Poolskydd – välj rätt

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

Det finns flera anledningar till att använda ett poolskydd, till exempel förhindrar skyddet skräp som löv, grenar och insekter från att trilla ner i vattnet. Dessutom hjälper poolskyddet till att bevara värmen i vattnet, vilket leder till lägre uppvärmningskostnader. Vi hjälper dig välja rätt typ av poolskydd.

Viktigt med vintertäckning till pool

Förutom att ett poolskydd håller poolen renare (särskilt om den står intill buskar och träd), är poolskyddets huvudsakliga syfte att göra poolen säkrare. Det är till och med lag på att använda poolskydd om poolen är djupare än 20 centimeter. Det förekommer nämligen en del olyckor där små barn trillar ner i poolen och inte kan ta sig upp. Drunkningsolyckor i pool är den vanligaste dödsorsaken bland små barn, enligt Boverket. Lagen gäller endast för fast monterade pooler på tomtmark och inte flyttbara pooler. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att poolskyddet uppfyller lagens krav. Många vill även vintertäcka poolen, det hindrar den från att bli smutsigare än nödvändigt under vintern. Kom ihåg att om du vill kunna vintertäcka poolen måste poolöverdraget klara av snölasten.

Poolskyddet måste:

 • Vara tillräckligt högt (gäller för staket). Minst 0,9 högt (staket) som hindrar att små barn kryper under eller klättra över staketet. Finns det en grind ska den förses med ett lås.
 • Klara av laster. Ska du täcka poolen med exempelvis presenning (eller annan typ av poolskydd) måste skyddet klara av vikten av ett barn utan att gå sönder.

Det finns möjlighet att välja andra lösningar än de ovan nämnda, men då måste man som fastighetsägare kunna visa att de håller samma säkerhetsnivå. Det är byggnadsnämnden som kontrollerar säkerhetslösningarna.

Andra anledningar till att poolskydd används:

 • Begränsar värmeförlust. Det finns många typer av poolskydd och vissa har ett isolerande skikt som minskar värmeförlusten med upp till 60 %. Det kostar pengar att värma upp vattnet och med ett isolerande täcke bevaras stora delar av värmen.
 • Skyddar mot skräp. Ett skydd förhindrar yttre föremål från att trilla ner i poolen, till exempel löv, grenar och insekter som kan förorena vattnet.
 • Minskar kemikalier. Eftersom poolen täcks över minskar avdunstningen samtidigt som vattnet hålls renare. Det gör att mindre mängd kemikalier behövs.
 • Minskar vattenavdunstning. Utan ett poolskydd kan vattnet avdunsta, vilket leder till att mer vatten måste fyllas på regelbundet.
 • Värmer poolen. Vissa poolskydd har inbyggd värme som förhindrar att värmen från vattnet tar sig ut samtidigt som det värmer upp vattnet.

Olika typer av poolskydd

Det finns många typer av poolskydd och i flera prisklasser, till exempel:

 • Pooltak. Ett av de dyraste poolskydden är pooltaket, vilket är ett riktigt tak på skenor.
 • Lamelltäckning. Det finns många varianter av lamellskydd men konstruktionen är densamma: ett skydd som flyter på vattenytan. Skyddet rullas vanligtvis upp på en rullanordning som står vid sidan av poolen. Den här sortens poolskydd är förhållandevis billig.
 • Pooltäcke. Det finns varianter i många prisklasser. I korthet kan pooltäcket beskrivas som en plastduk som täcker poolen. Ibland flyter pooltäcket på vattenytan och ibland spänns det ut mellan fästen.
 • Poolnät. Poolnätet skyddar poolen från nedfallande grenar och löv, men bevarar inte värmen i vattnet.
 • Solfolie. Solfolie är ett praktiskt poolskydd som tar vara på värmestrålningen från solen. Folien flyter på vattenytan och förhindrar avdunstning. Folien fungerar som en solfångare och överför sedan värmen till vattnet.
 • Poolguard. Poolguard är ett vanligt poolskydd som dels förhindrar smuts från att ramla ner i poolen, dels är stabilt nog för att klara av vikten av ett barn. Skyddets konstruktion består av armerad PCV-belagd polymidväv med tvärgående vantstag i aluminium. När poolskyddet ska tas bort veckas det och kan enkelt förvaras.
 • Plåtar. Ett poolskydd som består av stålplåtar som läggs ut i sektioner.

Olika poolskydd har olika egenskaper. Även om pooltaket är ett av de dyraste skydden har det även många fördelar. Till exempel kan pooltak sänka uppvärmningskostnaden, hålla poolen ren eftersom taket förhindrar smuts från att blåsa ner i poolen och framförallt förlänger det badsäsongen. Med ett riktigt pooltak går poolen att använda hela året, under förutsättning att den är uppvärmd. Pooltak finns även att köpa i fullhöjd eller med lågt tak.

För- och nackdelar med olika poolskydd

Poolskydd är utformade på olika sätt och har således olika egenskaper. Pooltaket är en elegant lösning som även ger fördelar i form av längre badsäsong och minskade uppvärmningskostnader. Solfolie har fördelen av att ta vara på solens värme och värma vattnet med den. Även om det går att bygga ett eget poolskydd av en presenning eller av träribbor, är det ofta säkrast (och enklast) att köpa ett färdigt.

Fördelar: Förlänger badsäsongen, bevarar värmen i vattnet, skyddar mot skräp och uppfyller kraven om lag om poolskydd. Dessutom kan du bada bekvämt även om det skulle regna eller blåsa eftersom du badar under tak.

Nackdelar: Ibland krävs bygglov. Pooltak syns väldigt tydligt och kan bli ett större blickfång än själva poolen. En förhållandevis stor investering (den dyraste typen av poolskydd).

Fördelar: Bekväm användning eftersom lamelltäckningen ofta styrs via en motor som rullar upp den.

Nackdelar: Lamelltäckningen ligger på vattenytan och skyddar inte 100 % mot nedfallande skräp som kan ta sig in längsmed kanterna.

 • Pooltäcke

Fördelar: Enkel användning (finns manuella och motordrivna) och finns i många prisklasser. Med en upprullare kan du få upp poolskyddet på rulle, då tar det mindre plats.

Nackdelar: Kvaliteten kan skifta ganska mycket. En billigare variant kan snabbt gå sönder och kärva i maskineriet vilket gör det besvärligt att dra av och på skyddet.

 • Poolnät

Fördelar: Förhållandevis billigt poolskydd som förhindrar grenar och löv från att trilla ner i poolen. Förhindrar att barn trillar ner i vattnet.

Nackdelar. Skyddar inte tillräckligt mot smuts eftersom det är ett nät och dessutom bevarar det inte vattnets temperatur.

 • Solfolie

Fördelar: Förhållandevis billigt poolskydd med isolerande funktion samtidigt som materialet absorberar solens värme och leder den vidare till vattnet.

Nackdelar: Håller inte tätt längsmed kanterna där smuts kan trilla ner.

Fördelar: Öppnas och stängs automatiskt med hjälp av poolens cirkulationspump och har en isolerande effekt. Poolguard minskar även vattenavdunstningen och är försedd med dräneringshål så att inte regnvatten ska bilda pölar.

Nackdelar. Är inte tillräckligt isolerande för att bevara värmen under vintern.

 • Plåtar

Fördelar: Hög säkerhet och en stabil och hållbar konstruktion. Fungerar bra även för vintertäckning.

Nackdelar: Ganska otymplig konstruktion som tar mycket plats och som är besvärlig att montera.

Vanliga frågor och svar

De vanligaste är: pooltak, lamelltäckning, poolduk, poolnät, solfolie och poolguard.

Är poolen djupare än 20 centimeter säger lagen att poolskydd användas. Hos Boverket kan du se exakt vilka krav som gäller.

Poolskyddet skyddar dels från skräp som löv och grenar från att trilla ner i poolen, dels hindrar det barn från att ramla ner. Vissa poolskydd har även isolerande egenskaper och kan minska uppvärmningskostnaderna.

Relaterade artiklar