Grävning

Planerar du att bygga hus och behöver hjälp med grävning? Eller behöver du kanske hjälp med att dränera? Ett grävföretag kan hjälpa till med olika typer av arbeten, bland annat anläggning av trädgård, dränering och byggnation.

1 264 Grävning hittade.

Fler sökresultat

AW Entreprenad & Maskinuthyrning AB

HILDEDALSGATAN 98, 41705, Göteborg

Inga anmärkningar

Gregers bygg och uthyrning AB

KINNAGATAN 10, 57535, Eksjö

Inga anmärkningar

Pålssons Maskin Kvidinge AB

BLECKSLAGAREGATAN 4, 26572, Kvidinge

Inga anmärkningar

Robin Sandgren Maskintjänst AB

TRÄDGÅRDSGATAN 21, 98131, Kiruna

Inga anmärkningar

FEMab i Stockholm AB

ÖSTERMALSGATAN 58 LGH 1301, 11450, Stockholm

Inga anmärkningar

Althini Karlskrona AB

ARKLIMÄSTAREGATAN 14, 37130, Karlskrona

Inga anmärkningar

Aprilice Bygg AB

BOX 1623, 18316, Täby

Inga anmärkningar

Mattias Jivenius AB

HURULUNDAVÄGEN 3, 26193, Saxtorp

Inga anmärkningar

AnnBy Entreprenad AB

TUBVÄGEN 7, 93145, Skellefteå

Inga anmärkningar

PR Lyft AB

LINGONSTIGEN 101, 97333, Luleå

Inga anmärkningar

Måns Ljungdahl AB

JÄRPBYN 312, 83793, Järpen

Inga anmärkningar

MM Sälj&Butikskoncept AB

MYCELIEVÄGEN 61, 90339, Umeå

Inga anmärkningar
12345106

Hitta rätt Grävning

Arbeten som grävföretag kan göra:

 • Vatten och avlopp. Om du flyttat till en tomt där varken vatten eller avlopp finns indraget behöver ett grävföretag gräva ut kanaler. Ibland krävs sprängarbeten beroende på hur markens förutsättningar ser ut.
 • Infiltrationsanläggning. Ett slags minireningsverk som består av slamavskiljare, fördelningsbrunn och en infiltrationsbädd. Om du vill ha ett enskilt avlopp kan ett grävföretag hjälpa dig att gräva ut för en infiltrationsanläggning. Här behövs ofta en noggrann markundersökning eftersom infiltrationsanläggningar ställer höga krav på markförhållandena.
 • Dränering. Dränering är något som de flesta grävföretag gör ofta. Det innebär bland annat utgrävning av diken för att leda bort oönskat grundvatten.
 • Husgrund. Vid byggandet av en husgrund behöver man först gräva ur marken eftersom en del av sockeln kommer att stå under marknivå.
 • Tomtplanering. När trädgården ska struktureras om behövs vanligtvis grävmaskinister som gräver ut och flyttar om jordmassorna i trädgården, ofta i samarbete med en trädgårdsarkitekt.
 • Poolgrävning. Om du vill installera en pool i trädgården behöver ett grävföretag hjälpa till att gräva ut själva utrymmet där poolen ska stå (om poolen ska stå under mark).
 • Stenspräckning. Vissa grävföretag erbjuder även stenspräckning, vilket innebär att man först borrar små hål i berget som sedan fylls med krutladdningar. Krutet spräcker sedan stenen och berget, men på ett betydligt mildare och mer kontrollerat sätt än sprängning med dynamit.

Fördelar med att anlita ett grävföretag

Oavsett om du behöver hjälp med ett större eller mindre projekt finns det fördelar med att anlita ett grävföretag. Även om som privatperson går att hyra en grävmaskin kan det vara svårt att manövrera den. Grävmaskiner har både utbildning och erfarenhet av olika typer av grävmaskiner och kan därför antagligen göra jobbet både bättre och snabbare. Vissa mindre arbeten kan man göra själv, till exempel att gräva ut för en stenkista, men även där krävs mer arbete än man kan tro.

Gäller det större arbetsmoment, som exempelvis grävning inför ett husbygge, ingår ofta fler arbetsmoment än själva grävningen:

 • Bilning. Bilning används ofta för att riva eller göra hål i hårdare byggmaterial, som exempelvis sten, betong eller tegel. Förr i tiden använde man en slägga och en huggmejsel för att bila, men idag tar man hjälp av stora maskiner.
 • Dränering. Dränering innebär att man leder bort vatten från ett område till ett annat. Dränering är vanligt vid anläggning av tomter och vägbyggen.
 • Schaktning. Schaktning är en typ av markarbete som handlar om att förbereda marken inför byggnation, exempelvis genom att skapa en fast och plan yta.
 • Bortforsling av stenmassor. Vid schaktning och andra typer av grävarbeten bildas mycket schaktmassor, alltså stora högar av sten, grus och jord. Massorna behöver forslas bort, vilket är ett tungt jobb som grävföretaget kan hjälpa till med.

Ett och samma grävföretag kan ofta erbjuda en helhetslösning.

Anlita grävföretag

Olika grävföretag är specialiserade på olika arbetsmoment och vilket företag du vill anlita beror därför på vad du behöver hjälp med. Vid mindre arbeten, som utgrävning av rabatter, kan det ofta räcka med att anlita en enskild grävmaskinist. Ska du bygga hus och behöver hjälp att förbereda marken inför grundplattan kan det vara bättre att låta ett grävföretag ta hand om hela projektet (totalentreprenad)Innan du anlitar ett företag inom grävning är det viktigt att kontrollera vissa saker:

 • F-skatt. Kontrollera att grävningsföretagföretaget har F-skatt, det betyder att företaget är registrerat hos Skatteverket.
 • Anmärkningar. Hos Kronofogden kan du kontrollera om företaget har några tidigare betalningsanmärkningar eller har gått i konkurs.
 • Svarta listan. Kontrollera att företaget inte finns med på Råd & Röns Svarta lista (företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut vid tvister).
 • Försäkringar. Företaget eller den enskilde grävmaskinisten bör ha vissa försäkringar, bland annat en allrisk- och ansvarsförsäkring.
 • Referenser. Ett bra sätt att bilda dig en uppfattning om företaget är att begära referenser samt läsa omdömen om tidigare uppdrag.
 • Avtal. När du hittat ett grävningsföretag du vill anlita bör du vara noggrann med att skriva ett avtal som tydligt talar om vad som ska ingå. Här ska bland annat prisuppgifter, sluttid, projektets omfattning (exakt vad som ska göras) samt vad som inte ingår tydligt finnas med.