Vanliga misstag när du bygger pool

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Ett poolbygge är en stor investering. Men vad många inte vet är att en billigare pool endast har en livslängd på cirka 10 – 15 år. Det kan verka som lång tid, men jämfört med ett hus är det inte särskilt länge. Det är tråkigt att behöva gräva ur poolen och renovera den. Här går vi igenom vanliga misstag vid poolbygge och hur du undviker dem.

Poolens väggar

Det går att bygga och montera en pool på egen hand, men det kräver viss kunskap. Var noggrann med att följa anvisningarna ordentligt. Ett vanligt misstag vid själva anläggningen av poolen är att inte packa tillräckligt med jord runt poolens utsida. Problemet som då kan uppstå är att poolens väggar inte står emot vattentrycket och buktar ut eller i värsta fall gå sönder. Det är samtidigt viktigt att poolen inte töms utan att kontrollera att poolens väggar kan stå emot marktrycket utan det kompenserande vattentrycket.

Ett annat misstag vid poolbygge är sättningar i altanen. Där du gräver ut för poolen behöver marken komprimeras ordentligt, annars riskerar den att sätta sig med tiden. Men om poolen ska anläggas i anslutning till altanen är det ofta svårt att komprimera jorden alldeles intill eftersom det inte finns mycket utrymme att arbeta med. Det återfyllnadsmaterial som altanplintarna står i riskerar att komprimeras över tiden, vilket innebär att jorden kan sjunka ner och orsaka sättningar i altanen. Ett tips är att fästa träreglar i poolens krönbalk, då blir altanen mer stabil samtidigt som poolen blir mer motståndskraftig mot höga laster.

Poolstommen

Ett vanligt misstag när man bygger pool är att försöka spara in på kostnaderna genom att välja en billigare poolstomme. Självklart behöver du inte välja den dyraste, men det finns goda skäl att undvika de allra billigaste alternativen. Även om inköpspriset på en billigare poolstomme är lägre än om du väljer en stomme av högre kvalitet, riskerar kostnaderna ändå att bli högre med tiden. En sämre poolstomme har exempelvis inte lika bra isolering, vilket kan resultera i att uppvärmningskostnaderna blir högre. Dessutom håller en billigare poolstomme inte lika länge. Det kan innebära att du behöver bygga om poolen efter 10 – 15 år. Väljer du istället en pool av högre kvalitet kan den hålla i närmare 50 år, med regelbunden skötsel och underhåll.

När du väl valt en pool bör du kontrollera garantin. En del poolstommar har livstidsgaranti medan andra endast har garanti de första åren. Förutom garantin för själva poolstommen bör du även kontrollera garantin för tillbehör, som poolrobot och poolpump.

Markförhållanden

Innan en pool kan anläggas, till exempel i gräsmattan, behöver du kontrollera markförhållandena, till exempel bärighet. Finns det stora stenar eller berg där du ska gräva kan poolbygget bli dyrare än vad du initialt räknat med. Spräckning av sten eller sprängning av berg ökar kostnaden med många tiotusentals kronor. Ett vanligt misstag när man gräver för pool är att inte kontrollera var ledningar finns. Det kan resultera i att du gräver av en el- eller vattenledning, vilket kan bli väldigt dyrt eftersom det kan påverka ett stort område.

Ytterligare ett vanligt misstag när man gräver ut för poolen är att inte kontrollera hur hög grundvattennivån är. Om grundvattennivån är hög kommer poolstommen troligtvis att vara i ständig kontakt med vatten, vilket inte är bra eftersom det ökar risken för fuktskador. Dessutom blir du tvungen att pumpa bort grundvattnet vilket ökar kostnaderna både för pumpen och för driften av pumpen. Om du upptäcker att det finns högt grundvatten där du tänkt gräva bör du istället överväga att ställa poolen ovan mark. Det finns många bra sätt att bygga in poolen i altanen för att skapa en illusion om att poolen ligger i höjd med marken.

Kall pool

Ett poolbygge kan kosta en del pengar och många tänker att de kan spara in mycket på kostnaderna genom att välja en oisolerad och ouppvärmd pool. Det kan verka lockande med ett svalkande dopp under sommarens varmaste dagar. Men Sverige blir aldrig lika varmt som länderna kring Medelhavet. Därför kommer en ouppvärmd pool upplevas som kall och inte så inbjudande. Risken med att snåla in på uppvärmning och isolering är att poolen inte kommer att användas. Räkna alltid med kostnaden för uppvärmning och drift i budgeten. En pool med en temperatur på 29 grader kommer förlänga badsäsongen, vilket gör att du får ut mer av poolen. Några saker att fundera över är:

  • Isolering
  • Poolskydd
  • Värmepump
  • Liner
  • Poolstomme

Eftersom en uppvärmd pool innebär mer slitage på poolen (eftersom den används oftare än en pool som inte är uppvärmd) måste du välja isolering, poolskydd, värmepump, liner och poolstomme som klarar av temperaturen och som inte förstörs av den höga temperaturen. Värmepumpen ska vara dimensionerad för poolens storlek. Det är även bra att välja en poolliner av högre kvalitet (tjockare) som tål poolens temperatur. För att uppvärmningskostnaderna inte ska skena iväg är det även bra att investera i ett bra poolskydd med isolerande effekt. Då bevaras värmen i poolen och vattenavdunstningen minskar och därmed kan driftkostnaderna sänkas.

Jämför leverantörer

Vid första anblick kan en leverantör verka mycket billigare än en annan. Men när du väl kontrollerar det finstilta kan det bero på att det endast ingår en enkel stege, medan det hos en annan leverantör ingår en trappa. Kontrollera alltid exakt vad som ingår:

  • Poolstomme
  • Liner
  • Stege/trappa
  • Poolpump
  • Montering

När du hittat ett antal leverantörer som verkar bra kan du begära offerter. Kom ihåg att även begära referenser samt läsa tidigare omdömen om leverantören.

Vanliga frågor och svar

Det är vanligt att man inte utför en tillräckligt noggrann markundersökning. Det kan resultera i att man gräver där det finns ledningar, där grundvattennivån är hög eller där det finns stora risker för sättningar i marken.

Fråga exakt vad som ingår i priset, inte bara själva poolstommen utan även tillbehör som trappa eller stege. Ta även reda på hur garantin fungerar och hur länge den är giltig.

Snåla inte in på fel saker, genom att till exempel att bygga en oisolerad pool. Det kommer leda till högre uppvärmningskostnader. Välj istället en pool av hög kvalitet, även om inköpspriset är dyrare. Med tiden sparar du ofta in pengar i form av lägre uppvärmningskostnader och färre reparationer.

Relaterade artiklar