Glasfilter till pool

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Glasfilter är ett filter för poolrengöring. Det är inte lika vanligt som sandfilter, men har flera fördelar. I glasfiltret renas vattnet genom att det filtreras i glaskross. Filtret kan fånga upp betydligt mindre smutspartiklar än sand. Vi går genom hur glasfilter till pool fungerar.

Funktion

Glasfiltret är uppbyggt som en sluten behållare fylld med krossat glas. Till skillnad från sandfilter, som är fyllt av sandkorn som fångar upp smutspartiklar i storleken 20 – 100 mikrometer, renar glaskrosset partikelstorlekar på 5 – 20 mikrometer, alltså betydligt mindre smutspartiklar. Det är en fördel eftersom vattnet blir kristallklart. När poolens vatten leds till glasfiltret trycks det genom behållarens ovandel och in genom glaskrosset. När vattnet passerat glaskrosset är det renat och leds återigen ut i poolen.

Sandfiltret har ibland en ojämn filtrering där smutsen framförallt fastnar i sandbäddens ovandel, alltså där vattnet först kommer in. Glaskrosset har däremot en jämnare fördelning och smutsen fastnar jämnt över hela filtret. Det ger en mer effektiv rening. Glaskrosset ligger ännu tätare än sanden och är därför hårdare packad, vilket ökar filtrets effektivitet.

Färre backspolningar

Ett sandfilter kan behöva renas genom backspolning så ofta som 1 – 2 gånger i veckan under högsäsong. Glasfiltret kräver betydligt färre backspolningar och under kortare tid. Backspolning gör man för att rena filtret. Man låter då husets vatten (rent kranvatten) passera genom filtrets undersida (där det renade vattnet vanligtvis leds ut i poolen) och ut genom avloppet. Eftersom smutspartiklar, kalkavlagringar och mineraler inte fäster lika hårt på glas som på sand, spolas filtret enklare rent. Det gör att vattenåtgången blir mindre än för backspolning genom sandfilter.

Hållbart alternativ

Glasfilter har längre livslängd än sandfilter. Sanden i ett sandfilter behöver bytas ut efter cirka fem till tio år, medan glaskrossen ofta har en livslängd på över tio år. Det krävs heller inte lika mycket material till glasfiltret som till sandfiltret. Det krävs cirka 15 – 20 % mindre glas än sand. En annan fördel ur ett hållbarhetsperspektiv är att glasfiltret renar vattnet mer effektivt. Det innebär att det inte behövs lika mycket klor och andra poolrengöringskemikalier. En del pooltillverkare menar på att klorförbrukningen kan minska med upp till 25 % om glasfilter används. En nackdel med glasfiltret är att det är dyrare än sandfilter.

Andra typer av poolfilter

Förutom sand- och glasfilter finns det även andra typer av reningsfilter till pool:

  • Patronfilter. Ett filter i polyester som filtrerar partikelstorlekar på 20 mikrometer. Filtret har relativt låg vattenförbrukning eftersom backspolning inte krävs. Istället rengör man filtret genom att skölja av patronen med en vattenstråle. Det tar längre tid att rengöra filtret, men samtidigt krävs ingen installation eftersom patronfiltret inte ska anslutas.
  • Filterpåsar. Det finns olika sorters filterpåsar, till exempel engångsvarianter och tvättbara. Filterpåsar har likvärdig effekt som patronfilter men kräver mer underhåll.
  • Kiselgurfilter. Ett effektivt filter med mycket fin filtreringsgrad. Nackdelen med kiselgurfilter är att det är dyrare än andra alternativ samt kräver en mer omfattande installation.
  • Glaspärlor. Filtret kallas även för filterglas och skiljer sig från vanlig glaskross genom att filtret istället är fyllt av helt runda glaspärlor. Filtret har mycket god reningsgrad och är dessutom enkelt att backspola då smutsen snabbt spolas av pärlorna. Många offentliga poolanläggningar använder just glaspärlor i sitt reningssystem på grund av dess egenskaper. Dock är priset högre än för många andra alternativ, vilket gör glaskross vanligare för privatpersoner.

Vanliga frågor och svar

Det är ett filter för vattenrening i pool.

I en sluten behållare finns glaskross som fångar upp väldigt små smutspartiklar. Efter att vattnet passerat glaskrosset leds det renade vattnet ut i poolen igen.

Ofta mer än 10 år.

Det fångar upp och tar bort även de allra minsta smutspartiklarna vilket ger ett kristallklart vatten. Dessutom är det enkelt att backspola glasfiltret eftersom smutsen inte fastnar lika hårt som i ett sandfilter. Det resulterar i mindre vattenåtgång.

Relaterade artiklar