Tips när du bygger pool

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

Det finns många beslut att ta innan du bygger pool. Men förutom det uppenbara, som att välja poolstomme och form på poolen, behöver du även tänka igenom poolens skötsel och underhåll. Vill du skrubba poolens liner för hand eller investera i en poolrobot? Här tipsar vi om vad du behöver tänka på inför poolbygget.

Planering

För att du ska bli nöjd med poolen är det viktigt att allt får ta sin tid. Det är enklast att styra upp poolbygget genom att göra en planering. Skriv upp alla olika delar och gå sedan igenom varje del var för sig:

  • Poolens utseende (form, storlek och material)
  • Ovan mark eller nedgrävd
  • Omgivning
  • Uppvärmning
  • Underhåll och skötsel

Först när du utfört en noggrann planering går det att ta fram en noggrann kostnadskalkyl. Tänk på att en billigare poolstomme utan specialdetaljer med tiden kan bli dyrare än om du investerat i högre kvalitet från början.

Poolens utseende

Hur poolen ser ut är förstås viktigt. Tänk igenom hur många som ska kunna använda poolen. Standardstorlek för pooler är 4 x 8 meter, vilket är en storlek som varken känns trång eller alldeles för stor. I en standardpool kan flera personer bada samtidigt och det går även att simma längder om poolen är rektangulär. Hur stor poolen måste vara för att kunna simma längder varierar. Ju längre, desto bättre eftersom du ständigt måste vända om poolen är kort. Om simning är det viktigaste bör den vara minst 8 meter i längd, men gärna 12 meter. Ju större poolen är, desto dyrare blir den. Inte bara på grund av att det går åt mer material, utan även för att uppvärmningen blir dyrare.

När du bestämt en storlek som känns bra är nästa steg att bestämma poolens form. En rektangulär pool är vanligast. Det finns många fördelar med den rektangulära formen, en är att du kan träningssimma i den. Dessutom brukar rektangulära pooler smälta in bra i omgivningen. Men vill du ha en liten pool, ännu mindre än standardstorleken, kan en rund pool upplevas som större. Har du en uppväxt och lummig trädgård kan en rektangulär pool kännas kantig, då kan en friformspool passa bättre. Friformspooler är dyrare eftersom de är skräddarsydda, samtidigt har du möjlighet att bestämma exakt hur poolen ska se ut. Med en friformspool kan du till exempel låta poolen gå runt ett träd du vill bevara, eller till och med gå runt huset.

Materialet till poolen, alltså själva poolstommen, är också något du behöver bestämma. Glasfiberpooler är exempelvis billigare än gjutna betongpooler, men har inte lika lång livslängd. Det kan göra att glasfiberpoolen i slutändan blir dyrare (renovering eller ombyggnad) än en betongpool i högre kvalitet. Idag väljer de flesta poolbyggare en liner till poolen. Det är ett slags gummiduk som täcker hela poolens insida. Linern håller kvar vattnet inuti poolen, samtidigt som den sätter prägeln för poolens utseende. Linern kan vara enfärgad eller mönstrad. Ett alternativ till liner är att sätta kakel eller mosaik i poolen. Dock kan det innebära vissa risker. Eftersom det blir minusgrader under vinterhalvåret riskerar kaklet att spricka. Men det finns även frostsäkra lösningar, även om de är dyrare.

Ovan mark eller nedgrävd

Du måste också bestämma om poolen ska vara nedgrävd eller inte. Bägge alternativ har sina för- och nackdelar. Rent estetiskt är en nedgrävd pool ofta enklare att anpassa till omgivningen eftersom den inte är ett lika stort blickfång som en ovanmarkspool. En nedgräv pool är mer lättillgänglig eftersom den ligger i marknivå och blir således enklare att kliva i och ur. När poolen väl är nedgrävd kan du enkelt lägga trall eller stenlägga området runtomkring poolen för att skapa ett inbjudande bad- och relaxområde. Nackdelen med en nedgrävd pool är att kostnaden blir högre eftersom anläggningen blir mer omfattade. Dels behöver du utföra en markundersökning för att försäkra dig om att marken har tillräckligt med bärighet samt att det inte ligger berg eller ledningar i marken, dels behöver du gräva ur för poolen. Grävarbetet är ofta något man överlåter åt ett professionellt grävningsföretag eftersom det krävs kompetens och erfarenhet för att gräva med grävmaskin.

En rektangulär ovanmarkspool är betydligt enklare och billigare att anlägga, däremot sätter det högre krav på poolstommens bärighet. Vissa poolstommar klarar inte av vattentrycket utan mottryck från utsidan och kan gå sönder. Det är något du kan fråga din poolleverantör om. En ovanmarkspool kan kännas exakt lika elegant och exklusiv som en nedgrävd pool eftersom den kan byggas in i altanen och på så vis hamna i marknivå. Annars kan en ovanmarkspool ofta kännas stor och ”i vägen”.

Omgivning

Ett misstag många gör när de gör en kostnadskalkyl för poolbygget är att missa extrakostnader för uteplatsen. Om du bygger en pool vill du förmodligen även att den direkta omgivningen anpassas efter poolen. Kanske vill du stenlägga ett område runt poolen eller lägga trall? Efter ett bad kan det vara skönt att lägga sig i en solstol eller ta en utomhusdusch – fundera på vilka möbler och annan utrustning du behöver köpa och räkna med kostnaderna för dem. Annars riskerar du att bygga en fin pool men har en omgivning som inte passar poolen.

Uppvärmning

Ett tips när du bygger pool är att prioritera uppvärmningen av poolen. En kall pool på cirka 20 grader kommer förmodligen inte att användas särskilt ofta. Ligger vattentemperaturen på 29 grader kommer den kännas varm och behaglig. Uppvärmningen bör du fundera över redan i det första stadiet när du bygger pool eftersom du måste isolera poolen. Poolisolering behöver inte vara särskilt dyrt, man sparar oftast in en hel del pengar i form av minskade uppvärmningskostnader. Uppvärmningen påverkas av flera delar:

  • Isolering
  • Poolpump
  • Poolstorlek
  • Poolskydd

Även om poolpumpen värmer upp poolen krävs isolering för att värmen ska bevaras. Ju större poolen är, desto dyrare blir uppvärmningen eftersom mer vatten behöver värmas upp. Med ett välisolerat och ordentligt täckande poolskydd minskar värmeförlusterna.

Underhåll och skötsel

Missa inte skötseln när du planerar inför ett poolbygge. Det är lätt att tro att poolen sköter sig själv när den väl är färdigbyggd. Men så är inte fallet. Förutom att du behöver tillsätta kemikalier som renar vattnet, behöver du även byta och rengöra filter regelbundet, dra av och på poolskyddet samt kontrollera vattnets pH-värde. Beroende på hur mycket tid du vill lägga på poolrengöring finns det olika alternativ. Vill du slippa underhållet kan du till exempel köpa en poolrobot som städar rent poolen åt dig.

Vanliga frågor och svar

Oftast är det enklare att hitta tillgängliga leverantörer under hösten och vintern. Men det finns förstås fördelar med att bygga poolen under våren eftersom du då kan njuta av bad under sommaren. Det kan också vara svårt att gräva ut för poolen om det är tjäle i marken.

Standardstorleken för en pool är 4 x 8 meter, det är tillräcklig stort för att flera personer ska kunna bada samtidigt.

Det beror på budget och önskemål. En nedgrävd pool smälter ofta in bra i omgivningen eftersom den inte tar lika stor plats rent estetiskt. Samtidigt är nedgrävda pooler dyrare eftersom markarbetet kostar en del. En ovanmarkspool kan se nedgrävd ut genom att den byggs in i altanen.

Alla stommar har sina för- och nackdelar. Fundera över livslängd och pris. En glasfiberpool är exempelvis billigare än en gjuten betongpool men har samtidigt betydligt kortare livslängd.

Relaterade artiklar