Grävarbete för pool – kostnader & markarbete

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Om du ska bygga pool och vill ha den nedsänkt i marknivå måste marken grävas upp. Oavsett vilken typ av poolstomme du väljer (gjuten betongpool, glasfiberpool eller stålpool) är grävarbetet i stort sett likadant.

Förberedelser

Innan du kan ta första spadtaget måste du undersöka marken där poolen är tänkt att stå. Det första du bör kontrollera är om det finns några ledningar i marken, i så fall behöver du välja en annan plats. Hos ledningskollen kan du hitta information om ledningar där du bor. Om inga ledningar finns i marken är nästa steg att kontrollera markens bärighet och förutsättningar. Om det ligger berg där du tänkt gräva kommer det bli svårt. Då behöver du antingen spräcka eller spränga bort berget, vilket ökar kostnaderna. Om marken har de rätta förutsättningarna och tillräckligt god bärighet kan grävningsarbetet påbörjas.

Kostnader för grävning

Kostnaderna för grävning kan delas upp i olika delar: enbart grävning och bortforsling av schaktmassor. Kostnaden för att gräva bort en yta på 4 x 8 meter kostar cirka 15 000 kronor, då ingår arbetskostnaden men inte bortfraktning av schaktmassorna. Vill du även ha hjälp att forsla bort jordmassorna får du lägga på lika mycket till. Om schaktmassorna inte kan återanvändas räknas det som deponi vilket är avfall som inte går att återvinna. Priset för det ligger på cirka 30 000 kronor. Även etableringskostnader tillkommer, det är kostnader som tillkommer när man utför någon typ av markarbete. Markarbete för pool innefattar till exempel kostnader för att frakta grävmaskiner och tillbehör till platsen som ska grävas ur, för att gjuta en grund, spränga berg, frakta schaktmassor och hyra av container. En normal etableringskostnad för 4 x 8 meter ligger på cirka 6 000 till 12 000 kronor, beroende på vilka arbetsmoment som ingår.

Anlitar du ett grävningsföretag för grävarbetet kanske du även vill att de anlägger markbädden och förbereder grunden med makadam och fiberduk, då tillkommer ytterligare cirka 20 000 kronor. Sammanfattning av kostnader för grävning:

Poolens storlekEtableringGrävningBortförsel av schaktmassorDeponiMarkbäddTotalt pris
4 x 8 meter10 000 kronor15 000 kronor15 000 kronor30 000 kronor20 000 kronor90 000 kronor

När du anlitar ett grävningsföretag är det viktigt att kontrollera exakt vad som ingår. Fråga till exempel om följande ingår i priset:

 • Bortförsel av schaktmassor
 • Sprängning (om berg upptäcks)
 • Föroreningar (om det upptäcks) – hur är det med deponikostnader?
 • Högt grundvatten – vad gäller?

Höjden påverkar grävningen

För att veta hur djupt man ska gräva behöver man tänka igenom poolens höjd. Förutom att det ska finnas ett tillräckligt djupt utrymme som täcker in hela poolens höjd ska även markbädden räknas in. Den består vanligtvis av singel eller makadam som läggs i ett lager på cirka 10 centimeter. Ofta har man även någon typ av poolgrund, till exempel en gjuten platta. Där tillkommer ytterligare 10 centimeter. Ska grunden isoleras, vilket är att rekommendera, tillkommer ytterligare 10 centimeter. Ska poolen byggas in i exempelvis altanen eller få någon typ av sarg vill man få upp poolen cirka 10 – 20 centimeter ovan mark. Det är viktigt att räkna med alla olika höjdpåverkande faktorer så att djupet blir rätt.

Utmärkning av poolens yttermått

Nu är det dags att markera ut var poolen ska stå. Hörnen kan markeras ut med ett murarsnöre. Se till att formen blir exakt rektangulär (om poolen nu ska vara rektangulär) genom att mäta diagonalerna, de ska vara lika långa. När poolens mått är markerade ska sedan det extra utrymmet runtom poolen märkas ut. Det är ett utrymme som ska täcka in dränering och montering. Det extra utrymmet fylls sedan igen när poolstommen är på plats. Ofta lägger man på cirka 50 centimeter i varje ledd.

Återfyllnad

När gropen för poolen är utgrävd och stommen är på plats är det dags att återfylla utrymmet runt poolstommen. Ibland ska ett dränerande material som makadam användas som återfyllnadsmaterial, men det varierar lite beroende på poolstomme så det är bäst att kontrollera med pooltillverkaren. Ibland behöver återfyllnaden ske samtidigt som vatten fylls på i poolen eftersom poolstommen inte alltid klarar av belastningen från enbart vattnet eller jorden.

Hitta en expert som kan gräva pool

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 84 646 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Det varierar beroende på företag, men vanligtvis ingår endast själva grävningen. Vill du även ha hjälp med bortförsel av schaktmassor bör du kontrollera att det ingår.

Kostnad för att gräva pool i standardstorlek (4 x 8 meter) kostar cirka 15 000 kronor (endast grävningen). Men ofta tillkommer andra kostnader för bland annat bortförsel av schaktmassor, dränering och eventuell sprängning.

Var noggrann med att mäta ut exakt djup för poolen (det tillkommer flera decimeter i höjdled på grund av dränering, markduk och liknande).

Kostnad för att anlägga pool påverkas av flera saker, bland annat vilken typ av pool (betong, glasfiber eller stål, för att nämna några material), storleken, markarbete för pool (det är dyrare att anlägga en nedgrävd pool än en ovanmarkspool. Det enklaste sättet att ta reda på kostnad för pool är genom att skicka en offertförfrågan till pooltillverkare, du kan använda vår offerttjänst – den är gratis.

Relaterade artiklar