Regler för pool

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

I många fall krävs inget bygglov för att bygga pool, men lokala avvikelser kan förekomma och du bör alltid kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun. Det finns också andra saker du behöver känna till, som att du måste ha ett skydd runt bassängen av säkerhetsskäl.

Bygglov eller inte

Eftersom pooler inte är räknas som en konstruktionsåtgärd som kräver bygglov får man i regel bygga utan att ansöka om bygglov. Men det beror på hur poolen konstrueras, hur högt upp på marken den står och liknande. Även om poolen inte kräver bygglov kan till exempel ett pooltak göra det. Även skyddet runt poolen, som ett staket, kan kräva bygglov. Det är bra att planera för alla delar av poolbygget (även pooltäcke och skydd runt poolen) innan du kommer igång för att säkerställa att du inte behöver något bygglov.

Förutom bygglov kan du även behöva något som kallas för marklov, vilket behövs om du tänker förändra markens höjdläge mycket. Ibland behöver man även marklov för att få fälla träd. Om du ska ha en nedgrävd pool kan det behövas marklov beroende på hur tomten ser ut. Marklov krävs inom detaljplanerat område när du ska schakta eller fylla marken på ett sätt som avsevärt förändrar markhöjden. Vad som är en avsevärd förändring är svårt att svara på eftersom alla kommuner sätter sina egna regler. Men i många kommuner ligger gränsen vid en halvmeter. Kontrollera alltid med byggnadsnämnden. Du måste få ett startbesked innan du får påbörja bygget.

Skydd vid poolen

Bland små barn är drunkningsolyckor den vanligaste dödsorsaken. Det är därför viktigt att det finns en ordentlig säkerhetsanordning. Det är krav på att ha skydd runt poolen enligt Boverket. Kravet gäller endast för fasta pooler och pooler på tomtmark, däremot inte för fristående pooler.

Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att poolen har ett bra skydd. Boverkets krav lyder:

  • Minst 20 centimeters vattendjup. Om poolen är djupare än 20 centimeter (vilket de flesta pooler är) krävs någon form av säkerhetsanordning.
  • Minst 0,9 meters staket. Det ska finnas ett staket som är närmare en meter högt och konstruerat på ett sätt som förhindrar barn från att ta sig igenom. Om staketet har en grind ska det förses med ett lås.
  • Ett skyddstäcke. Poolen ska, förutom ett staket, även ha ett poolskydd, till exempel en presenning eller ett skyddsnät (med högst 50 millimeters maskvidd) och skyddet ska klara av vikten av ett barn.

Du måste inte välja just de lösningar som Boverket tagit fram, men du måste kunna bevisa att andra lösningar håller samma säkerhetsnivå som ovan nämnda.

Vanliga frågor och svar

Oftast behövs inget bygglov. Pooler räknas inte till konstruktioner som behöver bygglov. Men det beror på hur poolen utformas. I vissa fall kan det behövas bygglov, till exempel om poolen har ett tillhörande pooltak som är högt.

Marklov är ungefär som bygglov fast för markarbeten. Det är något du behöver ansöka om när du ska gräva och schakta på ett sätt som förändrar markhöjden avsevärt (i många fall mer än en halvmeter). Kontrollera med byggnadsnämnden där du bor för att veta mer.

Boverket har satt upp krav för säkerhet för pool. Är poolen djupare än 20 centimeter och är en fast konstruktion måste den omges av ett staket på minst 0,9 meter samt ha ett poolskydd, exempelvis en presenning eller ett säkerhetsnät som klarar av vikten från ett barn.