Vanliga frågor och svar om pooler

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~1 minuter

Material, rengöring och tillbehör – här har vi samlat vanliga frågor och svar så att du kan lära dig mer om pooler och göra ett bättre val.

Hur mycket vatten kan avdunsta från poolen? Vilken poolform är bäst? Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om allt som rör pooler och spabad.

En glasfiberpool kan hålla i cirka 30 år, ibland ännu längre.

Linern behövs för att poolen ska vara helt tät så att inte vattnet rinner ut. Linern handlar också om design – beroende på färg och mönster skapas olika utseende på poolen. Själva vattnet ser också olika ut, beroende på vilken färg linern har.

Poolen ska hållas efter regelbundet och kontinuerligt. Hur ofta du behöver tillsätta olika kemikalier (pH-höjande/sänkande medel, klor och flockningsmedel) beror på omgivande miljö och poolens skick. Vissa medel tillsätts några gånger i månaden, andra rengöringsmoment bör utföras veckovis (ta bort grus och sand).

Cirka 1 centimeter per dygn om poolen är 4 x 8 meter. Teoretiskt sett kan en pool med standardmått (4 x 8 meter) avdunsta så mycket som 300 liter per dygn om temperaturen ligger på runt 32 grader, poolen saknar poolskydd och den används.

En sarg med måtten 4 x 8 meter kostar 4 000 – 6 000 kronor (trä), 16 000 – 20 000 kronor (sten) och 24 000 – 40 000 kronor (granit).

Kontrollera spabadets skal för att försäkra dig om att det är tillräckligt hållbart och välisolerat. Fundera även på hur många som ska få plats att bada, vilken typ av massage du vill kunna få samt om du vill rengöra spabadet manuellt eller automatiskt.

Vanligtvis används klor, flockningsmedel och algmedel. Det finns även pH-höjande/-sänkande kemikalier samt kemikalier som reglerar klorhalten.

Förutom liner kan kakel och mosaik användas för att täcka insidan av poolen.

Sandfilter måste rengöras med en så kallad backspolning. Backspolning är en metod för att rensa filter och innebär helt enkelt att sanden i filtret spolas rent.

Det kan bero på vanlig vattenavdunstning men det kan även bero på en läcka i poolen. Ta reda på vilket genom att låta poolen stå oanvänd under ett dygn med poolskydd. Om mycket vatten försvinner trots pooltäckning och trots att ingen använder poolen kan det bero på en läcka.

Inuti en sluten behållare finns finkornig sand där poolens vatten leds igenom. Smutspartiklar i vattnet fastnar på de små kantiga och taggiga sandkornen och det rena vattnet leds sedan ut i poolen igen.

Det finns billigare och uppblåsbara modeller från några tusenlappar och även dyra och mer exklusiva varianter för över hundra tusen kronor.

För att sänka pH-värdet tillsätts ett surt pulver och för att höja pH-värdet tillsätts ett alkaliskt pulver.

Fundera över vilken färg du vill ha. Färgen påverkar hur vattnet uppfattas. Det är viktigt att matcha omgivningen för att linern ska smälta in fint. Det finns även mönstrade liner, vilket kan bli effektfullt.

Med hjälp av flockningsmedel, algmedel och klor.

Genom att använda ett bra poolskydd. Lägre vattentemperatur minskar även avdunstningen.

Under högsäsong då poolen används flitigt kan filtret behöva backspolas 1 – 2 gånger i veckan.

Det är vanligt att man inte utför en tillräckligt noggrann markundersökning. Det kan resultera i att man gräver där det finns ledningar, där grundvattennivån är hög eller där det finns stora risker för sättningar i marken.

Du får bort klor i poolen med klor, flockningsmedel och algmedel.

De vanligaste är: pooltak, lamelltäckning, poolduk, poolnät, solfolie och poolguard.

Om du inte kommer åt med exempelvis en håv eller kratta finns det även poolrobotar som dammsuger poolens botten och renar den från små och stora skräppartiklar.

Det är en pool vars form är skräddarsydd.

Sanden håller ofta i cirka 5 – 10 år innan den behöver bytas ut.

Fråga exakt vad som ingår i priset, inte bara själva poolstommen utan även tillbehör som trappa eller stege. Ta även reda på hur garantin fungerar och hur länge den är giltig.

En typ av poolskydd bestående lameller som flyter på vattenytan.