Sandfilter till pool

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Vattnet i poolen behöver sällan bytas ut. Istället renar man vattnet med olika kemikalier och låter vattnet passera genom ett filter. Det finns olika typer av filter, till exempel sandfilter. Det är ett av det mest naturliga och miljövänliga filtret för rening.

Funktion

Sandfilter är uppbyggt som en behållare fylld av mycket finkornig sand. Sandkornen är kantiga och taggiga vilket gör att smutspartiklar, stora som små, fastnar i sanden. Sanden är tätt packad inuti den slutna behållaren vilket gör att även större partiklar som hårstrån fastnar. Vattnet i poolen pumpas och cirkuleras ständigt runt och leds genom sandfiltret. Först leds vattnet in i behållarens ovankant för att sedan passera genom sanden och slutligen ledas ut i underkanten. Sanden renar och fångar upp smutspartiklar i storleken 20 – 100 micrometer (0,1 millimeter). Eftersom sandfiltret endast renar vattnet från smuts och inte bakterier, behöver man komplettera reningen med kemikalier, bland annat klor.

Backspolning

En fördel med sandfilter till pool är att det sällan behöver bytas ut. Sanden renar vattnet i upp till sju år innan sanden behöver bytas ut. Då kan man köpa ny sand att fylla i behållaren. Dock behöver man rengöra filtret mer regelbundet än så. Man märker när det är dags att byta filtret eftersom vattnet leds in trögare och långsammare och kommer inte ut lika rent längre. Vanligtvis finns även en mätare som visar när vattenflödet blir sämre. När vattnet flödar långsammare ökar trycket i behållaren, vilket ger en indikation om att det är dags att rengöra sanden. Det görs genom en så kallad backspolning.

För att backspola stänger man tillfälligt av poolpumpen och kopplar sedan, via en ventil, in det vanliga husvattnet till poolen. Det innebär att rent kranvatten från huset strömmar igenom sandfiltret och spolar på så vis ut smutsen från filtret. Det kallas backspolning eftersom vattnet sprutas in genom behållarens undersida och ut i avloppet. När backspolningen är färdig, vilket endast tar några få minuter, kopplas poolvattnet på via ventilen och poolpumpen och sandfiltret kan börja användas igen.

Hur ofta man behöver backspola beror på hur ofta man använder poolen samt hur många som badar. Under sommarsäsongen då man kanske använder poolen flera gånger per dag kan backspolning behöva göras 1 – 2 gånger i veckan.

Byta ut sanden

Med åren slits sanden i filtret ned och de från början taggiga kanterna slipas och blir runda. Det gör att sandfiltret inte längre fångar upp smutspartiklarna. Eftersom vattnet ständigt pumpas igenom sandfiltret fastar även mineraler och kalkavlagringar runt sandkornen vilket gör att de tappar sin förmåga att fånga upp smuts. Sanden behöver då bytas ut. Det behöver vanligtvis göras mellan vart 5:e och vart 10:e år. Så här byter du ut sanden i sandfiltret:

  1. Lyft av centralventilen. Den sitter på filtertanken. Trä sedan en plastpåse över stigaröret som sitter i mitten av filtret.
  2. Ta bort sanden. Gräv försiktigt ur all sand ur behållaren, en mindre spade kan användas. Det går även att använda en våtdammsugare för att suga upp sanden.
  3. Kontrollera dysorna. Dysorna (munstyckena) sitter på röret, se till att de inte är skadade.
  4. Fyll på ny sand. Kornstorleken bör vara mellan 0,6 och 0,8 millimeter. Kontrollera vad som står på filtret eller i instruktionsanvisningarna för filtret. Står det ingenting om sandmängd bör 2/3 av tanken fyllas med sand. Se till att sanden täcker dysorna.

Vanliga frågor och svar

Det är ett vanligt filter för poolrengöring.

Inuti en sluten behållare finns finkornig sand där poolens vatten leds igenom. Smutspartiklar i vattnet fastnar på de små kantiga och taggiga sandkornen och det rena vattnet leds sedan ut i poolen igen.

Under högsäsong då poolen används flitigt kan filtret behöva backspolas 1 – 2 gånger i veckan.

Sanden håller ofta i cirka 5 – 10 år innan den behöver bytas ut.

Relaterade artiklar