Grund

Planerar du att bygga hus? Ett husbygge eller annan typ av nybyggnation innefattar en rad olika arbetsområden och moment. Något av det viktigaste när det kommer till nybyggnation är grunden. Grunden är själva fundamentet som byggnaden ska stå på. Det sätter förstås höga krav på stabilitet och hållbarhet. Marken där grunden ska stå brukar sällan vara i perfekt skick från början. Ofta behöver marken förberedas på något sätt.

5 712 Grund hittade.

RBA Roberts Bygg & Anläggning i Ängelholm AB

RÖNNEBODAVÄGEN 20, 26293, Ängelholm

Inga anmärkningar

Fler sökresultat

LD Entreprenad AB

VON ESSENS VÄG 15 C, 52233, Tidaholm

Inga anmärkningar

Gutmanns Tätteknik AB

STENHUGGAREGATAN 5, 91335, Holmsund

Inga anmärkningar

Hedesunda byggkonsult AB

NYVÄGEN 3, 81845, Hedesunda

Inga anmärkningar

Servicemännen Andersson AB

ANNAS VÄG 11, 37361, Sturkö

Inga anmärkningar

Masteroblad rep.arb AB

KILLERÖDS BYAVÄG 138, 26992, Båstad

Inga anmärkningar

Grundbulten 106218 AB

BOX 4001, 20311, Malmö

Inga anmärkningar

Gregers bygg och uthyrning AB

KINNAGATAN 10, 57535, Eksjö

Inga anmärkningar

Admiral Lokal Hall Fastighetsutveckling Sverige AB

STRÖMGATAN 31, 85643, Sundsvall

Inga anmärkningar

Svea Sten Öst AB

BOX 44, 60102, Norrköping

Inga anmärkningar

Mellby Trädgård AB

ROMBERGS VÄG 61 A, 31296, Laholm

Inga anmärkningar

MR.PJ Stockholm AB

LAKEGATAN 6, 13341, Saltsjöbaden

Inga anmärkningar

Lindbergs Montage & Trädfällning AB

ÅSVÄGEN 16, 73440, Hallstahammar

Inga anmärkningar
12345476

Hitta rätt Grund

Det finns många företag som kan anlägga en grund. Den vanligaste typen av husgrund är en gjuten betongplatta. Själva gjutningen kan ett gjutningsföretag hjälpa till med, men innan dess måste marken förberedas. Ofta behöver du ta hjälp av både ett grävföretag, en snickare och ett gjutningsföretag. Det finns dock även företag som erbjuder totalentreprenad och som då tar hand om allt som med arbetet av husgrunden att göra. Det finns olika typer av grunder:

 • Betongplatta. En gjuten betongplatta är den vanligaste grunden för ett hus. Betongplattan är mycket stabil och relativt billig. Dock krävs de rätta förutsättningarna för att ens kunna gjuta betongplatta. Marken måste vara helt fast och plan. Det får heller inte finnas en berggrund direkt under plattan. En nackdel med betong är att materialet är kallt vilket kan göra att innergolven känns kalla. Därför är det vanligt att värmeslingor läggs in vid gjutningen av betongplattan.
 • Källargrund. En stor fördel med källargrund är att grunden ger ett extra utrymme som kan användas som ett förråd, garage eller som extra rum. Källargrunden har full takhöjd och leder vanligtvis upp till huset via en trappa. Den största nackdelen med källargrunder är att det kan komma in fukt eftersom grunden ligger under marknivå. Det innebär att kraven för dränering är höga. Dessutom är det svårt att skapa torr luft i ett källarutrymme.
 • Torpargrund. Torpargrunder byggs i regel inte idag, istället bygger man krypgrunder. De bägge grunderna har stora likheter. Torpargrunden byggs på marknivå men skapar ändå ett utrymme under huset. Tanken var att få upp huset från marken och själva idén är god. Men om inte torpargrunden är ordentligt isolerad finns stora risker för fuktskador.
 • Krypgrund. Krypgrunden är nutidens torpargrund. Den byggs i princip på samma sätt som torpargrunden men med en stor skillnad: golvbjälklaget är betydligt mer välisolerat. Att bjälklaget är isolerat är bra men kan samtidigt innebära en risk eftersom krypgrunden är kall stora delar av året. Detta gör att det lättare kan komma in i fukt, särskilt under sommaren då den varma luften ventileras in i grunden. Mötet mellan den kalla och varma luften kan orsaka kondens.

Det finns alltså flera typer av husgrunder, så hur vet du vilken grund du ska välja? Beroende på vilken typ av hus du ska bygga kan olika alternativ vara passande. Det är bra att ställa frågor som:

 • Vem är hustillverkaren? Om du köper ett färdigt hus kan husförsäljaren ofta ge råd om vilken husgrund passar bäst. Olika hustyper passar olika bra med vissa grunder.
 • Vill du ha en grund med bjälklag? Praktiskt om du vill ha ett förvaringsutrymme under huset.
 • Hur kommer fasaden se ut? Är fuktsäkerheten bra och hur välisolerad är fasaden? Sådant påverkar i hög grad hur fuktrisken ser ut.
 • Var ligger tomten? Beroende på markförhållandena kan olika grunder vara mer eller mindre passande.
 • Hur stor är budgeten? Olika husgrunder kostar olika mycket, även storleken påverkar såklart totalkostnaden.

Anlita företag som gör husgrunder

Även om du anlitat totalentreprenad för ditt husbygge brukar inte grunden ingå i priset. Då behöver du själv hitta ett företag som anlägger grunden. Det finns flera skickliga och erfarna företag runtom i landet, men innan du anlitar ett företag bör du kontrollera vissa saker:

 • F-skatt. Kontrollera att företaget har F-skatt, det betyder att företaget är registrerat hos Skatteverket.
 • Anmärkningar. Hos Kronofogden kan du kontrollera om företaget har några tidigare betalningsanmärkningar eller har gått i konkurs.
 • Svarta listan. Kontrollera att företaget inte finns med på Råd & Röns Svarta lista (företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut vid tvister).
 • Försäkringar. Företaget bör ha vissa försäkringar, bland annat en allrisk- och ansvarsförsäkring.
 • Referenser. Ett bra sätt att bilda dig en uppfattning om företaget är att begära referenser samt läsa omdömen om tidigare uppdrag.
 • Avtal. När du hittat ett företag du vill anlita bör du vara noggrann med att skriva ett avtal som tydligt talar om vad som ska ingå. Här ska bland annat prisuppgifter, sluttid, projektets omfattning (exakt vad som ska göras) samt vad som inte ingår tydligt finnas med.