Vanliga frågor och svar om pooler

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~1 minuter

Material, rengöring och tillbehör – här har vi samlat vanliga frågor och svar så att du kan lära dig mer om pooler och göra ett bättre val.

Hur mycket vatten kan avdunsta från poolen? Vilken poolform är bäst? Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om allt som rör pooler och spabad.

En typ av poolskydd bestående lameller som flyter på vattenytan.

Är poolen djupare än 20 centimeter säger lagen att poolskydd användas. Hos Boverket kan du se exakt vilka krav som gäller.

Det går att minska mängden klor genom att istället använda aktivt syre, vilket är ett substitut för klor. Dock går det inte att helt och hållet utesluta klor eftersom det med jämna mellanrum krävs en chockklorering.

Eftersom friformspoolen är måttanpassad och skräddarsydd finns det inte några standardtillval till poolen. Det medför högre kostnader för alla tillbehör som liner, trappa och poolskydd.

Det är ett filter för vattenrening i pool.

Snåla inte in på fel saker, genom att till exempel att bygga en oisolerad pool. Det kommer leda till högre uppvärmningskostnader. Välj istället en pool av hög kvalitet, även om inköpspriset är dyrare. Med tiden sparar du ofta in pengar i form av lägre uppvärmningskostnader och färre reparationer.

Det finns två typer av lamelltäckning: ovan mark och nedsänkt i poolen. Sistnämnda fungerar som så att lamellrullen integreras i poolens ena gavel. Den är inte synlig när den inte används. Ovan mark innebär att rullen monteras på pooldäcket och syns. Det finns både automatisk och manuell lamelltäckning. Automatiska varianter kan öppnas och stängas med en fjärrkontroll.

Poolskyddet skyddar dels från skräp som löv och grenar från att trilla ner i poolen, dels hindrar det barn från att ramla ner. Vissa poolskydd har även isolerande egenskaper och kan minska uppvärmningskostnaderna.

En rund pool har en automatisk självcirkulation med bra vattenrörelse. Smuts hamnar i mitten av poolen vilket gör det enkelt att rengöra vattnet.

En trappa eller stege är bra att köpa eftersom det underlättar i- och urstigning. Även extrabelysning och termolock eller skydd är viktiga tillbehör som ökar säkerheten samt minskar uppvärmningskostnaderna.

I en sluten behållare finns glaskross som fångar upp väldigt små smutspartiklar. Efter att vattnet passerat glaskrosset leds det renade vattnet ut i poolen igen.

Bland annat är lamelltäckning säkert och tål vikten av ett barn. Dessutom har lamellerna isolerande egenskaper vilket förhindrar värmeförluster.

Det är ett poolskydd som är utformat som ett tak som omger poolen.

Runda pooler passar bra när du vill ha en mindre pool eller vill placera poolen i en lummig trädgård. Dess runda former smälter in bra i naturen.

Det är ett slags överdrag till spabadet med isolerande egenskaper. Det hjälper till att bevara värmen i spabadet samtidigt som spabadet blir säkrare för små barn som annars kan riskera att trilla ner i vattnet.

Ofta mer än 10 år.

Ja, lamelltäckning tål vikten av ett barn och vissa varianter klarar vikter upp mot 80 kilo.

Pooltaket har isolerande egenskaper vilket motverkar värmeförluster. Pooltaket förhindrar även insekter, kvistar och löv från att trilla ner i vattnet. Väljer man ett högt pooltak kan man även njuta av bad trots att regnet vräker ner. Pooltaket är även en säker lösning eftersom barn inte riskerar att trilla ner i poolen.

En rund pool i större storlek tenderar att kännas skrymmande eftersom den är lika stor åt alla håll. Det är något svårare att hitta tillbehör som liner, poolskydd och trappa till en rund pool, till skillnad från en rektangulär pool.

7,2 till 7,6 är bra pH-värde i spabad. Är pH-värdet lägre än 7 är det surt och är det högre än 7 är vattnet basiskt.

Det fångar upp och tar bort även de allra minsta smutspartiklarna vilket ger ett kristallklart vatten. Dessutom är det enkelt att backspola glasfiltret eftersom smutsen inte fastnar lika hårt som i ett sandfilter. Det resulterar i mindre vattenåtgång.

En oval pool ger ofta ett smäckrare utseende i trädgården då dess mjuka former smälter in i omgivningen.

Pooltaket är den dyraste typen av poolskydd och det krävs en del kunskap för att kunna montera det.

Stål är ett stabilt och robust material som håller länge och som samtidigt tål markrörelser. Det är praktiskt under vintern då det förekommer tjäle i marken. När vattnet i jorden fryser till is och expanderar kan marken röra sig.

Det beror på hur stor poolen är samt hur varmt vattnet ska vara. Det finns en ny teknik som kallas för inverter. Det är en poolvärmepump som arbetar gradvis och som har ett viloläge. Fördelen med inverterpumpar är att det går att höja temperaturen med endast någon grad och sedan sätta pumpen i viloläge, till skillnad från traditionella poolvärmepumpar som endast har ett på- och av-läge (on/off).