och enkla att installera. Kom dock ihåg att du måste överlåta själva elinkopplingen till en auktoriserad elektriker.

Poolvärmepumpar utvinner värmen från luften, vilket innebär att utbytet blir bättre sommartid då det är varmare utomhus. Mellan maj och september brukar de generera bra värme till mindre drift. Och det är ju trots allt den tiden på året de flesta nyttjar sin pool.

Kostnader

Om du investerar i en så energieffektiv värmepump som möjligt hamnar uppvärmningskostnaden på cirka 1 500 – 2 000 kronor för en pool á 4 x 8 meter och under en hel säsong (med temperaturer på cirka 29 grader). För att hålla kostnaderna nere i den mån det är möjligt är det viktigt att även investera i ett ordentligt poolöverdrag, exempelvis lamelltäckning med isolering.

COP- och SCOP-värde

En poolvärmepump förbrukar en hel del ström, men den generar samtidigt väldigt mycket värme, faktiskt mer än vad eldriften kostar. När du köper en poolvärmepump är det viktigt att kolla på COP-värdet, genom COP-värdet kan du direkt se hur många kilowatt värmepumpen genererar per förbrukad kilowatt. Om COP-värdet exempelvis är 4 innebär det att den genererar 4 gånger mer energi än den förbrukar. De effektivaste poolvärmepumparna har idag ett COP-värde på 6 COP. För att ta reda på vad värmepumpen genererar över tid kontrollerar du istället SCOP-värdet.

SCOP-värdet berättar, precis som COP-värdet, hur mycket mer energi värmepumpen genererar jämfört med vad den förbrukar. Skillnaden är att SCOP-värdet ger dig en överblick över en hel säsong, den visar en årsvärmefaktor. SCOP-värdet mäts för tre zoner i Europa: Helsingfors i norr, Strasbourg i mellersta Europa och Aten i södra. Vanligtvis visas energimärkning och SCOP-värdet för den mellersta zonen. Med andra ord mäter tillverkarna vilken effekt värmepumpen ger och förbrukar vid olika utomhustemperaturer i den zonen.

När du jämför poolvärmepumpar är det alltså viktigt att kontrollera både COP- och SCOP-värde. Ett högre SCOP-värde innebär lägre energikostnader, samtidigt är de värmepumparna i regel dyrare.

Solfångare värmer vattnet gratis

En del pooltillverkare erbjuder solfångare, vilket är ett slags plastmatta med små vattenkanaler. Mattan kan placeras i trädgården eller på taket och på soliga dagar kommer vattnet som passerar solfångaren att värmas upp av solens värme. En riktigt varm sommardag kan solfångaren värma upp en hel pool med cirka 5 – 6 grader. Solfångare är endast fungerande när det är soligt och varmt, så det är inte en komplett lösning. Däremot kan det fungera bra att kombinera solfångare med en värmepump.

Utnyttja husets värme

Ett annat sätt att värma upp poolen är genom att utnyttja husets befintliga värme, det fungerar bara om huset har ett vattenburet system. Då behöver du först ansluta en värmeväxlare som kan överföra husets värme till poolen. Värmeväxlare är inte särskilt dyra, men det tillkommer alltid mer utrustning samt kostnaden för själva installationen. Kringutrustning som behövs är bland annat styrutrustning, ventiler och givare.

Jämför kostnader för olika uppvärmningsalternativ

Vilket av ovanstående alternativ är då bäst? Det beror på flera saker. En poolvärmepump är exempelvis dyrare i investeringskostnad än en solfångare, men du kan å andra sidan spara in pengar i form av minskade energiutgifter med tiden.

  • Elvärmare. Liten investering eftersom den ofta ingår när du köper pool, men har högre driftkostnader (5 000 – 10 000 kronor i inköp).
  • Poolvärmepump. Dyrare i investering och det är viktigt att kontrollera COP-värdet. Ju högre COP-värde, desto bättre men också dyrare. Kostar mellan 15 000 och 30 000 kronor i inköp.
  • Solfångare. Priserna skiljer sig mycket beroende på dimension. Är det en liten pool kan solfångare kosta runt 5 000 kronor, en större pool behöver en större solfångare, priset kan då hamna på cirka 20 000 kronor.
  • Värmeväxlare. Kostar cirka 5 000 – 10 000 kronor och det tillkommer även kostnader för kringutrustning och installation.

Relaterade artiklar