Rengör poolen

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Regelbunden poolrengöring är viktigt för att vattnet ska hålla sig rent ch fräscht. Förutom kemikalier finns det andra sätt att rengöra poolen, bland annat med poolrobotar och genom att rengöra poolens filter. Lär dig mer om vilka saker du bör rengöra och hur ofta.

Vattenkvalitet

Vattnets kvalitet påverkas av både stora och små partiklar. För att rengöra vattnet från alger används flockningsmedel och algmedel i kombination med klor. För att vattnet ska kännas fräscht bör pH-värdet ligga mellan 7,2 och 7,6. Genom att tillsätta olika typer av kemikalier kan vattnets snabbt renas och bakterier och algpåväxt elimineras. Doseringen anpassas efter poolens storlek samt hur smutsigt vattnet är. Här kan du läsa mer om hur du använder kemikalier i poolen.

Filterrengöring

I poolens filter fångas små och stora partiklar upp. Poolen har flera typer av filter, bland annat ett polyesterfilter (patronfilter). I det filtret fastnar större skräp. Det är viktigt att tömma filtret regelbundet, cirka 2 – 3 gånger per månad eller oftare om det behövs. Vid filterrengöring tas filtret upp och spolas rent med en vattenslang. Undvik att använda högtryckstvätt eftersom den hårda strålen kan förstöra filtret. Ibland är filtret lite slemmigt, det får du enkelt bort genom att lägga filtret i en stor hink med varmt vatten doserat med lite tvättmedel. Medlet bör få verka i cirka 10 minuter innan filtret slutligen sköljs rent. Det går även att köra filtret i en vanlig diskmaskin, dock max 50 grader och utan torkeffekt.

Förutom ett polyesterfilter använder många poolägare även ett sandfilter, det rengörs så här:

 • Stäng av pumpen. Är värmen påslagen ska även den stängas av.
 • Öppna ventilen. Både ventil och avloppsrör ska vara öppna så att det smutsiga vattnet kan forslas ut utan problem.
 • Välj backspolning. Det finns en inställning som heter backwash (backspolning), den ska slås på i samband med att pumpen slås på igen.
 • Vänta. Efter cirka två minuter är vattnet i slangen rent igen, då är det bara att sätta pumpen i vanligt driftläge igen.
 • Slå på pumpen. Slå på pumpen igen i 10 – 15 sekunder och upprepa alla stegen en gång till.
 • Återställ inställning. Avslutningsvis ska de vanliga inställningarna aktiveras igen och ventilen till avloppsröret stängas.

Ta bort missfärgning och fläckar

Poolens liner eller kakel kan ibland bli missfärgade av orent vatten, till exempel orsakat av alger. Det är viktigt att omgående ta bort fläckar. Om fläckarna får sitta kvar länge blir de svåra att ta bort. Om fläckarna sitter högt upp vid poolkanten kan det räcka med att tömma ur lite vatten för att komma åt att skrubba. Använd en mjuk svamp om du skrubbar på en liner, annars riskerar du att nöta på plastmaterialet. Är fläckarna feta eller oljiga finns det fettlösande medel som kan användas på en mjuk svamp. Om fläckarna är feta och klibbiga kan det fungera med etanol (T-sprit) och handsprit (alkogel).

Fläckar och missfärgningar som sitter på poolens golv eller på väggarna längre ner kan vara svåra att rengöra för hand (om inte hela poolen töms på vatten). Då kan istället speciella poolrobotar användas. Det finns varianter som skrubbar väggar och golv och andra som suger upp smutspartiklar som hamnar i ett filter som du enkelt tömmer. En fördel med poolrobotar är att de ”dammsuger” allt grus och all sand som faller till botten, vilket skapar en renare vattenmiljö.

Det finns flertalet produkter inom pooldammsugning, både självgående robotar och handhållna maskiner. Innan du börjar använda dammsugaren ska poolens pump stängas av. Se till att alltid följa medföljande anvisningar till dammsugaren. Instruktionerna kan skilja sig åt mellan olika modeller.

Storstädning av poolen

Om poolen är väldigt smutsig och förorenad med både stora skräppartiklar (sand, grus och löv) och utsatt för algpåväxt behöver poolen en rejäl rengöring.

 1. Ta bor synligt skräp. Börja med att fiska upp löv och andra stora skräppartiklar ur poolen med hjälp av en håv eller kratta.
 2. Kontrollera pH-värdet. Är poolen smutsig och vattnet ser grönaktigt ut är det bra att kontrollera pH-nivån. Det finns bra medel som både höjer och sänker pH-värdet och snabbt justerar nivån. Bara efter pH-justeringen brukar vattnet se klarare ut.
 3. Chockklorera. Rengör vattnet ordentligt genom att chockklorera poolen. Följ anvisningarna för det medel du använder. Kloret hjälper till att döda bakterier och alger.
 4. Sätt på pumpen. Låt pumpen vara igång och kom ihåg att rengöra poolens filter (ibland är det igentäppt vilket gör att vattnet snabbt blir smutsigt).
 5. Dammsug. Med en bottensug kan du få bort alla partiklar som fallit till botten, som grus och sand.

Kemikalier

Kemikalier måste användas till alla pooler, framförallt klor och flockningsmedel men också algmedel. I många fall behöver man även ett pH-sänkande eller pH-höjande medel för att se till att vattnet har rätt pH-värde (det ska ligga mellan 7,2 och 7,6). Pooler har ett reningsverk som ser till att hålla vattnet fräscht, men du måste också tillsätta kemikalier som dödar mikroorganismer. pH-värdet förändras på grund av mängden kemikalier, så det är bra att skaffa en pH-mätare för att snabbt kunna kontrollera värdet. Är pH-balansen ojämn kan det håret bli missfärgat (många som är väldigt ljushåriga kan få grönaktigt hår) eller hudutslag.

Kemikalier i kombination med ett bra filter, poolrobot och regelbundna kontroller, säkerställer ett säkert och rent poolklimat.

Vanliga frågor och svar

Poolen ska hållas kontrolleras och rengöras regelbundet. Hur ofta du behöver tillsätta olika kemikalier (pH-höjande/-sänkande medel, klor och flockningsmedel) beror på den omgivande miljön och poolens skick. Vissa medel tillsätts några gånger i månaden, andra rengöringsmoment bör utföras veckovis (borttagning av grus och sand).

Sandfilter måste rengöras med en så kallad backspolning. Backspolning är en metod som rensar filter och innebär helt enkelt att sanden i filtret spolas rent.

Med hjälp av flockningsmedel, algmedel och klor.

Om du inte kommer åt med exempelvis en håv eller kratta finns det poolrobotar som dammsuger poolens botten och renar den från små och stora skräppartiklar.

Det går att minska mängden klor genom att istället använda aktivt syre, vilket är ett substitut för klor. Det går dock inte att helt och hållet utesluta klor eftersom det med jämna mellanrum krävs en chockklorering för att rengöra poolen ordentligt.

Relaterade artiklar