Markarbete

Planerar du att bygga hus? Innan ett konstruktionsarbete kan ta fart krävs markarbete. En förberedd grund är en förutsättning för att huset ska kunna byggas och stå stabilt och stadigt. Markarbetet innefattar bland annat: schaktning, dränering, grävning för avlopp och vatten samt elanslutning.

9 963 Markarbete hittade.

Fler sökresultat

A.J Söderström AB

BOÅSEN 110, 73395, Sala

Inga anmärkningar

Bygg o Asfalt i Ängelholm AB

BOX 1141, 26222, Ängelholm

Inga anmärkningar

Svensk Markjustering AB

ELDSUND ÅDALEN 1, 64592, Strängnäs

Inga anmärkningar

DEKOWE AB

VITSÅVÄGEN 9, 13791, Västerhaninge

Inga anmärkningar

von Ahns Entreprenad AB

ODONVÄGEN 29, 90434, Umeå

Inga anmärkningar

Mattias Tidblom Aktiebolag

LENNARTTORSTENSSON VÄG 8 A, 76143, Norrtälje

Inga anmärkningar

RT Entreprenad i Säm AB

VALINGE SÄM 21, 43297, Rolfstorp

Inga anmärkningar

STEFANS BYGG & MASKIN AB

LÖVGATAN 13, 81193, Sandviken

Inga anmärkningar

Åraslöv Maskin & Smide AB

ÅRASLÖV 3435, 28890, Vinslöv

Inga anmärkningar

Daniel Åslund Mark & Anlägg i Nälden AB

PUMPARVÄGEN 16, 83540, Nälden

Inga anmärkningar

SA WENLIG AB

SÖDRA STOCKENVÄGEN 9, 42944, Särö

Inga anmärkningar

Älvdalens Gräv & Schakt AB

SJÖVÄGEN 93, 79690, Älvdalen

Inga anmärkningar
12345831

Hitta rätt Markarbete

Det är svårt att i förväg veta hur mycket markarbetet kommer att kosta. Det brukar dock stå för en betydande del av det totala priset för hela husbygget. Beroende på hur markens förhållande ser ut kan olika åtgärder behöva göras för att förbereda marken, bland annat:

 • Sprängning. Ibland upptäcker man att marken är bergig, då kan sprängning behövas. För sprängningsarbeten anlitas ett sprängningsföretag.
 • Fyllning. Beroende på jordtypen kan man behöva gräva bort (schakta) en del för att sedan fylla med ett annat material, ofta sten.
 • Pålning. Om jorden är blöt, lerig eller porös är det inte ovanligt att man behöver stadga upp marken med pålar.

Markarbetet påverkar av jordtypen

Själva jorden har en stor påverkan på hur bärigheten där du planerar att bygga är. I regel pratar man om tre olika typer av mark:

 • Morän. Morän är en vanlig jordart som finns över stora delar av Sverige. Den består av block, stenar och även finare partiklar som samtliga ligger tätt packade. Moränen ligger direkt på berggrunden och brukar vara runt 10 meter tjock. Vanligtvis är moränmark bra grund att bygga på eftersom den har god bärighet.
 • Berg. Berggrund är den mest stabila grunden att bygga på, men dessvärre kräver den ofta en del förarbete, som omfattande sprängningar. När man sprängt mark bildas vanligtvis fickor som kan bli vattenfyllda, som man måste åtgärda.
 • Lermark. Lermarker är inte optimala för att bygga på eftersom de har sämre bärighet, men det går att förbereda och förbättra även sådan mark. Här behövs en geoteknisk undersökning för att kunna bedöma vilken grundläggningsmetod som är mest passande. Om de olika marklagren av jord och sand är ordentligt packade kan det ofta räcka med utbredda plattor eller sulor. Ska ett tyngre och större hus byggas krävs vanligtvis pålning för att stabilisera marken.

Ett mark- och anläggningsföretag kan inte bara hjälpa till att förbereda marken inför ett husbygge, de utför även grävarbeten, anlägger vägar och röjer snö. Om du behöver hjälp med dränering är det ett mark- och anläggningsföretag du ska anlita. För att du ska bli nöjd finns det flera saker som är bra att kontrollera innan du anlitar ett sådant företag, bland annat:

 • F-skatt. Kontrollera att företaget har F-skatt, det betyder att det är registrerat hos Skatteverket.
 • Anmärkningar. Hos Kronofogden kan du kontrollera om företaget eller har tidigare betalningsanmärkningar eller har gått i konkurs.
 • Svarta listan. Kontrollera att företaget inte finns med på Råd & Röns Svarta lista (företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut vid tvister).
 • Certifieringar. Det finns många typer av certifieringar ett mark- och anläggningsföretag kan ha.
 • Försäkringar. Företaget bör ha vissa försäkringar, bland annat en allrisk- och ansvarsförsäkring.
 • Referenser. Ett bra sätt att bilda dig en uppfattning om företaget är att begära referenser samt läsa omdömen om tidigare uppdrag.
 • Avtal. När du väl har hittat ett företag du vill anlita bör du vara noggrann med att skriva ett avtal som tydligt talar om vad som ska ingå. Här ska bland annat prisuppgifter, sluttid, projektets omfattning (exakt vad som ska göras) samt vad som inte ingår tydligt finnas med.