Vanliga frågor och svar om pooler

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~1 minuter

Material, rengöring och tillbehör – här har vi samlat vanliga frågor och svar så att du kan lära dig mer om pooler och göra ett bättre val.

Hur mycket vatten kan avdunsta från poolen? Vilken poolform är bäst? Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om allt som rör pooler och spabad.

Det är en stabil konstruktion som håller i många år och som ser lyxig ut. Det går att sätta mosaik eller kakel i poolen. Vanligtvis bygger man med isoleringsblock, vilket isolerar poolen och ger lägre uppvärmningskostnader.

Det är en smaksak, det går att simma längder i bägge poolformer. Den rektangulära poolen är vanligare och det finns därför ett större utbud tillbehör till rektangulär pool, som poolskydd och liner.

Oftast behövs inget bygglov. Pooler är inte inräknade bland de konstruktioner som behöver bygglov. Men det beror på hur poolen utformas. I vissa fall kan en pool behöva bygglov, till exempel om den har ett tillhörande pooltak som är högt.

Ett cirkapris för en pool med stålstomme á 4 x 8 meter är 52 000 kronor.

Jämför inte endast effekten (kW) utan även verkningsgraden (COP-värdet). Ju högre COP-värde, desto effektivare är pumpen.

Ja det går, här kan du läsa steg för steg om du hur du byter en vanlig poollampa som är monterad under vattennivån.

Det är ganska svårt att anlägga en gjuten betongpool själv. Dels är markarbetet krävande eftersom gropen ska grävas ur och dräneras, dels är själva gjutningsarbetet ganska svårt om man inte har erfarenhet.

Poolguard är ett populärt poolskydd i Sverige som består av en PVC-belagd polyamidväv med inbyggda aluminiumskenor.

Marklov är ungefär som bygglov fast för markarbeten. Det är något du behöver ansöka om när du ska gräva och schakta på ett sätt som förändrar markhöjden avsevärt (i många fall mer än en halvmeter). Kontrollera med byggnadsnämnden där du bor för att veta mer.

Ja, många pooltillverkare erbjuder pooler i byggsats. Du monterar enkelt ihop stålplattorna med de medföljande skruvarna. Vanligtvis har stålplattorna infästningar för lampor och vattenflödet.

Det finns en ny typ av värmepumpar till pool med en så kallad inverter-teknik. Den värmer upp vattnet gradvis (vilket är fördelaktigt om du endast vill höja med en grad).

Standardstorleken för en pool är 4 x 8 meter, det är tillräcklig stort för att flera personer ska kunna bada samtidigt.

Det beror på vilket ytskikt som väljs, hur stor poolen ska vara och hur markförhållandena ser ut. Kostnaden för markarbetet och gjutningen brukar vara de största för hela poolprojektet eftersom man ofta anlita professionell hjälp.

Poolguarden fästs i poolens kanter och den öppnas och stängs med hjälp av poolens cirkulationspump.

Boverket har satt upp krav och säkerhet för pool. Är poolen djupare än 20 centimeter och är en fast konstruktion måste den omges av ett staket på minst 0,9 meter samt ha ett poolskydd, exempelvis en presenning eller ett säkerhetsnät som klarar av vikten från ett barn.

Konstruktionen byggs av tryckimpregnerat virke, stödkonsoler av galvaniserat stål samt en liner.

Om poolen används för motionssim bör vattentemperaturen inte överstiga 28 – 29 grader.

Det beror på budget och önskemål. En nedgrävd pool smälter ofta in bra i omgivningen eftersom den inte tar lika stor plats rent estetiskt. Samtidigt är nedgrävda pooler dyrare eftersom markarbetet kostar en del. En ovanmarkspool kan se nedgrävd ut genom att den byggs in i altanen.

De är lättskötta tack vare sin hårda yta. En annan fördel är att glasfiberpooler levereras i ett färdiggjutet stycke, helt utan skarvar, vilket minskar risken för läckage. Glasfiberpooler finns i många prisklasser, från ungefär 20 000 kronor och uppåt.

Poolguard är ett säkert poolskydd som klarar av vikten från både barn och vuxna. Poolskyddet har även isolerande egenskaper vilket minskar uppvärmningskostnaderna.

Det är en smaksak, men en rektangulär pool blir i regel billigare eftersom det redan finns ett stort utbud av poolliner och poolskydd som passar till den rektangulära formen. Valet av poolform beror även på hur du ska använda formen. Vill du kunna motionssimma? I så fall är en rektangulär pool ett bra val.

Ett cirkapris för en pool á 4 x 8 meter är 60 000 kronor.

Det varierar beroende på företag, men vanligtvis ingår endast själva grävningen. Vill du även ha hjälp med bortförsel av schaktmassor bör du kontrollera att det ingår.

Alla stommar har sina för- och nackdelar. Fundera över livslängd och pris. En glasfiberpool är exempelvis billigare än en gjuten betongpool men har samtidigt betydligt kortare livslängd.

Först måste ett hål i marken grävas där poolen ska ställas. Gropen ska vara något större än poolen så att det finns utrymme till att fylla med murbruk.